Tekst Jack Oosthoek
Foto Foto’s: sergeant Jan Dijkstra

“We kunnen het niet meer alleen”, is een veelgehoorde kreet binnen de Defensie Materieel Organisatie. Met de intrede van de term Gouden Driehoek wordt aangegeven dat Defensie, kennisinstituten en industrie samen moeten optrekken om het beste, meest innovatieve materieel te verwerven. Materieelgezien in bedrijf gaat elke maand op bezoek bij een bedrijf of kennisinstituut, dat een binding heeft met DMO. Dit keer de uniformpettenfabriek Hassing bv in Nijkerk.

In 1897 opgericht, ontwikkelt en produceert het familiebedrijf Hassing petten, mutsen en baretten voor de ‘geüniformeerde’ markt in Nederland, Duitsland (Bundeswehr en Polizei), België, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland. In de toekomst komt de Scandinavische daar mogelijk bij. Geüniformeerd, onder die noemer vallen politie, brandweer, Douane, krijgsmachten en luchtvaartmaatschappijen waaronder de KLM. Hassing is de enige uniformpettenpettenfabriek in ons land, een bijzondere positie waarvan directeur Evert van den Top zich terdege bewust is. “Aangezien een klant altijd een alternatief heeft, zijn we kritisch op onszelf.”

Blik op het atelier van Hassing. Het bedrijf telt 8 werknemers, inclusief de directeur.

‘Aangezien een klant altijd een alternatief heeft, zijn we kritisch op onszelf’

Hassing (8 man personeel, inclusief de directeur) maakt het basismateriaal voor alle hoofddeksels in eigen huis. Daarna neemt het productieatelier in Tunesië (circa 50 man) het over en vervaardigt kant-en-klare exemplaren. De eindcontrole in Nijkerk is voor de Tunesiërs altijd spannend. Van den Top: “Zij zijn niet gewend aan een kwaliteitscontrole naar onze maatstaven. Zij zijn snel tevreden. Wij niet en onze klanten evenmin. Toch komen we er elke keer goed uit. De Tunesiërs achter het productieatelier zijn integere mensen.” 

Directeur Van den Top showt de berenmuts. De fabricage daarvan is een aparte tak van sport.

Aparte tak van sport

Ongeveer 10.000 petten, dat is het aantal dat Hassing jaarlijks aan de Nederlandse krijgsmacht levert. Van gevechtspetten en baretten tot en met ceremoniële hoofdbedekkingen zoals de berenmuts. Fabricage daarvan is een aparte tak van sport, weet Van den Top. “Er mag geen haakje of draadje verkeerd zitten. Tradities bij Defensie wegen zwaar, weten ook wij. We zijn er trots op dit soort producten te maken. Aan de andere kant koop je voor trots niets. Er moet een balans zijn met geld verdienen.”

Soms komt Defensie met een spoedopdracht die binnen Hassing turbulentie veroorzaakt. Zoals in de aanloop naar de kroning van Willem-Alexander. Of Hassing alle ceremoniële petten zo snel mogelijk kan leveren... “De contractmanager van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingenbedrijf (KPU) belde elke dag hoe het ging”, lacht Van den Top. “We haalden de deadline, maar ik had er slapeloze nachten van. Dat neemt niet weg dat ook deze opdracht eervol was.”

‘Er mag geen haakje of draadje aan de berenmuts verkeerd zitten’

Hassing vervaardigt het basismateriaal voor alle hoofddeksels in eigen huis. Het productieatelier in Tunesië maakt er kant-en-klare exemplaren van.

Veel voeten in de aarde

In 2003 krijgt Hassing ook al een stressverzoek van Defensie. Het groen van uniformen en baretten van het Commando Landstrijdkrachten moet worden ‘omgekleurd’. Of Hassing de juiste tint kan ontwikkelen? Op tafel komt petrol. “Het had allemaal veel voeten in de aarde”, herinnert Van den Top zich. “7 man bemoeiden zich ermee en iedereen vond wat anders. Het project lag ook gevoelig omdat groen binnen de landmacht exclusief is voorbehouden aan het Korps Commandotroepen. Het KCT ervoer de ‘omkleuring’ als een dolksteek in de rug. Uiteindelijk kwam er een compromis: apple green voor hen, petrol voor de overige militairen.”

Hassing levert jaarlijks ongeveer 10.000 petten aan Defensie.

Ondanks de turbulentie die soms ontstaat, is de relatie met Defensie ijzersterk, vertelt Van den Top. “Niemand staat op zijn strepen en er heerst geen mentaliteit van ‘de klant bepaalt’. Uniek in vergelijking met andere klanten. We zijn zuinig op de relatie met Defensie.” Andersom denkt het ministerie er ook zo over. Dat blijkt wel uit de bedankbrief uit 2013 van de toenmalige commandant van het KPU-bedrijf (KPU), kolonel Roel Been. “Met recht mogen wij zeggen dat wij op 30 april een kroon op onze samenwerking hebben gezet. Ik hoop en vertrouw erop dat wij dit in de toekomst nog vele keren zullen doen.” 

De schappen van Hassing bv zijn rijk gevuld. Het bedrijf is van alle markten thuis.

‘We haalden de deadline, maar ik had er slapeloze nachten van’

Goede persoonlijke relaties

In die toekomst hoopt Hassing ook andere producten voor Defensie te maken. Een vliegeroverall lijkt Van den Top wel wat. Eventueel te fabriceren door dochterbedrijf Integrated Sports, dat baseball caps en casual bedrijfskleding op de markt brengt. Gezien de kracht van Hassing, flexibiliteit, moet het lukken, denkt de directeur die veel waarde hecht aan een goede persoonlijke relatie met een klant. “De mens bepaalt of een proces goed loopt”, luidt zijn filosofie. “Door de voortgaande automatisering verdwijnt de menselijke maat echter steeds meer, iets dat ik bij Hassing niet wil. Zelf wil ik ook menselijk behandeld worden.” 

Hassing weet alles van ‘defensiekleuren’.