03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Team 026

Team 026 van de Defensie Materieel Organisatie doet mee aan de 26e editie van de RoPaRun.

Het is de 12e keer dat Team 026 DMO meedoet aan dit sportieve evenement, waarmee geld ingezameld wordt voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten.

De RoPaRun start vanuit Parijs en Hamburg en gaat in een non-stop estafette naar de Coolsingel in Rotterdam. Het ingezamelde geld is bedoeld om het leven van ongeneeslijk zieke kankerpatiënten draaglijker te maken.

Streepje

Steun bij oefening

Het Joint IV Commando (JIVC) zette alle zeilen bij tijdens de internationale cyberoefening Locked Shields.

De afdeling Defensie Cyber Emergency Response Team (DEFCERT) ging de digitale strijd aan met de oefenvijand van het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence uit Tallinn in Estland.

DEFCERT was voor de oefening versterkt met onder andere medewerkers van andere JIVC-afdelingen, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Defensie Cyber Commando, reservisten en private partijen.

Tijdens een 3 dagen durend scenario kwamen 20 deelnemende landen in een 'cyberoorlog' terecht met niet minder dan 2.500 cyberaanvallen.

Streepje

Schending integriteit blijft aandacht vragen

Secretaris-generaal Wim Geerts hecht grote waarde aan handhaving van en aandacht voor preventie van integriteitsschendingen. "De cijfers in het Jaarverslag Integriteit zijn geen reden tot zorg, maar wel tot verbetering", zegt hij.

Volgens die cijfers is het aantal ontslagen ambtenaren bij Defensie, op grond van een ernstige integriteitsschending, vorig jaar gedaald naar 69. In 2015 waren het er nog 115. Het aantal berispte ambtenaren verminderde ook: van 101 in 2015 naar 71 vorig jaar. Wel werden vorig jaar 17 ambtenaren op grond van integriteitskwesties overgeplaatst, tegen 9 in 2015. Dat jaar was het bovendien noodzakelijk tegen 90 medewerkers maatregelen te nemen. In 2016 waren het er 78. Volgens Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Claire Zalm zeggen deze cijfers niet alles. “Het gaat er niet zozeer om hoeveel meldingen binnenkomen of hoeveel daadwerkelijke integriteitsschendingen er zijn, veel belangrijker is wat je ermee doet.”

Het Meldpunt Integriteit is bereikbaar via: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl of 0800-2255733 optie 4.

Streepje

Nieuw hoofd Bestuur&Bedrijfsvoering

Door het aanstellen van Hans Kuijper als directeur van de Innovatie Cel DMO kwam de functie Hoofd Bestuur & Bedrijfsvoering (HB&B) vacant. Harmen Alkema is geselecteerd als de nieuwe HB&B van de DMO.

Alkema (1966) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen en werkte vervolgens enkele jaren als militair journalist, redacteur en hoofd communicatie bij 41 Lichte brigade in Seedorf. Daarna volgden verschillende communicatiefuncties. Vanaf 2003 werkte hij als secretaris van reorganisatieproject Samson. Vanuit Samson werd hij aangenomen als adviseur bedrijfsvoering bij de Hoofddirectie Informatie en Organisatie (HDIO) die overging in de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV).

Streepje

Vereniging Informatici 25 jaar

De Vereniging Informatici Defensie (VID) viert dit jaar het 25-jarig bestaan. De VID telt ruim 500 leden afkomstig uit de gehele Defensieorganisatie.

De Kumpulan op historisch landgoed Bronbeek vormt op 1 juni het decor voor de viering, met vanzelfsprekend een Indische lunch als begin. Na de ledenvergadering onder leiding van voorzitter kolonel (KMar) John van Veenhuizen is het woord aan Marijn Boone. Zij won de René Olthuis Scriptieprijs 2016 voor haar onderzoek ‘De Koninklijke Marine voor de wind’. Zij is er in geslaagd om veel wiskundige informatie ook voor minder ingewijden begrijpelijk en pakkend te verwoorden.

Het middagprogramma wordt afgesloten door Maria Genova. De van oorsprong Bulgaarse journaliste schreef in 2014 ‘Komt een vrouw bij de h@cker’. Voor haar boek liet Genova zich bewust hacken, met een onthutsend resultaat.

Streepje