03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

Op naar Utrecht

Tekst Evert Brouwer
Foto Archief Defensie

Verhuizing naar Kromhoutkazerne een feit

De Haagse delen van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) verhuizen in de tweede helft van 2017 naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. “Niet iedereen zal gelukkig zijn met het besluit”, bekende secretaris-generaal Wim Geerts.  “Maar er komt hiermee een einde aan een lange periode van onrust en onduidelijkheid. Het is nu tijd de blik voorwaarts te richten. We moeten er samen de schouders onder zetten.”

Leegstand

Er was al geruime tijd sprake van de verhuizing. Geerts nam zijn besluit op basis van het advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie. Het opheffen van de leegstand op de Kromhoutkazerne is de belangrijkste reden voor de verplaatsing. Er wordt verder gewerkt aan de juiste condities voor huisvesting op de nieuwe locatie. 

Argumenten

Secretaris-generaal Wim Geerts kwam naar de Frederikkazerne om een en ander toe te lichten. “Dit is geen lichtvaardig besluit”, zei hij. Het vormt de conclusie van een uitgebreid en zeer zorgvuldig afwegingsproces. “Alle partijen zijn gehoord, alle argumenten zijn meegenomen en alle belangen zijn afgewogen. Medezeggenschap, directie, belangenbehartigers en uiteindelijk de Commissie voor Geschillen Medezeggenschap Defensie zijn hier allen bij betrokken geweest.”

Secretaris-Generaal Wim Geerts: 'Geen lichtvaardig besluit'.

Overleg

De verhuizing staat dan niet meer ter discussie, de manier waarop ze gestalte krijgt wel. Directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard treedt op korte termijn in overleg met de medezeggenschap om een en ander uit te werken. “Dit betekent wel dat we ons uiterste best gaan doen de verhuizing naar Utrecht en het werken in de nieuwe situatie zo goed mogelijk te faciliteren”, aldus de sg.

Individueel

Admiraal De Waard heeft in overleg met de medezeggenschap aangekondigd overleg te willen voeren over bepaalde voorzieningen. Het gaat daarbij om bedrijfsvoeringsvraagstukken zoals parkeren, legering en restaurantfaciliteiten. Hij zal ook kijken naar de individuele situatie van collega’s die door de verhuizing in de problemen dreigen te komen. “Voor hen moeten we komen tot passend maatwerk. Daarom stellen we een commissie in die individuele gevallen zal beoordelen”, kondigde de secretaris-generaal aan.