04

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Vaarwel laatste Leo

Nederland overhandigt volgend jaar 16 Leopard 2A6-gevechtstanks aan Duitsland. Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard tekende onlangs een overeenkomst met de Duitsers. Het gaat om de laatste tanks die Nederland nog heeft. Deze stap leidt uiteindelijk weer tot de terugkeer van het wapensysteem in de Defensie-gelederen.

Duitsland moderniseert de gevechtstanks, maakt ze weer operationeel inzetbaar en brengt ze onder in een tankpool. Hieruit gaat Nederland 18 tanks gebruiken. Zo’n 100 Nederlandse militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade gaan hiermee een compagnie bemannen. Deze bestaat op termijn uit 4 pelotons. Het eerste, nu nog het Opleidings- Trainings- en Kennisbehoudpeloton Tankoptreden (OTK-peloton) geheten, beschikt inmiddels over 4 tanks.

De Nederlandse compagnie valt onder het Duitse 414 Pantserbataljon. Dat hangt weer onder de Nederlandse 43 Gemechaniseerde Brigade. De brigade is sinds 17 maart 2016 onderdeel van de 1e Duitse Pantserdivisie. 

Streepje

Die vlieger gaat op

Windenergie opwekken met behulp van grote vliegers. Dat bespaart geld en brandstof. Dit idee van Kitepower won in Utrecht de Defensie Innovatie Competitie 2016.

De jury koos Kitepower tot winnaar omdat het idee milieuvriendelijk is en snel en eenvoudig toepasbaar in een operationele omgeving. Ook is het te realiseren met een relatief korte doorontwikkeling. Het bedrijf ontvangt € 200.000 om de vondst verder uit te werken.

Met de landelijke innovatiewedstrijd daagt Defensie startende ondernemingen (startups) en het midden- en kleinbedrijf uit om met nieuwe ideeën te komen. Het is een manier om oplossingen te zoeken voor Defensievraagstukken. Thema van dit jaar was ‘Energie voor operationeel optreden’.

De krijgsmacht is een grootverbruiker van energie en voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat brengt risico’s en beperkingen met zich mee. Defensie ontwikkelde daarom de Operationele Energie Strategie. Hier staat wat ze wil bereiken, maar nog niet op welke wijze.

De 5 finalisten presenteerden hun project aan de 5-koppige jury, onder voorzitterschap van brigadegeneraal Rob Jeulink. Hij is plaatsvervangend hoofd Plannen van de Defensiestaf.

Streepje

Nieuwe controlekamer DPO

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) heeft  op depot Pernis in Poortugaal een nieuwe centrale controlekamer (CCK). “De CCK is belangrijk voor de DPO, omdat we daarmee het hart van ons operationele proces de noodzakelijke vernieuwing geven”, aldus Olaf Moll, directeur DPO.

De nieuwe centrale controlekamer vervangt twee oude (op Klaphek en op Pernis). Met de realisatie ervan bestuurt de DPO alle verplaatsingen van (vliegtuig) brandstof op Nederlands grondgebied nog maar vanuit één centrale plaats, en wordt de bedrijfsvoering moderner en doelmatiger.

Streepje

Nieuwe MAG

De simulatorversie van het nieuwe MAG-machinegeweer is goedgekeurd voor gebruik in de Klein Kaliber Wapensimulators (KKW-sims) van Defensie.

Defensie vervangt alle ‘oude’ mitrailleuses à gaz (MAG) door een nieuwe versie van dit middelzware 7.62mm-machinegeweer. Zodoende is er ook een nieuwe simulatorversie nodig en daarvoor heeft DMO/SATS gezorgd.

Dit simulatorwapen is gecertificeerd op de Vliegbasis Woensdrecht. De nieuwe simulator-MAG’s vervangen in 2017 stapsgewijs de oude bij de 38 simulators van Defensie.

Tijdens de test is een variant met geavanceerde richtmiddelen beproefd en één zonder. Dit komt overeen met de inzet van het wapen; beide versies worden gebruikt tijdens operaties. Naast technici van Defensie waren ook medewerkers van producent Thales Duitsland bij de proef betrokken

Streepje

Delen met Denen

Commandeur Ludger Brummelaar heeft een anchorsharing agreement ondertekend met zijn Deense collega kapitein-ter-zee Kim Bo Meier. Op basis van deze overeenkomst kunnen Nederland en Denemarken in de toekomst gebruik maken van elkaars ankerstation. Dit geeft beide landen meer flexibiliteit en redundatie bij het gebruik van satellietcommunicatie. Voor Denemarken is met name het ankerstation op Curaçao interessant vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Groenland.  

Het delen van ankerstations is voor Nederland een uitstekende mogelijkheid om efficiënt en flexibel om te gaan met beschikbare satellietcapaciteit. Behalve de nu afgesloten overeenkomst, heeft Nederland die al met Canada, België en Luxemburg. Er zijn oriënterende gesprekken gaande met Australië.

Streepje

DC HR beter bereikbaar

Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is nu ook ‘s middags telefonisch bereikbaar,  van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur . Alleen op vrijdag is het DC HR uitsluitend in de ochtend telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Het is ook mogelijk digitaal een vraag te stellen. Raadpleeg hiervoor het e-formulier DC HR in de Selfservice. Het DC HR streeft er naar om medewerkers tijdig van een antwoord te voorzien. 

Streepje

Orders dankzij F-35

Fokker en Aeronamic mogen de komende jaren delen van het onderhoud aan de Europese F-35 vloot uitvoeren. Het F-35 Joint Program Office van het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft dat bekend gemaakt. De waarde van de toekomstige orders loopt in de honderden miljoenen dollars en is goed voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Tot en met 2015 kreeg het Nederlandse bedrijfsleven al voor meer dan 1,2 miljard dollar aan F-35-opdrachten. De verwachting is dat uiteindelijk voor ongeveer 9 miljard dollar aan productieopdrachten wordt binnengehaald. 

Nieuwe stafadjudant

Adjudant Gerard Veenhuis is de nieuwe stafadjudant van de Defensie Materieel Organisatie. Hij volgt marineadjudant Don Willemsen op. Veenhuis was in zijn vorige functie stafadjudant van de vliegbasis Volkel. DMO-directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard installeerde Veenhuis symbolisch door de nestels die bij de functie van stafadjudant behoren op zijn uniform aan te brengen.

In de volgende Materieelgezien een interview met Veenhuis en de ‘nieuwe’ plaatsvervangend directeur DMO, generaal-majoor Ivo de Jong.