Tekst Jack Oosthoek
Foto Hans Roggen

Inspectie van pijpleiding door DPO

Een personeelslid van 107 Aerial Systems Battery volgt de testvlucht van de Raven met speciale apparatuur.

Als een ogenschijnlijk volleerd speerwerper gooit een militair van 107 Aerial Systems Battery een drone van het type Raven de lucht in. Vanuit een rijdend busje volgen vertegenwoordigers van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) de testvlucht live op een laptop. Hamvraag: is het efficiënt om ons tracé in de toekomst met een Raven te inspecteren? De helikoptervluchten waarmee dat nu gebeurt kosten veel geld.

Decor voor de proef is een, bij het Air Operations Center Nieuw Millingen (AOC) aangevraagd, vlieggebied boven een polder bij Utrecht. Met als startpunt het depot Klaphek van de Defensie Pijpleidingorganisatie bij Lopikerkapel, slingert zich door dit gebied een pijpleiding van Defensie. In totaal ligt er in ons land zo’n 600 kilometer aan (ondergrondse) defensiebuizen waardoor kerosine naar vliegbases in Zuid-Nederland, Schiphol en naar de NAVO-bondgenoten Duitsland, Luxemburg, België en Frankrijk wordt gepompt. Aangezien het tracé zowel economisch als militair belangrijk is, wordt het regelmatig gecontroleerd op mogelijke ‘bedreigingen’ als beschadigingen aan grond of buizen. Meestal ontstaan die door bouw- en graafwerkzaamheden door civiele aannemers. 

Als de Defensie Pijpleiding Organisatie voor leidinginspecties drones wil gebruiken moeten er nog veel hordes genomen worden.

‘Ik zie toekomst in inspecties met deze vliegende veldkijker’ ‘Drones, dát is de toekomst’

Duurzaamheid

De controles gebeuren al jaren vanuit een helikopter. Dat gaat snel en bovendien kan de inspecteur 360 graden om zich heen kijken. Zo ziet hij precies wat zich rond de pijpleidingen van Defensie afspeelt. De inspecties kunnen echter efficiënter; reden voor de test met het ‘onbemande luchtvaartuig’ Raven.

Daarnaast hecht de Defensie Pijpleiding Organisatie veel waarde aan duurzaamheid en veiligheid. Tel uit je winst: doordat de Raven (actieradius circa 52 kilometer, vliegduur circa 1 uur) op batterijen werkt, stoot hij geen CO2-gas uit. En de controleur hoeft niet mee te vliegen in een helikopter. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre een inspectie met een Raven goedkoper is dan met een heli, vertelt programmanager Pijpleidingen van de DPO, René Vissers.

De Raven kan voor pijpleidinginspecties van Defensie een goed alternatief zijn voor controles met een helikopter.

Pilot

Hij was het die de pilot samen met ritmeester Tim Kalkhoven van Bureau Typemanagement van DMO en senior Pijpleidingopzichter van DPO Bert Vlieger bedacht. Nadat de vergunning op tafel lag, riepen ze de hulp in van dé drone-eenheid van de Landmacht, 107 Aerial Systems Battery. Uitkomst van het experiment: dit smaakt naar méér. Vissers zegt: “De proef heeft onze verwachtingen overtroffen. De Raven ‘ziet’ veel meer dan we dachten. Daarnaast kunnen gemaakte beelden van pas komen bij juridische kwesties en bij opleidingen. Nadeel is dat de camera van de Raven niet 360 graden in de rondte ‘kijkt’, maar alles in een soort rechthoekige strook voor zich ziet. Wat daarbuiten valt, neemt hij niet waar. Dit probleem kan echter ondervangen worden door de Raven van een 360 graden-camera te voorzien. Ik zie toekomst in inspecties met deze ‘vliegende veldkijker’. De beperkingen vallen met weinig fantasie op te lossen.” 

Programmanager René Vissers volgt de testvlucht met de Raven met grote nieuwsgierigheid.

‘De proef heeft onze verwachtingen overtroffen’

Met de tijd mee

Op zijn beurt toont Bert Vlieger zich onder de indruk van de mogelijkheid om met de Raven-camera te kunnen inzoomen. “Het is alleen jammer dat de verbinding soms wegvalt als je met het volgvoertuig een rij hoge bomen passeert. Het lijkt wel alsof die de verbinding dwarsbomen. Dat kan vervelend zijn wanneer je in een vitaal deel van de inspectie zit. DPO gaat met dit experiment wel met de tijd mee. Drones, dát is de toekomst.”

Ook het personeel van 107 Aerial Systems Battery volgde het experiment live vanuit een voertuig.

Prangende vragen

Zoals het er nu uitziet, gaat de kogel in de zomer van 2017 door de kerk. ‘Is het voor de DPO een haalbare kaart om een businessplan voor de Raven te maken?’ Ja? Dan komt er eerst een kosten-baten analyse, legt Vissers uit. Ook moeten prangende vragen beantwoord worden als: welke instantie leidt het personeel op? Hoe houdt dat zijn ‘vliegvaardigheid’ op peil? Hoe regelen we het onderhoud? Vragen te over. Één ding staat volgens Vissers wel als een paal boven water: “De Defensie Pijpleiding Organisatie is een voorstander van innoveren.”