Tekst Evert Brouwer
Foto DMO

Na een looptijd van bijna 2 jaar is het project Waste Energy Recovery onder de paraplu van CODEMO (Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling) afgerond. De installatie is door het Haarlemse bedrijf Waste4Me BV ontwikkeld. Het doel is om volgens de Nederlandse wet- en regelgeving afval in uitzendgebieden op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Defensie, bedrijfsleven en kennisinstituten slaan dus weer de handen ineen om een passende oplossing voor een nijpend probleem te vinden.

“Net als in Nederland streven we naar een milieuvriendelijke manier van afvalverwerking. In uitzendgebieden beschikken we alleen niet over afvalverbrandingsinstallaties zoals hier. De WER gaat verder dan alleen het verwerken van afval”, zegt luitenant-ter-zee 2OC Floris van den Herik (Cluster Veiligheid, Kwaliteit, ARBO & Milieu Afdeling/VKAM).

Wat doet de WER?

“De WER vergast afval onder hoge temperatuur, van zo’n 1000 graden Celsius. Bij dit proces komt gas vrij dat voor een deel de brandstof voor een generator kan vervangen. Daarvoor is een kleine modificatie nodig. De firma Kemper en Van Twist zorgt voor dat onderdeel. De aanpassing is vergelijkbaar met het inbouwen van een LPG-installatie in een auto.”

x

Hoe werkt de installatie?

 “Het afval passeert eerst een shredder voor het verkleinen van het afval. Na de shredder bereikt het een afvalopslag. Deze opslag heeft een capaciteit voor 2 tot 3 dagen afval, zodat de installatie langdurig zonder menselijk ingrijpen kan draaien. Via transporteurs bereikt het afval het reactorvat. Een rotor duwt alles langzaam door het vat. Onder een hoge temperatuur vergast het afval en blijft as over.

De verbrandingsresten gaan naar een opslag buiten het reactorvat. Het is mogelijk die as in asfalt of beton te verwerken. Het gas dat in het reactorvat ontstaat, wordt afgezogen en passeert vervolgens een aantal reinigers en drogers. Een deel van het schone gas wordt vervolgens gebruikt in een brander om de hoge temperatuur in de reactor te bewerkstelligen. Het gas wat overblijft, wordt direct verbrand in de dieselgenerator.”

Wat is de winst?

“De WER zorgt voor een vermindering van transport en dus voor een toename van de veiligheid. Er is minder brandstof nodig, maar het vuil hoeft ook niet meer te worden afgevoerd. De WER verwerkt niet alleen regulier afval zoals keukenafval, papier en plastic. Het gaat ook om versleten autobanden en afgewerkte motorolie, wat juist veel energie oplevert. Tot nu toe moeten we die afvalstromen terugvoeren naar Nederland.

Met de WER in huis verkleinen we de afhankelijkheid van energie en dat is in het verleden van groot belang gebleken. Dan heb ik het nog niet eens over de financiële winst, want brandstof en het vervoeren ervan over grote afstanden is duur.”

Staat 'ie morgen al in Mali?

“Nee, jammer genoeg niet. Het systeem is nog niet geheel uitontwikkeld. Er is een aantal verbeterpunten vastgesteld om de WER militair inzetbaar te maken. De komende periode kijken we waar we bij  Defensie meer gebruikservaring met de WER kunnen opdoen.”