03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 05

In 't kort 2/2

Contracten CODEMO

Directeur MATLOG generaal-majoor Peter Dohmen ondertekende onlangs 3 contracten met het bedrijfsleven vanuit het investeringsfonds Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO). De CODEMO helpt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf kansrijke producten tot een succes te maken.

In totaal zijn 5 projecten omarmd:

  • Het virtuele trainingsprogramma Cultura gericht op social en cultural awareness
  • Biometrische dataverwerking betreft een generiek intelligent elektronisch systeem waarmee internationaal biometrische data kunnen worden gedeeld
  • Pantserglas van ballistisch veiligheidskunststof waardoor een ruit minder weegt, maar meer bescherming biedt
  • Kunststof munitieschakels waardoor een reductie in gewicht en kosten ontstaat
  • Onderhoudsarme opblaassystemen voor reddingsvesten van piloten

De CODEMO stelt bedrijven in staat voorstellen te doen voor innovatieve productontwikkelingen en ondersteunt de uitvoering. Defensie heeft voor dergelijke projecten in totaal 10 miljoen gereserveerd. Van dit budget is inmiddels 6,9 miljoen toegekend. Het doel is een bruikbaar product te ontwikkelen dat Defensie gaat afnemen.

Streepje

Werken voor goed doel

Het Cluster VKAM van DMO heeft begin deze maand een bijzondere teambuilding-bijeenkomst gehouden. In plaats van een recreatief of sportief evenement koos men voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage. In dit geval door het opknappen van een ruimte in een woongemeenschap voor gehandicapten.

Majoor Evert Noya van Delzen kwam met het idee, Jeffrey Kollmann bood een passend initiatief.  De gemeenschappelijke ruimte van een instelling voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten kon wel een verfbeurt gebruiken.  Het spontaan ingestelde organisatiecomité zorgde vervolgens voor een feilloze voorbereiding en uitvoering.

 “Als wij zoiets willen, dan moeten wij het altijd zelf organiseren. Nu komt spontaan een team binnen dat ons helpt. Dat is fantastisch voor ons als ouders”, zei een vader.  Het team van Defensie was zelf ook erg onder de indruk van het vakmanschap van de verzorgers en de betrokkenheid van de ouders.

x
Streepje

Scouting krijgt oud marineschip

Commandeur Hans Lodder heeft onlangs namens DMO een oud marineschip overgedragen aan de Stichting Scouting Korendijk. In de jachthaven van Goudszwaard kreeg het voormalig torpedo-inschietvaartuig Hr. Ms. Van Bochove een ‘nieuwe’ bestemming.

Voorafgaand aan de overdracht had een herdenking plaats. Het schip is immers vernoemd naar luitenant-ter-zee Pieter-Dirk van Bochove. Hij, luitenant-ter-zee 2OC A.K. Robbe en sergeant vliegtuigmaker G.W. Niesveld, kwamen op 7 juli 1959 om het leven bij een ongeluk met een Sikorsky helikopter in het Marsdiep.
Nabestaanden van de slachtoffers woonden de plechtigheid bij.

De ex-Van Bochove fungeerde al geruime tijd als wachtschip van Scoutinggroep Suanablake. Van 1962 tot 1986 deed de Van Bochove dienst bij de Koninklijke Marine. Na een defect aan de hoofdmotor kreeg de scouting het schip in 1987 in bruikleen.

Voor commandeur Lodder betekende de overhandiging van het schip tevens een soort afscheid. De sous-chef Projecten heeft inmiddels brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman opgevolgd als commandant Zeemacht Caribisch Gebied.

x
Streepje

Kolonel Lookermans commandant KPU-bedrijf

Kolonel Roel Been heeft na 3 jaar afscheid genomen van het KPU-bedrijf. Kolonel Edwin Lookermans heeft het commando van hem overgenomen. Dit gebeurde tijdens een ceremonie door de symbolische overdracht van het KPU-sabel.

Kolonel Been wees in zijn toespraak op de successen die de afgelopen jaren behaald zijn. Zo is de leveringsbetrouwbaarheid gestegen, waren er minder naleveringen en is de levertijd van weborders ingekort van gemiddeld 8 naar maximaal 3 dagen.  

De nieuwe commandant kolonel Lookermans zei zeker niet alleen op de ‘winkel te gaan passen’. Hij wil nieuwe verbeteringen doorvoeren.

x
Foto: sgt 1 Eva Klijn