Al sinds de oprichting van de DMO nemen wij deel aan de Open Dagen van de OPCO’s. Geleidelijk aan hebben wij onze aanwezigheid steeds verder geprofessionaliseerd tot het niveau dat we inmiddels hebben bereikt.

We doen dat overigens met bescheiden middelen. Dat kan dankzij de inzet van onze eigen collega’s uit alle delen van de DMO. Zij doen dat op vrijwillige basis en naast – of boven op – hun reguliere werk. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar, want mede door onze uitstekende presentie tijdens de Open Dagen zijn we bekend en vertrouwd geraakt.

Inmiddels is wel het moment aangebroken voor een accentverschuiving. We moeten ons nu bij de Open Dagen meer gaan richten op de arbeidsmarkt: laten zien wat we voor de krijgsmacht doen en welke kennis en kunde we daarvoor nodig hebben.

We hebben immers op dit moment een paar honderd vacatures en de komende jaren stromen er – door ons relatief ‘oude’ personeelsbestand – nogal wat mensen uit. Het is dus tijd om te laten zien wat voor interessant werk er binnen DMO wordt verricht en aan welke nieuwe mensen we behoefte hebben. Door te laten zien dat we bij projecten en wapensystemen met de nieuwste technologieën bezig zijn. Door te laten zien welk uitdagend werk er door het KPU-bedrijf, het Brandstoffenbedrijf en het Munitiebedrijf wordt verricht en de mogelijkheden die OPS en JIVC bieden. We hebben werk voor allerlei niveaus, van MBO tot wetenschappelijk opgeleid en altijd met een maatschappelijk verantwoorde achtergrond.

Onze aanwezigheid op de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht in juni was gericht op het overbrengen van deze boodschap. Of de inspanning van onze mensen vruchten gaat afwerpen, gaan we de komende maanden voor het eerst merken. Aan hun inzet heeft het in ieder geval niet gelegen.

Lex Hendrichs

Directeur DMO

Lees hier een verslag van DMO bij de Luchtmachtdagen