Veiligheid

Defensie levert wereldwijd een bijdrage aan vrede en veiligheid. Dat is bij u bekend en dat geldt ook voor het belang dat wij hechten aan die veiligheid. Dit themanummer van Materieelgezien gaat over een ander soort veiligheid: de veiligheid van materieel.

Defensie dient, net als ieder andere werkgever, te zorgen voor de veiligheid van haar medewerkers. Daartoe behoort ook de zorg voor deugdelijk en veilig (te gebruiken) materieel. Gelet op de bijzondere aard en samenstelling van de ‘productiemiddelen’ van de krijgsmacht, vergt dat specifieke aandacht. De DMO heeft voor de veiligheid van al het materieel dat zij aanschaft en waarvoor zij systeemmanagement voert een bijzondere verantwoordelijkheid.

Het is zaak om bijvoorbeeld bij de aanschaf van materieel niet alleen te kijken naar wat het allemaal moet kunnen presteren, maar ook of het veilig gebruikt kan worden. En daarbij ook rekening houden met lange termijn effecten, zoals bij het gebruik van gevaarlijke stoffen of apparaten die straling uitzenden.

We hebben het over een gebruik waarbij er geen slachtoffers vallen, tenminste niet aan onze of de neutrale kant. Het gaat ook om zaken als betrouwbaarheid van munitie, brandmelding- en bestrijding aan boord van schepen of veilige afdaalmethodes uit helikopters.

Maar ook de bescherming die het systeem biedt, bewaken wij als DMO. Dit kan bescherming zijn tegen vijandelijk handelen en explosieven maar ook tegen koude of hitte, of tegen trilling en geluid. We hebben weinig aan voertuigen die zich snel kunnen verplaatsen, maar waar de bemanning geklutst en gedesoriënteerd uitkomt.

Onze medewerkers werken dagelijks actief aan de veiligheid van het materieel.

De complexiteit van de regelgeving die we daarbij tegenkomen is groot. Bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheden in het kader van de Militaire Luchtvaart Eisen en de Naval Ship Code (materiële zeewaardigheid). Samenwerking is essentieel om aan deze verantwoordelijkheid invulling te kunnen geven. We hebben elkaar nodig om bij elk wapensysteem de veiligheidsnormen daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Het doel van onze inspanningen is dat Defensie personeel zich veilig weet in de werkomgeving en dat men zich volledig kan concentreren op het uitvoeren van de taken.

Wij moeten er van doordrongen blijven dat  de veiligheid van het materieel een hoofdproduct van DMO is. Materieelgezien besteedt de komende maanden in elke editie extra aandacht aan veiligheid. Dat is in het belang van alle Defensiemedewerkers.

Lex Hendrichs

Directeur DMO


Viceadmiraal Matthieu Borsboom volgt Lex Hendrichs op als Directeur DMO. Hendrichs vertrekt in oktober, zo is vlak voor deze publicatie bekend geworden. Zijn opvolger viceadmiraal Borsboom is nu nog Commandant Zeestrijdkrachten. Hendrichs heeft de functie van directeur DMO sinds eind 2006 vervuld.