Tekst Evert Brouwer
Foto Hille Hillinga/Archief Ministerie van Defensie

‘Onze ambitie om veilig en milieubewust te werken neemt steeds verder toe. Dat is een flinke uitdaging in een omgeving die hiermee eigenlijk op gespannen voet staat.’

Commodore Richard Laurijssen is sinds kort behalve souschef Wapensystemen ook de directievertegenwoordiger voor Arbeidsomstandigheden en Milieu (DirAM) bij DMO. Tegenstrijdig? ‘Juist niet’, zegt Laurijssen stellig. ‘Bij wapensystemen kijken we in de voorbereidingsfase van verwerving al naar arbeidsomstandigheden en milieuvoorwaarden, zodat ze zoveel mogelijk aan onze wensen en eisen voldoen. Als werkgever wil je dat al je medewerkers veilig kunnen werken en het milieu niet onnodig wordt belast. Dat begint al met een goede stoel bij zittend werk tot de aanpassing van grote projecten als de Boxer of Kodiak.’ (zie elders in dit e-zine).

x
Directievertegenwoordiger voor Arbeidsomstandigheden en Milieu (DirAM) bij DMO, commodore Richard Laurijssen.

Uitzondering

Wel, zo erkent hij, staan ‘typische Defensiezaken als schieten en bommen gooien’ op gespannen voet met het gewenste milieubeleid. ‘Soms moeten we een middenweg zoeken. In een enkel geval krijgen we een uitzonderingspositie, omdat we anders ons werk niet kunnen uitvoeren. Het is dan wel zaak dat op de veiligst mogelijke wijze voor de gebruikers te doen. Daarvoor zijn sinds begin deze eeuw al heel veel maatregelen genomen die voor een toereikende bescherming van het personeel zorgen.’

Energie

Defensie en DMO in het bijzonder blijven echter kijken naar andere keuzemogelijkheden. ‘We zijn op de goede weg, maar er valt nog heel wat in te halen. Ik denk daarbij aan het gebruik van zonne- en windenergie. Met de plaatsing van zonnepanelen op Camp Nieuw Amsterdam (Soesterberg) en windturbines in Coevorden zijn we er natuurlijk niet. Dat zal moeten uitgroeien om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dat helpt het milieu, vereenvoudigt onze logistiek, vermindert onze kwetsbaarheid en is op termijn ook gunstig voor onze financiën.’

x
Het oude bevoorradingsschip ex-Hr.Ms. Zuiderkruis is naar de sloop in Turkije, maar daarmee houdt de verantwoordelijkheid van DMO niet op.

Milieuwetgeving

Het toezicht van de DirAM houdt niet op bij de grenzen. ‘De ex-Zuiderkruis is naar de sloop in Turkije. Ook daar blijven we bij betrokken om ervoor te zorgen dat een en ander op een verantwoorde wijze gebeurt. Het schip dateert uit een tijd dat er asbest werd gebruikt. Als Defensie kunnen we het niet hebben dat daarmee incidenten gebeuren.’

Ook in de missiegebieden houdt Laurijssen de zaken scherp in de gaten. ‘Het afval was voorheen nog wel eens probleem. Nu hebben we afgesproken dat we ons houden aan de lokale milieuwetgevingen. Tenzij die minder streng zijn dan de onze want dan hanteren we de Nederlandse regels. Onze werknemers en omgeving verdienen aandacht en goede zorg. Dat is geen hype, maar een punt dat permanent hoog op de agenda hoort te staan. Dat is toch een mooie vorm van duurzaamheid!’