Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SM Cristian Schrik, SM Aaron Zwaal, SGT Jasper Verolme, SGT Sjoerd Hilckmann

Koning verrast Nederlandse troepen

De battlegroup van de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen kreeg in februari vorstelijk bezoek. Koning Willem-Alexander kwam langs en nam zelfs deel aan een training.

Het leverde unieke beelden op, want foto’s van koningen in een CV90 zijn schaars. Nederlandse militairen praatten hun vorst bij over de laatste ontwikkelingen bij de eFP waarvan zij deel uitmaken. Na een aanval op oefenterrein Pabrade stond het uit de weg ruimen van hindernissen op het programma. Ook daar was koning Willem-Alexander als passagier in een geniedoorbraaktank bij betrokken. Bovendien nam hij de tijd om te velde te converseren met militairen op een observatiepost.

Defensie levert 230 militairen voor EUMAM

Defensie stelt 230 militairen beschikbaar voor de trainingsmissie van de Europese Unie (EUMAM). Zij gaan Oekraïense bataljons- en brigadestaven opleiden. Het doel van EUMAM is om dit jaar 30.000 Oekraïense militairen te trainen.

Het kabinet vindt het van groot belang actief steun te blijven verlenen aan de versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Dat gebeurt al sinds oktober met de opleiding van rekruten in het Verenigd Koninkrijk (Operatie Interflex, zie foto’s). Nederlandse militairen verzorgen ook specialistische opleidingen en trainingen, zoals rij- en vaaropleidingen, medische training en training op het gebied van ontmijning en de bediening van drones. Daar komen nu de 230 militairen aan EUMAM bij.

Proefdijk opgeblazen in Marnewaard

Defensie heeft een demolitieproef gehouden met het gecontroleerd doorbreken van een dijk. Dat gebeurde eind februari op het oefenterrein in Marnewaard.

Het experiment is onderdeel van het Polder2C’s-project, met daarin bij waterveiligheid betrokken Belgische, Engelse, Franse en Nederlandse organisaties. Bij deze proef in Groningen speelden naast Defensie onder meer Rijkswaterstaat, de waterschappen en de TU Delft een rol.

Tijdens de proef blies de Genie met explosieven een bres in een vijf meter hoge dijk rond een bassin van veertig bij veertig meter. “Het is echt een laatste middel, als bijvoorbeeld graafmachines te zwaar zijn om op de dijk hun werk te verrichten”, aldus projectmanager luitenant-kolonel (r) Marc Balemans.

NAVO nog meer united

NAVO-bondgenoten gaan nog meer samenwerken bij het gezamenlijk aanschaffen van militair materieel. Het doel is om meer gezamenlijke standaarden te ontwikkelen. Materieel dat voldoet aan deze eisen is sneller en eenvoudiger te produceren. Daarnaast bevordert het werken met hetzelfde materieel de operationele inzet.

Zo sluiten zich bijvoorbeeld acht landen aan bij het Multinational Ammunition Warehousing Initiatives (MAWI)-project, een Belgisch initiatief. Dit is een samenwerking voor de opslag en distributie van munitie waaraan Nederland al jaren meedoet. Het totaal aan landen komt daarmee op twintig. Het eerste opslag- en distributiepunt is vorig jaar in Estland geopend.

Nederland koopt Leopard 1-tanks voor Oekraïne

Nederland levert samen met Denemarken en Duitsland ten minste honderd Leopard 1A5-gevechtstanks, reserveonderdelen en munitie aan Oekraïne. Defensie wil ook met instructeurs een bijdrage leveren aan de opleiding en training.

Nederland schaft de Leopard-1A5’s samen met Duitsland en Denemarken direct aan bij de Duitse industrie. Het gaat om gereviseerde exemplaren die in opslag stonden. De Leopard 1A5 is een gemoderniseerde versie van de ‘Leo’ 1A1 en voorganger van de Leopard 2. Defensieminister Ollongren: “Het leveren van gevechtstanks is van belang om het voortzettingsvermogen van Oekraïne op peil te houden en haar positie op het slagveld te verbeteren. Uiteindelijk gaat het er om het voortbestaan van Oekraïne als soevereine staat te waarborgen.”

De levering van de Leopard 1A5 staat los van het initiatief om Oekraïne ook de moderne Leopard 2A6-gevechtstanks te geven.

Samen sterk

Om goed op elkaar ingespeeld te raken, trainen de medische teams van de enhanced Forward Presence in Litouwen samen, bijvoorbeeld tijdens de MedCoy Challenge. 43 Geneeskundige Compagnie uit Havelte leverde vorige week daarvoor de Nederlandse bijdrage.

Op groepsniveau gingen teams – bestaande uit verschillende nationaliteiten – aan de slag met aangereikte casuïstiek. In de meeste gevallen bestond zo’n team uit een dokter, een verpleegkundige en een geneeskundig verzorger. Het belangrijkste van deze dag was kennis vergaren over de verschillen in protocollen, de wijze van handelen, het gebruiken van materiaal en het toedienen van medicatie.