10

Dit artikel hoort bij: Landmacht 09

Leesvoer voor landmachters

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SGT Aaron Zwaal

De Britse schrijver Sir Richard Steele (1672 - 1729) zei het eeuwen geleden al: “Lezen is voor de geest, wat beweging is voor het lichaam”. Mocht je dus behoefte hebben aan mentale squats, pak dan eens een goed boek. Ditmaal hebben we totaal uiteenlopende publicaties onder de loep genomen. Zo kwamen we interessante details te weten over de Nederlandse kazernebouw, nam Jorrit Kamminga ons mee naar Afghanistan en leerden we van alles over de Nederlands-Indische geschiedenis.

Hans Moll – Sluipschutters in de tuin

Hans Moll is vier jaar oud wanneer hij in 1952 met zijn moeder aankomt in Nederland. Na Borneo en Nieuw-Guinea is het de zoveelste plek waar ze aan wal gaan. Hans en zijn moeder maken deel uit van de ruim 250.000 ‘repatrianten’ die Nederland vanuit Nederlands-Indië binnenstromen. Ze zijn dankbaar dat ze terug in Nederland zijn, want Indië was voor hen de laatste jaren een wreed en meedogenloos land.  

De Bersiap-periode heeft littekens achtergelaten die het leven van zijn moeder in Den Haag steeds meer zijn gaan beheersen. De meeste Indischen zijn blij in Nederland te zijn. Toch zitten er scherpe kantjes aan het ‘Indo-zijn’ in een blanke, onwetende wereld. Die kantjes verbergt Moll niet.

Walburg Pers, 184 pagina’s, € 17,99

Jorrit Kamminga – Je wordt bedankt Bin Laden

Dit boek is een politieke geschiedenis van Nederland in Afghanistan. Het biedt een unieke analyse van het conflict, de politieke besluitvorming en de spanning tussen de Haagse en Afghaanse werkelijkheid, van de reactie van Paars II op 9/11 tot en met het einde van de Nederlandse missie en de trieste evacuatie in augustus 2021.

Osama bin Laden en de aanslagen van 9/11 brachten Nederland in Afghanistan. De bescheiden bilaterale band van vóór 2001 veranderde bliksemsnel in een uiterst intensieve relatie met talloze diplomatieke, militaire, humanitaire en ontwikkelingsbijdragen. Twintig jaar later zaten we er nog steeds, tot eind juni 2021 zelfs nog met militairen.

Jorrit Kamminga – zelf inmiddels ruim 16 jaar aan het werk in Afghanistan – blikt terug op hoe het allemaal begon en wat het voorlopig heeft opgeleverd voor de Afghanen. Daarna komt de Haagse werkelijkheid aan bod. De auteur beschrijft een wonderlijke wereld van stokpaardjes of juist wispelturige standpunten van bewindspersonen, Kamerleden en hun politieke partijen.

Het is aan het eind van het boek de belangrijkste vraag na 20 jaar Nederland in Afghanistan: hebben wij Afghanistan veranderd of heeft dat land vooral onze eigen politiek beïnvloed?

Jalapeño Books, 400 pagina’s, € 21,95

Frank Oosterboer – Kazernes in Nederland

Kazernegebouwen waren voor honderdduizenden Nederlandse mannen een nieuw thuis toen de plicht riep. Hier leerden zij discipline en over de omgang met wapens en kameraadschap. De bedden stonden er dicht op elkaar, in vertrekken die nauwelijks frisse lucht kregen en maar beperkt daglicht hadden. Dit waren de ongezonde omstandigheden waarin Nederlandse jongemannen uit de laagste sociale klassen tijdens de negentiende eeuw hun dienstplicht vervulden.

Hoewel men uitstekend wist hoe het wel moest, kwam het door zuinigheid op het gebied van defensie-uitgaven slechts langzaam tot verbeteringen. Pas in het begin van de twintigste eeuw werd de definitieve stap naar een goed en doordacht kazerneontwerp gezet. Dat het zolang duurde was niet alleen uit menselijk oogpunt een blamage. Op Nederlands grondgebied werden al tijdens de Tachtigjarige Oorlog op grote schaal kazernes gebouwd.

De auteur was dienstplichtig soldaat bij de geneeskundige troepen en beschrijft in dit boek drieënhalve eeuw kazernebouw in Nederland. Van de eenvoudige barakkenblokken uit de onafhankelijkheidsstrijd tot kazernes volgens het paviljoensysteem, dat tot op de dag van vandaag de blauwdruk vormt voor de vormgeving van kazernecomplexen.

Uitgeverij Aspekt, 152 pagina’s, € 27,50