06

Dit artikel hoort bij: Landmacht 09

Forward Command Post maakt CLAS sterker

Tekst Jack Oosthoek
Foto Paul Tolenaar

Boxers on the move

x

Defensie start het ene na het andere innovatieproject. Het Commando Landstrijdkrachten heeft er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen: Concept Development & Experimentation (CD&E). In deze rubriek belicht Landmacht bijzondere trajecten die deze sectie initieert of ondersteunt. Ditmaal het project Forward Command Post, een vitale stap op weg naar het Commando Landstrijdkrachten anno 2035.

Snelheid en mobiliteit. Dáár draait alles om bij de Forward Command Post (FCP). “Treedt een militaire eenheid statisch op, dan wordt die in het hedendaagse scenario van militaire operaties direct uitgeschakeld. Neem de schermutselingen destijds rond het schiereiland de Krim in de Oekraïne: binnen een half uur werd een bataljon via een luchtactie op afstand geëlimineerd. Dat is in deze tijd niet meer acceptabel. We moeten anticiperen op de moderne middelen die de vijand heeft, waarbij de focus van het CLAS op het oosten van Europa ligt”, zegt projectbegeleider bij CD&E, majoor Jon.

‘We moeten anticiperen op de moderne middelen die de vijand heeft’

Kwetsbaar

Dat is uitgemond in het plan voor een eigentijdse FCP, waarin de (tien) Boxer-pantservoertuigen van de manoeuvre-eenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade en 13 Lichte Brigade een prominente plek innemen. Ze zijn van origine in staat om snel te manoeuvreren, precies waar het in het project om draait. Jon: “In het verleden stonden deze pantservoertuigen voornamelijk stil, wat ze kwetsbaar maakte. In de FCP van de toekomst is de Boxer constant on the move. Ze rijden kriskras door het terrein om veilig en buiten het bereik van de vijand te blijven en behouden via de hypermoderne C2-middelen situational awareness. De troepen krijgen vanuit de Boxer via command en control richtlijnen. Moeten we vertragen? Moeten we versnellen?”

Het Boxer-pantservoertuig speelt in het project Forward Command Post een sleutelrol.

Goed beschermd

Het woord communicatie is genoemd, de tweede kurk waarop de Forward Command Post drijft. Die verloopt in de Boxer via het genoemde C2-informatiesysteem waarmee de bemanningen via moderne middelen als mobiele telefoon, satelliet en diverse radio’s broodnodige data binnenhalen. C2 kiest zelf welk middel op welk moment het meest effectief is. Probeert de vijand te ‘jammen’, dan wordt overgeschakeld naar een alternatief. “De C2-systemen werken samen, waarbij de informatie die ze doorgeven door crypto lastig valt te ontcijferen is. Ook gebruiken ze verschillende frequenties waardoor de vijand ze moeilijk kan peilen. De FCP is in tegenstelling tot vroeger goed beschermd tegen acties van buitenaf. Toen kwam alle info binnen via een en dezelfde antenne”, vertelt Jon.

Projectleider majoor Jon: “De Forward Command Post is in tegenstelling tot vroeger goed beschermd tegen acties van buitenaf.”
Terwijl de Boxer kriskras door het terrein ‘crost’ geeft de bemanning de troepen in het veld aanwijzingen.

Kinderziektes verhelpen

De experimenten met de commandopost van de toekomst lopen volop, zoals onlangs in de oefening Bison Hybrid waarin de staf van 43 Gemechaniseerde Brigade een grootschalig conflict in de Baltische Staten nabootste. Dat gebeurde in een vak van 90 kilometer breed en 150 ‘diep’ op de landkaart van Estland. Bijna vanzelfsprekende conclusie: de commandopost ‘nieuwe stijl’ vertoont nog kinderziektes. Jon en majoor Marco,chief current operations van 43 Gemechaniseerde Brigade en ervaringsdeskundige: “Het is een technologische legpuzzel. Er moeten allerlei systemen worden gekoppeld en het moet nog functioneren ook. Het aller moeilijkste is nog om alle apparatuur in de Boxer te integreren. Er is bijvoorbeeld een headset nodig om met drie systemen tegelijk te kunnen communiceren. Door veel te oefenen en deskundigen en bedrijven om advies te vragen proberen we de kinderziektes te verhelpen. Daarnaast willen we de FCP gebruikersvriendelijk maken, want CD&E hecht veel waarde aan een goede match tussen mens, manier en machine. Overigens tonen andere NAVO-landen ook interesse. Sommigen zijn al komen kijken en wisten niet wat ze zagen.”

‘Sommige landen zijn al komen kijken en wisten niet wat ze zagen’

Duitse interesse voor de Forward Command Post. 

Uitdaging voor héél Defensie

Het is de bedoeling om de Forward Command Post in de loop der tijd te integreren in alle manoeuvre-eenheden, legt Jon uit. “Het hele CLAS moet er beter van worden, alleen zo kun je in een conflict een veel groter gebied bestrijken dan nu. Sterker, de FCP is een technologische uitdaging voor héél Defensie. Misschien is die ook bruikbaar voor het Korps Mariniers. Nog tien jaar met dit project wachten? Dan verlies je elk gevecht.” In de ogen van Marco levert de Forward Command Post ‘ongelimiteerde command en control’. “Het is allemaal hoog innovatief.” 

‘Nog tien jaar met dit project wachten? Dan verlies je het gevecht’

Ervaringsdeskundige majoor Marco van 43 Mechbrig: “Forward Command Post levert ‘ongelimiteerde command en control’.”