11

Dit artikel hoort bij: Landmacht 07

Leesvoer voor landmachters

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SGT Aaron Zwaal

De Britse schrijver Sir Richard Steele (1672 - 1729) zei het eeuwen geleden al: “Lezen is voor de geest, wat beweging is voor het lichaam”. Mocht je dus behoefte hebben aan mentale squats, pak dan eens een goed boek. Ditmaal hebben we totaal uiteenlopende publicaties voor jullie onder de loep genomen. Zo lazen we intrigerende verhalen over Nederland als koloniale mogendheid, vlogen we met een reservist mee naar Mali en Litouwen en kregen we een kijkje in de ziel van meer dan honderd (oud)militairen.

Paul de Graaff – Veteranen

In dit unieke fotoboek geeft Paul de Graaff meer dan honderd (oud-)militairen een gezicht. Ze dienden in conflictgebieden als Afghanistan, Libanon, Bosnië en Kosovo. De Graaffs indringende portretfoto’s spreken boekdelen over wat de veteranen daar hebben meegemaakt. Hun openhartige verhalen gaan soms over nare herinneringen: aan mitrailleurvuur en bermbommen, kapotgeschoten huizen, doden en gewonden, angst en paniek. Maar getuigen ook van warme contacten die ze vaak hadden met de lokale bevolking en de onvoorwaardelijke vriendschap en kameraadschap tussen militairen onderling. Dit boek is bedoeld voor veteranen, hun familieleden,  vrienden en iedereen die geïnteresseerd is in pure verhalen van Nederlandse veteranen over hun missies.

20/10 Uitgevers, 226 pagina’s, €49,50

Houders van een Veteranenpas ontvangen €14,50 korting. Houd je pas bij de hand en bestel via https://www.2010uitgevers.nl/product/veteranenpas/

Sander Enderink – Het Oude Hollandse Waterlinie Boek

In het rampjaar 1672 hielden tientallen kilometers onder water gezet polderland het Franse leger van Zonnekoning Lodewijk XIV buiten de grenzen van Holland. Het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie wordt in 2022 gevierd in de vestingsteden en plattelandsgemeenten in het voormalige liniegebied. In dit schrijven wordt een beeld geschetst van de bijna anderhalve eeuw waarin de Oude Hollandse Waterlinie dienst deed als grensverdediging van Holland. Van de chaotische ontstaansgeschiedenis, de militaire tegenslagen en successen tijdens de oorlog met Frankrijk tot de grootscheepse naoorlogse modernisering die Naarden, Schoonhoven en Gorinchem hun nog altijd herkenbare vorm gaf.

Uitgeverij WBOOKS, 288 pagina’s, €19,95

Ivo de Haard – Met open vizier, van Amersfoort tot Timboektoe

Dit boek is geschreven voor eenieder die een ‘insiders-perspectief’ van het werken binnen Defensie interessant vindt. De Haard gaat in op zijn beleving van de afgelopen twintig jaar als reservist. Het boek neemt je mee naar koude oefeningen in tochtige Nederlandse polders tot aan de bloedhete omgeving van uitzendgebieden zoals in Mali. Actuele conflicten worden beschreven, evenals de soms lastige overwegingen die in uitzendgebied gemaakt moeten worden. Naast een beschrijving van hoogte- en dieptepunten zijn er ook momenten van reflectie: doe ík of doen ‘we’ wel de juiste dingen en… wil ik dit nog wel blijven doen?  

Uitgeverij Aspekt, 222 pagina’s, €18,95

Martin van der Linde, Key-Leigh de Weerdt – ‘Ons vonnis werd in feite levenslang’

Steenwijker Gerrit Pit zit tijdens de Tweede Wereldoorlog tweeënhalf jaar lang in de kampen Amersfoort en Sachsenhausen. Mede door toedoen van zijn broer Piet, lid van de NSB. Tegen het einde van de oorlog overleeft Gerrit een dodenmars van twaalf dagen. Nadien wordt hij staflid van het interneringskamp De Eese, met broer Piet als een van de te bewaken NSB’ers.

Gerrit schrijft na de oorlog een indrukwekkend relaas over de meegemaakte verschrikkingen. Meeslepend vertelt hij hoe hij zijn principiële keuze tegen zijn broer en de Duitse bezetter moet bekopen met langdurige gevangenschap en talloze ontberingen. Zijn aangrijpende verhaal weerspiegelt de onmogelijke keuzes waarvoor mensen in oorlogstijd worden gesteld.

Uitgeverij WBOOKS, 288 pagina’s, €19,95

Petra Groen e.a. – Krijgsgeweld en kolonie, opkomst en ondergang van Nederland als koloniale mogendheid, 1816 – 2010

Koloniale geschiedenis is militaire geschiedenis. Dat is de stelling die wordt uitgewerkt in dit boek. Hoe verliepen de verovering en de teloorgang van onze koloniën in tactisch en militair-strategisch opzicht? De auteurs zoomen in op de organisatie, samenstelling en bewapening van het koloniale leger en de marine, het koloniale vijandbeeld en de traditie van extreem geweld binnen de koloniale context. Nooit eerder zijn de talrijke expedities en oorlogen van het koloniale leger zo grondig onderzocht en met elkaar vergeleken. Het boek bevat tientallen kaarten en is rijk geïllustreerd.

Boom Uitgevers, 648 pagina's, €55,-

Edwin Zasada – Over wilskracht, een zoektocht naar zelfdiscipline

Wilskracht is de stille kracht die ons motiveert door te gaan wanneer we bijna willen opgeven. Die ons tot diep in de nacht wakker houdt als we moeten studeren en die ons kalmeert als we boos worden. Het is volgens oud-militair Edwin Zasada een eigenschap die belangrijker is dan intelligentie. Belangrijker dan connecties en belangrijker dan opleidingsniveau. Dit boek gaat over zelfdiscipline, waarover de oude filosofen praktiseerden en wat moderne wetenschappers ontdekten. Het is een zoektocht naar de diepste wortelen van het menselijk succes: onze capaciteit om aangeboren impulsen te beheersen en te richten naar doelen die de grenzen van ons voorstellingsvermogen uitdagen. Het boek neemt de lezer mee door de eeuwen heen, van onze vroegste evolutie naar onze tijd. Om stap voor stap de processen te ontdekken die ten grondslag liggen aan onze psychische ‘successpier’.

Uitgeverij Scriptum, 816 pagina’s, €45,-