Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie, privéarchief, secties Communicatie 11LMB & OOCL

Opnieuw het oerwoud in?

Suriname en Nederland gaan weer militair samenwerken. Dat is de uitkomst van de gesprekken die minister Bijleveld in april voerde met haar Surinaamse collega Mathoera. 

Nederland zegt onder meer ondersteuning toe bij de opleiding en training van het militaire kader van Suriname. De NLDA en KMS gaan hierin een rol spelen. 
Mathoera bood op haar beurt aan om de jungletraining in haar land weer te hervatten. Tot 2010 oefenden Nederlandse militairen regelmatig in het Surinaamse oerwoud, begeleid door het Surinaamse Nationale Leger. 

Ook wordt bekeken in hoeverre Nederland technische assistentie kan bieden bij de organisatieontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht. 

Gesneuvelden Tweede Wereldoorlog herbegraven

Op het Militair Ereveld Grebbeberg zijn op 7 april de stoffelijke resten van 3 militairen herbegraven. Zij sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De graven van de soldaten Eduard Michels, Johannes Bronswijk en Ferdinand Leers stonden op de nominatie om te worden geruimd. Op verzoek van de Oorlogsgravenstichting zijn ze daarom overgebracht naar het Ereveld Grebbeberg. 

Dit is gedaan door de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Met deze herbegrafenissen in het bijzijn van nabestaanden geeft de landmacht invulling aan haar credo: ‘Wij zijn verbonden met onze voorvaderen, wij eren onze gesneuvelden en wij zorgen voor onze gewonden.’ Een detachement van 11 Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers & Jagers droeg de stoffelijke resten naar de laatste rustplaats. De soldaten dienden bij de regimenten Grenadiers en Jagers. 

Binnen zonder kloppen

In Litouwen trainde de Bravo-compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI onder meer hoe ze deuren met shotguns kunnen breachen. Hierbij schieten ze de sloten op een afstand van 5 tot 10 meter kapot, zodat de infanteristen toegang kunnen krijgen tot een gebouw. 

Verder schoten ze met hagel op schijven om hun schietvaardigheid met de shotgun te verbeteren. In de Tijdelijke Logistieke Ondersteuningszone bij Rukla repareerde het Nederlands/Duits/Belgisch onderhoudspeloton van de multinationale Combat Service and Support Company schade, voerde onderhoudswerkzaamheden uit en bereidde de technische materiaalinspectie voor. 

Bye bye Bailey

In Gouda was sinds 9 oktober een zogenoemde Baileybrug van Defensie in gebruik. Landmachters hadden de brug gebouwd zodat een coronateststraat op een industrieterrein veiliger en beter bereikbaar was. 

De tijdelijke brug is – na een half jaar dienst te hebben gedaan – medio april weer afgebroken door militairen van 105 Geniecompagnie Waterbouw. Een civiel bedrijf bouwt nu een nieuwe overspanning.

Voorwaarts… mars!

De Nederlandse militair heeft binnenkort een ruime keuze uit gevechtslaarzen die zowel bij de voet als de werkzaamheden passen. Vanaf begin volgend jaar zijn de gevechtslaarzen beschikbaar.

Alle militairen komen in aanmerking voor het nieuwe schoeisel. Personeel kan binnen 8 categorieën – gebaseerd op gebruiksprofielen – kiezen uit 3 verschillende merken. Een pakket bevat zowel laarzen, sokken als onderhoudsmiddelen. Vanaf september wordt gestart met opmeten van de voeten met een 3D-voetscanner en het passen van de gevechtslaarzen. Dat gebeurt op de werklocatie. De uitgifte start begin 2022. In de volgende Landmacht een uitgebreid artikel met meer details! 

Airborne!

De oefening Orange Bull, gehouden in april, stelde 11 Luchtmobiele Brigade in staat om het gehele airborne-optreden te beoefenen. 

Van het opzetten van een operatiecentrum met de luchtmacht tot het inrichten van een tijdelijke vertrekhal in een lege hangar, en van het verkennen van de dropzone tot het daadwerkelijk uitvoeren van complexe operaties in vijandelijk gebied.