02

Dit artikel hoort bij: Landmacht 04

Voorbereiding op hulp na natuurgeweld

Landmacht brengt Sint Maarten in kaart

Genieverkenners hebben in april het Nederlandse deel van Sint Maarten in kaart gebracht en de uitkomst weggeschreven in een database. Voor een optimaal resultaat sloegen de landmachters de handen ineen met onder meer de marine, de plaatselijke overheid en TNO. Het 500 gigabyte tellende gegevensbestand moet het verlenen van toekomstige noodhulp na bijvoorbeeld orkaangeweld eenvoudiger maken. 

Tekst: KAP Jaap Wolting

Foto: KPL-1 Max Mostert

Schuilplaatsen

Tussen 6 en 23 april registreerden de militairen onder meer de ligging en de toestand van de aanwezige storm shelters. Dit deden ze door de locaties eerst visueel te beoordelen en vervolgens nauwkeurig vast te leggen. Zodoende werkten ze aan een accurate rapportage voor iedere shelter. De club verkenners was gemêleerd en bestond uit personeel van 41 Pantsergeniebataljon, 11 Geniecompagnie, 101 Geniebataljon en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie.

Inmeten bruggen

Grote delen van Sint Maarten – de enige plek ter wereld waar Frankrijk aan Nederland grenst – worden ontsloten door bruggen, die uiteraard van essentieel belang zijn voor de hulpverlening tijdens en na calamiteiten. De genieverkenners maten de verschillende bouwconstructies in om een goed beeld te krijgen van zowel de stabiliteit als de bruikbaarheid. 

Overstromingen

Het aanwezige reliëf op het eiland kan tijdens calamiteiten zorgen voor extra problemen, zoals overstromingen of landverschuivingen. Door de steilheid van een heuvel op te meten kunnen specialisten voorspellingen doen over de snelheid waarmee water naar beneden stroomt en wellicht een overstroming veroorzaakt. De data kan tevens worden gebruikt om in te schatten of routes door de heuvels geschikt zijn voor zwaar transport.

3D-beelden

Een zeer effectief middel om infrastructuur en landdelen in kaart te brengen zijn drones. Experts verwerkten de beelden die deze moderne tools schieten tot 3D-imagery. Kenners op het gebied van watermanagement en bodembeweging kunnen daarmee voorspellen hoe water gaat stromen, en of en waar aardverschuivingen zouden kunnen plaatsvinden.

Beeldvorming

Door het gebruik van relatief eenvoudig in te zetten drones kon al snel een goed algemeen beeld van de omgeving gevormd worden. De beelden van het eiland in de Caraïbische Zee werden na de verkenning beoordeeld en opgenomen in de rapportage.

Zendstations

Tijdens calamiteiten is communicatie via telefoons en internet essentieel. Om niet slechts in de hoofdstad Philipsburg maar op het gehéle eiland dekking te hebben, zijn veel zendstations gesitueerd op heuveltoppen. Verkenningsgroepen bezochten de meeste van deze posten om een goed beeld te krijgen van zowel de locatie als de bereikbaarheid. 

Enorme database

Alle resultaten die de genieverkenners in april op het eiland verzamelden en verwerkten, sloegen ze op in een database. Er zijn onder meer 177 fotoregistratielijsten opgemaakt, 66 installaties verkend en 35 bruggen en duikers in kaart gebracht.