† In Memoriam

Sergeant-majoor B. Boekhorst, 

werkzaam bij C2OSTCO/C-CIE/3CISPEL/1LANGP