04

Dit artikel hoort bij: Landmacht 02

Vaste ondersteuning voor de commando

Tekst Vanessa Strijbosch
Foto Mediacentrum Defensie

SOF-operaties sneller, veiliger en effectiever

Ondersteuning van eenheden aan de Commandotroepencompagnieën is al jaren niet meer weg te denken. Deze ‘enablers’ staan vanuit hun vakgebied de Special Operations Forces (SOF) bij, zowel tijdens de gereedstelling als daadwerkelijke inzet. Veelal kwamen ze uit conventionele eenheden. Daar komt nu verandering in. Afgelopen maand werd het definitieve reorganisatieplan ondertekend.  

Tijdens inzet gingen al regelmatig eenheden als genie, EOD en logistiek mee met de commando’s. De recente missie in Mali (MINUSMA) is daar een sprekend voorbeeld van. Echter, in het slechtste geval kwamen de eenheden elkaar pas voor het eerst tegen op de vliegtuigtrap, terwijl er tijd nodig is om zaken op elkaar af te stemmen.

Deze situatie gaat per 1 juni veranderen, als de nieuwe SOF Support-compagnie wordt opgericht. In deze nieuwe eenheid worden meerdere typen enablers ondergebracht. Op deze manier krijgt de commandant een toolbox die troops to task ingezet kan worden. 

Tijdens uitzendingen gingen al regelmatig eenheden als genie en logistiek mee. MINUSMA is daar een sprekend voorbeeld van.

‘Commandant beschikt over een toolbox vol specialisten’

Reorganisatie SOF Support

‘SOF-operaties sneller, veiliger en effectiever’: dat is het uitgangspunt van de reorganisatie. Defensie gaat extra investeren in de ondersteuning van SOF-operaties van het KCT. Hierdoor kan de ‘commando speciale operaties’ zich beter richten op zijn primaire taak. 

Daarnaast worden de slagkracht en het voortzettingsvermogen vergroot en verbeteren de reactietijden. De nieuwe eenheden worden integraal onderdeel van het KCT en worden geplaatst in Roosendaal en Rucphen. 

Naast deze uitbreiding worden de Charlie- en Deltacompagnieën van 12 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade omgevormd tot SOF Support-eenheden, wel blijven ze onderdeel van de brigade.

Waarom SOF Support?

De vraag naar de inzet van SOF nam de laatste jaren sterk toe en blijft naar verwachting toenemen. Bij nagenoeg elke missie zijn ondersteunende eenheden betrokken. Het is vooraf vaak moeilijk in te schatten welke ondersteuning en samenwerking nodig is. Door de toenemende vraag dienen de huidige sub-eenheden van het KCT mee te groeien, zodat ze berekend zijn op de grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden.

Het CIS-peloton (communicatie- en informatiesystemen) is een van de dedicated SOF Support-eenheden.

Hoe ziet de SOF Support van het KCT er straks uit? 

De infographic laat onder meer zien welke eenheden worden uitgebreid en worden opgericht. Er wordt onderscheid gemaakt in dedicated en designated. De dedicated eenheden vallen organiek onder het KCT en hebben als hoofdtaak het ondersteunen van SOF-optreden. De designated eenheden (12 Charlie en 12 Delta compagnie 11 LMB) behouden hun eigen (luchtmobiele) hoofdtaak, maar worden daarnaast uitgerust en getraind om SOF te kunnen ondersteunen. Zij richten zich hierbij primair op geplande missies. Daarnaast is te zien hoe de infrastructuur wordt aangepast en met welk materieel de eenheden gaan werken. De tijdlijn maakt duidelijk dat het hele traject tot fully operational capable nog zeker tot 2023 duurt. 

Wat verandert er precies?

Het oprichten van de SOF Support-compagnie vindt plaats door middel van een reorganisatie, waarbij de huidige Staf, Staf- en Verzorgingscompagnie wordt omgevormd. De bestaande pelotons (GNK, CIS en LOG) worden versterkt met nieuwe functies. Daarnaast krijgt de compagnie enablers met verschillende taken en/of specialisaties.

KCT en 11LMB zijn geen vreemden voor elkaar. Ze oefenden al zeer regelmatig samen.

‘Niet zomaar eenheden omturnen en vastplakken’

Shoot, move, communicate

Dat je niet zomaar eenheden kunt vastplakken aan SOF, is duidelijk. Afhankelijk van de specialismes van de dedicated enablers duurt een opleidingstraject 2 tot 6 maanden. Hier worden ze specifiek getraind voor hun rol in speciale operaties. Er is extra aandacht voor schieten, rijvaardigheid en de diverse verplaatsingsopties van het KCT. In sommige gevallen worden zelfs speciale vaardigheden beoefend, zoals parachutespringen. Het traject richt zich naast shoot, move, communicate ook op fysieke en mentale capaciteiten. De verwachting is dat de eerste dedicated enablers in de nieuwe organisatie juni 2021 van start gaan. 

De designated SOF-support bij 11 LMB begint in november 2021. De komende maanden worden de vacatures voor de nieuwe functies opengesteld. Het KCT is op zoek naar taakvolwassen mensen die een uitdagende omgeving zoeken om meer uit hun vakgebied te halen. Dit zijn militairen die al ervaring hebben als specialist. Over het algemeen heeft de SOF Support-compagnie geen startfuncties. Komende maanden zullen er verschillende informatiedagen plaatsvinden bij 11LMB en het KCT. Voor meer informatie mail naar sof.support@mindef.nl.