10

Dit artikel hoort bij: Landmacht 01

ZHKH nieuwe stijl

Tekst Vanessa Strijbosch
Foto KPL Gregory Fréni, Martijn Beekman

Effectiever met minder handelingen

Minder handelingen en een nieuw protocol. Dat maakt Zelfhulp & Kameradenhulp (ZHKH) eenvoudig en efficiënt. De aangepaste versie wordt sinds kort Defensiebreed uitgerold. Vincent Jager, docent verpleegkunde en aanjager van het project, geeft tekst en uitleg over het hoe en waarom. 

ZHKH is voor veel militairen een stoffig en ingewikkeld verplicht nummertje. Voor Jager, tot vorige maand nog landmachtadjudant in zijn functie van opleidings- en trainingsontwikkelaar, was het al een tijdje duidelijk: “ZHKH moet eenvoudiger zodat militairen alles makkelijker kunnen onthouden en toepassen.”

Van C-ABCDE naar MARCH

De belangrijkste aanpassing is de overstap naar een nieuw protocol, gestoeld op de Amerikaanse Tactical Combat Casualty Care (TCCC). C-ABCDE maakt plaats voor MARCH, dat internationaal beter aansluit. MARCH staat voor Massive bleeding, Airway, Respiration, Circulation en Hypothermia. Het nieuwe protocol is eenvoudiger en bevat minder handelingen: 17 in plaats van 27. Monitoren van het bewustzijn is volgens Jager de rode draad. Daarnaast komt reanimatie erbij. “We richten ons dus niet alleen op operationele situaties, deze ZHKH kunnen we toepassen onder alle omstandigheden”, aldus de docent verpleegkunde.

Militairen krijgen bij operationele inzet een ZHKH-uitrusting verstrekt. De tassen kunnen qua uiterlijk verschillen, maar de inhoud is hetzelfde en bestaat onder meer uit een tourniquet, wonddrukverband en gecomprimeerde gazen. Rechts: tijdens oefeningen is er vaak aandacht voor hoe om te gaan met slachtoffers, al dan niet tijdens het gevecht.

De inhoud overtuigt

“Een reactie van een collega zette me aan het denken. ‘Alwéér een nieuwe ZHKH’, waren zijn letterlijke woorden. Ik besloot de presentatie die ik de komende periode op kazernes laat zien deze titel te geven. Ik begrijp dat mensen zo denken maar ik leg direct uit waarom die gedachte onterecht is. De oude ZHKH bestaat vanaf 2014. In deze snelle tijd is verandering juist noodzakelijk. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van de zorg. De inhoud zal ze overtuigen van het voordeel.”