Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie, secties Communicatie diverse eenheden

Nieuwe warmtebeeldkijkers

Defensie heeft na intensief testen de MOSKITO TI van het Zwitserse Safran Vectronix aangeschaft. Bij de eenheden die hier aanspraak op kunnen maken – zoals verkenners – stromen de kijkers in. De landmacht krijgt er ongeveer 1.000.

De MOSKITO heeft een relatief lage massa, een interessante prijs en een zeer lichtgevoelige beeldsensor die in combinatie met warmtebeeld kan worden gebruikt. De krijgsmacht krijgt meer dan alleen de kijkers. De Zwitsers leveren ook opleidingen, Nederlandstalige documentatie en Integrated Logistics Support (ILS) waarbij Defensie de garantie heeft op de levering van onderdelen.

Bijzondere Falcon Leap

Ondanks COVID-19 hebben 11 Luchtmobiele Brigade en haar partners succesvol kunnen oefenen. Zodra mogelijk droegen de rode baretten mondkapjes, dagelijks werd van iedere deelnemer de lichaamstemperatuur gecheckt, afstand houden was de norm.

Vanwege die strikte maatregelen werd er dus toch internationaal geoefend. De eerste week stond zoals elk jaar in het teken van ‘airdrops’, een essentieel middel om snel noodhulp en bevoorrading op een moeilijk bereikbare plek te krijgen. Daarna was het de beurt aan de para’s om hun skills te laten zien. Zoals gezegd gebeurde dit veelvuldig. De interoperabiliteit op airborne gebied werd weer veelvuldig getraind en vliegtuigen dropten parachutisten en materiaal boven verschillende dropzones. Menig luchtmobieler kon na afloop van Falcon Leap 2020 een buitenlandse wing aan het arsenaal toevoegen.

Uitzonderlijk leider ontvangt Ereteken voor Verdienste

Luitenant-kolonel Erik Brakert is begin oktober onderscheiden met het bronzen Ereteken voor Verdienste. De infanterist verdiende de onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke manier van leidinggeven aan het Bravo Pegasus team van Battle Group 4 (13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in 2007 in Deh Rawod, Afghanistan. Brigadegeneraal Frits van Dooren reikte aan Brakert zowel het Ereteken voor Verdienste als de Sculptuur Operationeel Optreden uit. 

Onder zware gevechtsomstandigheden en hoge druk heeft Brakert laten zien een uitzonderlijk leider te zijn. Zijn moedige, toegewijde en veerkrachtige optreden was een voorbeeld voor de officieren, onderofficieren en manschappen van het Bravo Pegasus team. Dit voorbeeldgedrag en het vertrouwen dat hij gaf én uitstraalde, hebben ervoor gezorgd dat de uiteindelijke teamprestatie voldeed aan de hoogste normen die onder deze omstandigheden van een commandant en zijn team gevraagd kunnen worden. Zijn inspirerend leiderschap heeft een bijzonder grote invloed gehad op het prestatieniveau van de eenheid. Het kenmerkt luitenant-kolonel Brakert ook dat hij niet alleen weet wat het inhoudt om een eenheid te leiden, maar daarbij ook in staat is zich dienstbaar op te stellen naar zijn eenheid.

Het Ereteken voor Verdienste in Brons is een ministeriële onderscheiding die wordt toegekend aan militairen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De Sculptuur Operationeel Optreden wordt toegekend aan een militair van de Koninklijke Landmacht die zich tijdens operationeel optreden door buitengewone toewijding en loffelijk optreden heeft onderscheiden.

Reservist ontvangt Ereteken voor Verdienste

Majoor Mohamed Maouli is begin september onderscheiden met het bronzen Ereteken voor Verdienste. De reservist verdiende die onderscheiding vanwege zijn rol tijdens gevechten bij de VN-missie in Zuid-Soedan in juli 2016.

Tussen 8 en 11 juli van dat jaar kwam het vlakbij het VN-kamp bij de hoofdstad Juba tot hevige gevechten. Duizenden burgers sloegen daarbij op de vlucht. Bij de strijd tussen de aanhangers van de president en zijn voormalig vicepresident vielen bijna 300 doden. Hoewel de VN het personeel adviseerde om zich te verschuilen, zette Maouli zich in voor de vluchtelingen. Hij nam een coördinerende rol aan en instrueerde het beveiligingspersoneel. Hij deed dit ook op de momenten dat er inslagen op het kamp waren. Bovendien verleende hij eerste hulp en stelde hij vluchtelingen gerust. Defensie noemt het optreden van Maouli onderscheidend en betekenisvol. De reservist bij 1 Civiel Militair Interactie Commando kreeg uit handen van brigadegeneraal Joland Dubbeldam naast het Ereteken voor Verdienste de Sculptuur Operationeel Optreden.

Prinsjesdag: nadruk voor Defensie op digitalisering en duurzaamheid

Defensie investeert het komend jaar in een hoogwaardige, toekomstbestendige krijgsmacht en defensieorganisatie. De nadruk ligt op digitalisering en duurzaamheid. Aandacht is er voor groene technologie, extra cybercapaciteit, kunstmatige intelligentie en modern materieel zoals onbemande vliegtuigen. 

Er is in de begroting ruimte voor meer personeel, maar ook voor verbeterde IT, vastgoed en fysieke en sociale veiligheid. Verder komt er geld voor (strategische) voorraden, bedrijfsvoering en de instandhouding van wapensystemen. De hydrografische opnemingsvaartuigen ondergaan een update. Verder komen naar verwachting in 2021 de 4 reeds bestelde MQ9 Reaper onbemande vliegtuigen binnen. 

Defensie dient dit jaar voor het eerst een materieelbegrotingsfonds in, met voor de komende 15 jaar zo’n € 66 miljard, waarvan € 4,6 miljard komend jaar wordt gebruikt. Dankzij het fonds kan Defensie de uitgaven voor de langere termijn beter in kaart brengen. Dat geldt ook voor de samenhang van het beheer en onderhoud van de investeringen. 

Ondanks het iets ruimere budget behoort Nederland ook in 2021 nog altijd tot de landen met de laagste bijdrage aan de NAVO. De bedoeling is dat die in 2024 op 2% van het bruto binnenlands product (bbp) zit. De verwachting voor 2021 is een bbp-percentage van 1,48%.

Dienstplichtige gesneuvelden krijgen onderscheiding

3 dienstplichtige militairen uit Woerden ontvingen op 25 september postuum de Legion of Honor Award. Ze sneuvelden in de Meidagen van 1940 en kregen de onderscheiding voor getoonde menslievendheid. 

Sergeant Johannes Hendrikus Scholten en soldaat Faas van Elk van het 4eRegiment Infanterie vielen op 10 mei en 11 mei bij de verdediging van vliegveld Valkenburg bij Leiden tegen Duitse luchtlandingstroepen. Soldaat Jan Hendrik Pels van het Korps Politietroepen verloor zijn leven op 10 mei 1940 bij Katwijk aan de Maas. 3 familieleden van de militairen namen de onderscheidingen in ontvangst. De overhandiging zou op 1 mei plaatshebben, maar kon door de anti-coronamaatregelen niet doorgaan.

De Legion of Honor Award wordt uitgereikt aan personen die zich ongeacht geloof, ras of huidskleur zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de mensheid. Het is een initiatief van de Amerikaanse organisatie Four Chaplains. Tot op heden hebben ongeveer 50 Nederlanders mensen de onderscheiding ontvangen. De broer van soldaat Van Elk, Jan, ontving in 2004 als10e Nederlander deze onderscheiding voor zijn verzetswerk.