Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie, secties Communicatie 43 Mechbrig en 11 LMB, privéarchief

Bijzondere heisessie

Sinds jaar en dag maken militairen van 13 Lichte Brigade gebruik van de trainingsmogelijkheden op het oefenterrein Oirschotse Heide. Dat gebeurt uiteraard in goed overleg met de gemeente en omwonenden, ook nu straks de schop erin gaat.

Defensie is eigenaar en hoofdgebruiker van het natuurgebied maar houdt rekening met de wensen van bijvoorbeeld de gemeente Oirschot. Momenteel kijken alle partijen samen naar de herinrichting van een deel van het gebied, omdat 13 Lichte Brigade het vernieuwde optreden (veelal op wiel, dus langere afstanden) op de juiste manier moet kunnen trainen. De perfecte balans vinden tussen het belang van militairen en recreanten; dat is het summum.

Check hier de clip van BoschSlabbers Landschapsarchitecten!

Zwetend searchen

Uitgerekend in de hittegolf van medio augustus moesten de Advanced Search Teams van 11 Pantsergeniebataljon vol aan de bak tijdens de eerste oefening na het zomerverlof. Tijdens ‘FIRST ENTRY’ werkten ze op naar mogelijke inzetten tijdens nationale en internationale operaties.

De AST’s trainen vaak op verschillende en bijzondere locaties. Een aantal maanden geleden stonden ze nog op het oefenterrein Wacawa op de Nederlandse Antillen. Aan hoge temperaturen waren ze dus al aardig gewend… Deze specialisten van de Pantsergenie ondersteunen de nationale opsporingsdiensten regelmatig bij huiszoekingen. Met hun bijzondere apparatuur en een andere kijk op zaken vormen ze een meerwaarde voor politie, justitie en de Koninklijke Marechaussee.

Interim gevechtskleding vanwege vertraging project DOKS

De levering van de nieuwe gevechtskleding uit het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) is zeker een jaar vertraagd waardoor het op zijn vroegst medio 2023 wordt uitgeleverd. Als tussenoplossing krijgen militairen een verbeterd interim kledingpakket.

De vertraging van de gevechtskleding komt door een kort geding tegen Defensie. Een van de afgewezen leveranciers heeft dit aangespannen omdat het bedrijf het niet eens is met de aangevoerde redenen voor de afwijzing. Naar aanleiding hiervan heeft de krijgsmacht geconstateerd dat de aanbestedingsstukken op onderdelen onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daarom kiest Defensie ervoor om de uitkomst van het kort geding niet af te wachten en trekt de voorlopige gunning in.

Voor militairen die op uitzending gaan blijft multicam beschikbaar. Alle andere militairen die niet op missie gaan (inclusief reservisten) krijgen een verbeterd interim kledingpakket, uitgevoerd in het nieuwe camouflagepatroon Netherlands Fractal Pattern. Dit biedt helaas niet de kwaliteit van het beoogde nieuwe gevechtstenue maar heeft wel meer draagcomfort dan het huidige woodland, en een eigentijdse uitstraling.

De verbeterde tijdelijke gevechtskleding is gebaseerd op het pak van het Korps Mariniers. Van de nu beschikbare opties scoort dit gevechtspak het best op kwaliteit vanwege de goede pasvorm, draagcomfort en uitstraling. Defensie verstrekt gefaseerd het interim kledingpakket vanaf medio 2021, als alles meezit. De invoering van het modernere DOKS blijft echter onverminderd van belang vanwege de beschermende kwaliteiten van deze kleding. Militairen krijgen dus straks 2 keer een kledingpakket.

Quads voor KCT en Luchtmobiel

Defensie krijgt 249 militaire dieselquads (MDQ). Defenture BV uit Tiel gaat ze ontwikkelen en produceren. Naar verwachting duurt het nog ongeveer 3 jaar voordat de voertuigen instromen bij het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers.

Defenture ontwerpt en bouwt de quads volgens militaire specificaties. De MDQ krijgt een multi-fuel dieselmotor en is te vervoeren in en onder een Chinook. Dat maakt de voertuigen zeer geschikt voor gebruik door grondtroepen. Voordat ze in serieproductie gaan voert de producent in samenwerking met de eindgebruikers en DMO verificatietesten uit op meerdere prototypen.

Luchtmobiel springt bij op Schiphol

9 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade nemen sinds medio augustus coronatesten af op Schiphol ter ondersteuning van de GGD.

Dit op verzoek van de veiligheidsregio Kennemerland. Uiteraard kregen ze voor aanvang van de werkzaamheden eerst een training van de GGD. De teststraat op de luchthaven is bedoeld voor reizigers uit risicolanden.

Pantserinfanterie in Litouwen

Nederlandse militairen van de eFP in Litouwen hebben medio augustus getraind op het oefenterrein Gaiziunu. Waar de afgelopen maanden het VuursteunCommando een grote rol speelde met de inzet van de Pantserhouwitser 2000NL, is het nu de beurt aan 45 Pantserinfanteriebataljon RIOG.

De C-cie van het bataljon krijgt steun van genisten van 11 Pantsergeniebataljon en militairen van 43 Geneeskundige Compagnie en 43 Herstelcompagnie. In totaal draagt Nederland met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederlandse troepen deel uitmaken staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Zeldzame Amerikaanse erkenning

De Nederlandse sergeant-1 Jorik van Raak heeft onlangs de Amerikaanse Defense Meritorious Service Medal gekregen op de Pioniers- en Pontonniersschool (PPS) in Vught. Deze onderscheiding wordt toegekend aan Amerikaanse of buitenlandse militairen die meer dan verdienstelijk hebben opgetreden, buiten gevechtsomstandigheden.

Van Raak was vorig jaar uitgezonden naar Irak waar hij deelnam aan de Combined Joint Task Force ‘Operation Inherent Resolve’. Binnen de afdeling Training, op het hoofdkwartier in Bagdad, was hij verantwoordelijk voor de selectie en de controle van verzoeken om trainingssteun. Deze werkzaamheden voerde hij zo voortreffelijk uit dat aan hem de ‘Defense Meritorious Service Medal’ werd toegekend. Wat de medaille-uitreiking extra bijzonder maakte was dat zijn vader kapitein b.d. Maarten van Raak hem het eremetaal mocht opspelden.

Herdenking bij Indisch Monument

Alle militaire- en burgerslachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië zijn op 15 augustus herdacht bij het Indisch Monument in Den Haag. Het voormalige Nederlands-Indië werd van 1942 tot 1945 bezet door Japan, bondgenoot van Duitsland in Zuid Oost Azië.

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan 75 jaar geleden. Daarmee kwam officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Rode Baretten van 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz ondersteunden de herdenking met de vaandelwacht.