Tekst Leo de Rooij
Foto Privéarchief

Zoektocht naar dat kloppend groene hart

De personele vulling van de Koninklijke Landmacht staat nog altijd onder druk. Veel collega's namen de afgelopen jaren om diverse redenen afscheid, soms met pijn in het hart. Met de optie herintreden krijgen ex-militairen bij wie het groene hart nog altijd klopt, de kans terug te keren. Het Bureau Bijzondere Instroom CLAS heeft deze rol opgepakt en het traject voor herintreders gestroomlijnd.

‘Kameraadschap belangrijke reden voor terugkeer’

Hoewel de landmacht ook in het verleden herintredingsverzoeken in behandeling nam, was er geen duidelijk loket en traject, weet majoor Heidi de Schipper, Hoofd Bureau Bijzondere Instroom CLAS. “De afgelopen periode zijn wij daarom hard bezig geweest met het inrichten en verbeteren van het traject dat een herintreder doorloopt, om deze ex-collega’s weer te kunnen laten instromen. We zien het aantal collega’s dat terugkeert oplopen en de belangstelling neemt nog steeds toe. Met de optie herintreden bieden we ex-militairen de kans terug te keren naar waar hun hart ligt. Onder herintreden verstaan wij het terugkeren van een voormalig beroepsmilitair, in principe in de rang en het wapen, dienstvak of de functie waarvoor betrokkene reeds is opgeleid. Deze ervaren collega’s zijn na terugkeer zonder opleidingsinspanning vrijwel direct inzetbaar en een aanvulling voor de eenheid.”

Landmacht sprak met 2 herintreders. Waarom verlieten ze de organisatie? Wat misten ze toen? En waarom keerden ze terug?

Edwin Aarts, 28 jaar, zocht een actieve baan en doorliep binnen de landmacht verschillende functies

“In december 2009 begonnen met mijn AMO in Oirschot, waarna ik ben geplaatst bij 1CIS-compagnie in Eibergen (verbindingsdienst, red.). Vervolgens naar 102 EOV in 't Harde, overgestapt naar de genie bij 411 Pantsergeniecompagnie en daar voelde ik me gelijk op mijn plek. Na mijn functie als YPR-chauffeur ben ik een tijd sappeur geweest, waarna ik ben doorgestroomd naar de functie van korporaal mineur. In die functie ook op uitzending geweest naar Jordanië en Litouwen. 

Na 10 jaar bij de landmacht was ik echter wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb gewerkt bij een explosief-opsporingsbedrijf. Omdat er toch een militair tintje aan zat voelde het voor mij niet helemaal als het verlaten van Defensie en kon ik alles wat ik geleerd had meer gaan gebruiken in de praktijk. 

Toch miste ik de dingen die je in het veld met je kameraden doet, het ondersteunen van gevechtseenheden, je specialistische rol als genist. Ik miste de structuur van Defensie en merkte dat ik toch graag wil weten waar ik aan toe ben. En dat gevoel had ik bij Defensie meer door bijvoorbeeld het jaarrooster waarop alle bijzonderheden en oefeningen staan, zodat jij maar ook het thuisfront weten waar ze aan toe zijn.

Ik zit nu bij het Ondersteuningspeloton op de Kodiakfunctie, waar ik weer nieuwe dingen kan leren, andere verantwoordelijkheden heb en hopelijk een mooie missie kan draaien. Verder ben ik nog steeds bezig met mijn studie, zodat ik straks naar de KMS kan of met mijn behaalde diploma iets anders kan betekenen binnen Defensie.”

Kiki Patijn-Heikens, 37 jaar, werkte als militair fysiotherapeut bij de landmacht

“Zomer 2019 moest ik de dienst verlaten: einde fase 2-contract en geen doorgroeimogelijkheden. Ik heb van 2010 t/m 2019 met erg veel plezier als militair fysio gewerkt, inclusief 2 uitzendingen naar Mazar-e-Sharif. Vorig jaar had ik al een nieuwe baan geregeld als fysio buiten Defensie, waar ik in totaal 2 dagen gewerkt heb. Door geluk mocht ik een jaar als burgerfysio bij Defensie blijven, om collega’s waar te nemen die op uitzending gingen. De civiele baan dus direct maar weer opgezegd. In december werd ik gebeld door P&O met de mededeling dat ik eventueel kon terugkomen als militair. Dit hield echter niet in dat er ook een functie als fysiotherapeut zou zijn. Ik heb toen met mijn loopbaanbegeleider, monitor en P&O kunnen regelen dat ik als militair de burgerfunctie van leefstijlcoach mocht gaan uitvoeren.

Ik ben nu de enige militaire leefstijlcoach binnen de landmacht. In totaal heb ik dus maar 6 maanden niet als militair gewerkt en heb Defensie eigenlijk nooit echt verlaten. Ik wilde ook nooit weg. Civiel is veel te commercieel voor mij en ik houd van de mentaliteit.”

Breder bekend

Om de optie herintreden breder bekend te stellen is er een campagne opgezet. Michelle Roelofs, senior adviseur Arbeidsmarktcommunicatie: “Het doel van de campagne is om ex-militairen te informeren dat de optie herintreden bestaat, waarbij we natuurlijk hopen zoveel mogelijk ex-collega’s weer te kunnen verwelkomen! De campagne richt zich op de potentiële herintreders via social media, werkenbijdefensie.nl, maar ook via de accounts van de brigades en online communicatie. Hierbij worden naast  algemene informatie ook persoonlijke verhalen gedeeld van herintreders. Daarnaast zullen in een tweede stap de specifieke vacatures worden gepromoot en gedeeld op online platforms.”

‘Herintreders belangrijke aanvulling voor eenheid’

Eigen netwerk

Aan de landmachtcollega’s wordt nadrukkelijk gevraagd om de optie herintreden in het eigen netwerk kenbaar te maken. De Schipper: “De onderlinge band tussen militairen is heel sterk. Ook wanneer men de dienst verlaat. Regelmatig worden juist deze band, de saamhorigheid, het kameraadschap genoemd als redenen voor terugkeer. Dus, wanneer je nog contact hebt met ex-militairen wiens groene hart nog steeds klopt: vraag eens of ze zouden willen terugkeren. Voor hen mogelijk de kans om het militaire leven weer op te pakken en voor jou de kans om weer met hen te mogen samenwerken.”

Herintreden is maatwerk. Elke belangstellende heeft een andere uitgangspositie qua ervaring, loopbaan, looptijd, opleiding(en), functioneren, rechtspositie, ontwikkeling en ervaring na ontslag, wensen en ambitie. Het Bureau Bijzondere Instroom CLAS kijkt graag naar de individuele mogelijkheden. Dus ben je (of ken je) een ex-beroepsmilitair die weer in actieve dienst zou willen worden: kijk voor meer informatie (incl. FAQ en specifieke vacatures) op www.werkenbijdefensie.nl/herintreden of mail naar bijzondere.instroom.kl@mindef.nl