Tot voor kort plaatste de redactie hier maandelijks de personeelsmutaties. De reden daarvoor is simpel; het was een van de meest populaire pagina’s. Landmachters vinden het blijkbaar erg leuk bij te houden welke collega’s bevorderd zijn, en te zien wie er na jaren trouwe dienst met FLO gaan.

De publicatie van deze persoonlijke informatie is onlangs getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG in de volksmond. Het gevolg is dat de mutaties niet meer in de internetversie van de bladen mogen. Er bestaat een kans dat ze wél in de intranetversie of via een intranetbericht komen, maar dat is nog onduidelijk. 

† In Memoriam

† Korporaal RBA van Straten,

werkzaam bij KMS/ST/Leerlingen VTO