09

Dit artikel hoort bij: Landmacht 07

Snelle innovaties specialiteit van CD&E

Tekst Robert den Hartog
Foto archief Mediacentrum Defensie en CD&E

‘Streven naar sterkere en machtigere landmacht’

Innoveren staat tegenwoordig met stip bovenaan in elk operationeel manifest. Defensie start het ene na het andere innovatieproject. Het Commando Landstrijdkrachten heeft er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen: Concept Development & Experimentation (CD&E). In deze rubriek belicht Landmacht bijzondere trajecten die deze sectie initieert. Maar wie zijn de drijvende krachten achter CD&E en hoe gaan ze te werk? Daarom ditmaal aandacht voor CD&E zelf.

Geen werkplaats of hightech basis waar Defensie knutselt aan nieuwe wapensystemen en technische foefjes. Voordat hoofd CD&E luitenant-kolonel Alain Schoonderbeek inzoomt op de werkwijze van zijn team helpt hij eerst een misverstand uit de wereld. “Wij experimenteren zelf niet meer”, vat hij samen. Wat CD&E dan wel doet? De op het mobilisatiecomplex Ede-Driesprong gevestigde eenheid zorgt juist dat er kán worden geëxperimenteerd. Of zoals Schoonderbeek omschrijft: “We zijn de architect van het ecosysteem voor haalbare en betaalbare kort-cyclische innovaties. Projecten die maximaal 5 jaar duren. We voeren regie en richten ons puur op het proces.”

Hoofd CD&E luitenant-kolonel Alain Schoonderbeek: “We willen vandaag een oplossing bedenken en morgen implementeren.”

Relevent en dominant

Dat gezegd hebbende zoomt Schoonderbeek in op het korte bestaan van zijn eenheid en de enorme groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het toont aan dat de landmacht belang hecht aan innovaties. De landmacht ouderwets? Echt niet. “We begonnen in 2017 met een handjevol mensen en € 250.000,-. Nu zijn we met 50 medewerkers en beschikken over € 20 miljoen. Al dat geld is vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de krijgsmacht op korte termijn relevant en dominant blijft. We willen vandaag een oplossing voor een probleem bedenken en morgen implementeren. En dat is gezien de huidige tijd en de veranderende wereld noodzakelijk.”

Met de ARMOR-hittemonitor is het mogelijk oververhitting vroegtijdig te herkennen en hitteletsel te voorkomen.

Veiligheid is vooruitzien, luidt de titel van de toekomstvisie van de landmacht. En dat is wat CD&E dan ook doet. Enerzijds staat de CD&E-deur wagenwijd open voor ideeën uit de organisatie. Anderzijds – en dat is het grootste deel – onderhouden trajectbegeleiders nauw contact met kennisadviseurs en dossierhouders die gekoppeld zijn aan de verschillende operationele landmachtdomeinen. Waar lopen de eenheden tegenaan? Wat zijn de bovenliggende problemen? “We brengen samen de vraagstukken binnen het domein in kaart, stellen onderzoeksvragen op, maken een routekaart en starten het innovatietraject.”

Leidende innovatiethema’s bij de Koninklijke Landmacht

  • Robotica
  • Artificial Intelligence
  • Drones
  • Counter-drones
  • Information Manoeuvre
  • Alternatieve energie
  • Big Data
  • Autonome logistiek
  • Social media
De Forward Command Post bestaat uit 5 Boxers en maakt het mogelijk om leiding te geven én te verplaatsen.

CD&E begeleidt het innovatieproces van a tot z

Maar de opstartfase is slechts het begin. De rol van architect houdt in dat CD&E het innovatieproces van a tot z begeleidt. Schoonderbeek benoemt enkele punten waarin zijn eenheid zich onderscheidt. “Wij verbinden, versnellen en vermarkten. Dat houdt in dat we het koppelvlak zijn naar externe partijen als kennisinstituten en het bedrijfsleven, zoals Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen of de Koninklijke Metaalunie. Wij kennen de regels en creëren de randvoorwaarden om het innovatietraject soepel te laten verlopen. En uiteindelijk zijn we betrokken bij de experimenten en de implementatie van nieuwe en vernieuwde operationele processen.”

Fieldlab Smartbase

Dat het CD&E-concept werkt, heeft de eenheid van Schoonderbeek de afgelopen jaren bewezen. De hittemonitor, software defined radio’s, de RAS-eenheid bij 13 Lichte Brigade, de Forward Command Post voor 43 Gemechaniseerde Brigade en innovaties op het gebied van tactische mobiliteit bij 11 Luchtmobiele Brigade zijn enkele voorbeelden van succesvolle projecten. CD&E timmert zelf ook aan de weg. Zo is het druk bezig een Fieldlab Smartbase te ontwikkelen op het eigen terrein. “Een grote experimenteeromgeving met een kampement van de toekomst. Een fysieke locatie waar externe partijen experimenten kunnen doen in een militaire omgeving en dus ook weten onder welke omstandigheden militairen werken.”

Vorig jaar startte een experiment om onderdelen te printen voor de Fennek.

‘CD&E is slechts een proces, als eenheid ben je irrelevant’

Wat de toekomst CD&E gaat brengen weet Schoonderbeek nog niet precies. Wat hij wel weet is dat de landmacht altijd voor wil blijven lopen op de omgeving. Hoe dat gebeurt maakt volgens hem niet uit, als het maar goed gebeurt en het proces is geborgd binnen de organisatie. “Misschien zijn wij straks als eenheid helemaal niet meer nodig. Want idealiter worden de taken die wij als CD&E vervullen in de toekomst gemeengoed en raken ze ingebed in de organisatie. Ons doel is de landmacht sterker en machtiger maken. Wij zijn daar ondergeschikt aan. CD&E is slechts een proces, als eenheid ben je irrelevant.”