06

Dit artikel hoort bij: Landmacht 07

VustCo voorwaarts

Tekst Robert den Hartog
Foto TLNT Victor van der Griendt

‘Duidelijkheid voor iedereen’

Het zonnetje boven de Legerplaats bij Oldebroek symboliseert het humeur van kolonel Paul Hoefsloot (cdt VuursteunCommando) en luitenant-kolonel Rob ten Horn (cdt 41 Afdeling Artillerie). Defensie investeert weer in de vuursteunketen. Volgens beide heren is er nog een lange weg te gaan, maar ze omarmen de ontwikkelingen van harte. 

Kolonel Paul Hoefsloot, commandant VuursteunCommando.
Luitenant-kolonel Rob ten Horn, commandant 41 Afdeling Artillerie.

Even terug in de tijd. Ten tijde van de Koude Oorlog beleefde de vuursteun haar hoogtijdagen. Voor de val van de Muur beschikte de landmacht over 10 artillerie-afdelingen (circa 4.000 man), waarvan 5 mobilisabel. Toen de vijand verdween, nam de aandacht voor het specialisme af. Na een aantal bezuinigingsronden bleven er op het dieptepunt slechts 3 losse vuursteunbatterijen over (circa 230 man). De ommekeer begon in 2014. Door de ontwikkelingen aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied kwam er extra geld beschikbaar voor Defensie. Een deel daarvan ging naar het VustCo. 

Toen de vijand verdween, nam de aandacht voor het specialisme af

41 Afdeling Artillerie

“De focus is terug”, leggen Hoefsloot en Ten Horn uit. Ze doelen daarmee op de onlangs opgerichte 41 Afdeling Artillerie. “We kunnen nu als afdeling eindelijk weer een team op de mat brengen en een complete brigade ondersteunen.” De afdelingsstaf neemt de planning en operationele aansturing voor haar rekening. “Deze taak was eerst belegd bij staf VustCo, maar die was gelijktijdig ook verantwoordelijk voor de Vuursteunschool en het Artillerie Schietkamp. De vuursteunbatterijen deed de staf er – met alle goede wil van de wereld – bij.”

“We zijn echt weer een eenheid met een eigen gezicht. Dat schept duidelijkheid voor iedereen”, vervolgt Ten Horn. Het herstel van de vuursteun is in volle gang. Dat kost echter tijd. Hoefsloot: “We zijn blij met het geld en de mogelijkheden, maar niet alles is met een druk op de knop in orde te maken.”

5 stappen vooruit voor het VustCo

1. Vernieuwde Pantserhouwitsers

Meer slagkracht voor het VustCo in de vorm van 6 gereviseerde Pantserhouwitsers. Vanwege de bezuinigingen stalde Defensie ongeveer 10 jaar geleden 27 nieuwe PzH’s in een loods met het idee ze te verkopen. Wie wat bewaart, heeft wat. Samen met Krauss-Maffei Wegmann zijn de beste 6 geselecteerd en up-to-date gemaakt. Het plan is ook de overige 21 pantsers stapsgewijs op te knappen om de verouderde PzH’s te vervangen of ze deel uit te laten maken van de op te richten D-batterij.

2. Multi Mission Radar

De Multi Mission Radar is een veelzijdig radarsysteem dat ook uitermate geschikt is voor artillerieondersteuning en grondwapensysteembestrijding. Wanneer de radar een inkomende granaat detecteert, rekent het aan de hand van de baan van het projectiel uit waar de afvuurlocatie is. Binnen 2 minuten klaar voor gebruik en te installeren op een voertuig. Begin 2019 ondertekende Defensie het contract met Thales voor de levering van 9 systemen. Er is al een proefversie in gebruik.

3. Excalibur-granaat

‘Langere dracht en meer precisie’, staat in de visie van landmacht. De aanschaf van de 155mm GPS-gestuurde precisiegranaat voor de Pantserhouwitser sluit aan bij die wens. Excalibur is vergelijkbaar met een gewone brisantgranaat, maar kan over een grotere afstand en met zeer grote precisie worden verschoten. De granaat landt ‘spot on’ waardoor Defensie de kans op collateral damage tot een minimum beperkt. Eind 2018 verschoot het VustCo in Zweden de allereerste granaat.

4. Groei van de afdeling

Begin 2019 werd 41 Afdeling Artillerie (her)opgericht. Een belangrijke stap, want door deze verandering kan de afdeling op brigadeniveau opereren. Onder de afdeling hangen 3 batterijen (2 PzH en 1 120mm mortier) elk bestaande uit 2 pelotons én een hoofdkwartierbatterij. En er komen extra handjes bij. De afdeling breidt uit met extra PzH- en mortiercapaciteit. De vulling van deze extra capaciteit zal in de 2e helft van 2020 beginnen.

5. Simulators

Het VustCo heeft ook geïnvesteerd in opleidings- en trainingsmiddelen. Sinds enkele weken beschikt de eenheid over 2 nieuwe simulators, het zogenoemde Joint Fire Training and Exercise System (JFTES) voor doelopsporing en de PzH-simulator, waarmee nepmunitie kan worden verschoten. En zoals alle simulators hebben ook deze veel voordelen. Ze besparen munitie, personeel mag fouten maken en allerlei scenario’s op verschillende niveaus zijn moeiteloos te oefenen.

En dit vinden zij ervan…

‘Het wordt nu echt tastbaar’

Tweede luitenant Ryan, pelotonscommandant B-batterij (Panterhouwitserbatterij)

“Eerst zien dan geloven, was het gevoel dat er bij ons heerste. Toch begint de reorganisatie al echt tastbaar te worden. We hebben 2 nieuwe Pantserhouwitsers (PzH) binnengekregen en de volgende 2 staan op de planning. Daarnaast worden er geavanceerde technische systemen getest en gepromoot, zoals de Multi Mission Radar. De volgende en tevens moeilijkste stap is het behouden en werven van personeel. Momenteel zijn we lichtelijk onderbezet en 'verliezen' we personeel aan de burgermaatschappij of andere militaire eenheden. Het idee om de huidige batterijen meer dan 100% te vullen om vervolgens een extra batterij op te richten is daarmee nog niet haalbaar. Ook het idee om een extra batterij te vullen met reservisten lijkt me niet haalbaar. Het werken met een PzH is uitermate specifiek en een opleiding duurt weken.”

‘Serieus, ik heb er vertrouwen in’

Opperwachtmeester Martine, plv pelotonscommandant C-batterij (120mm mortierbatterij)

“Bij de mortierbatterij merken we nog niet veel van de veranderingen. De grootste wijzigingen zijn namelijk voor de PzH. Op termijn wordt onze batterij wel uitgebreid met een extra derde peloton. En dat gaat ons lucht geven. Wij ondersteunen nu 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers, maar komen vaak capaciteit te kort. Dat gaat ten koste van onze opleiding, training, oefeningen en voorbereiding op ceremoniële taken. De komst van het derde peloton leeft nog niet echt. De vulling zal ook pas aan het einde volgend jaar beginnen. Er wordt al naar kantoorruimte gezocht. Serieus, ik heb er vertrouwen in. Mijn collega’s zijn wel wat sceptisch. Met name of het wel gaat lukken met de vulling. Ze vragen zich af waar dat personeel vandaan moet komen.”