10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

KMar Wereldwijd

Oekraïne

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer zijn dat de collega’s van het Forensisch- en Opsporingsteam in Oekraïne.

“Op dit moment woedt er een vreselijke oorlog in Oekraïne waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Trident Justice III is de naam van de missie die hierop acteert en is qua vorm, doel en inhoud absoluut een bijzondere missie te noemen. De missie wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC). Ons doel is een bijdrage leveren aan het onderzoek dat het ICC draait naar gepleegde oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Wij maken deel uit van de derde rotatie die vanuit deze doelstelling als Forensisch- en Opsporingsteam (FO-team) opereert en na ons zullen er nog meerdere rotaties volgen.

Het onderkomen van het marechausseeteam met stretchers.
Links: De bunker hebben we voorzien van veldbedjes om de nachtrust te verbeteren. | Rechts: Een ontmoeting met collega's van het lokale Forensic Insitute.

Onze club bestaat grotendeels uit collega’s van de Koninklijke Marechaussee waarbij diverse specialismen zijn ingebracht. Denk aan logistiek, forensische opsporing en beveiligingselementen. Daarnaast worden we ondersteund en aangevuld door collega’s van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. Zij zorgen onder andere voor de verbindingen, Intelligence, transport en medische kennis en kunde. Daarnaast is er nog een Tsjechisch element toegevoegd dat eigen expertises heeft meegenomen op het gebied van forensisch onderzoek. Samen vormen we een sterk, volledig en gemotiveerd team van defensiecollega’s dat in een tijdsspanne van 6 weken het maximale resultaat wil behalen.

We hebben een Main Operating Base ingericht van waaruit we in een groot deel van Oekraïne te werk gaan. We verplaatsen dus regelmatig met een selectie experts naar plaatsen delict om onderzoek te doen en bij te dragen aan het forensische onderzoek van het ICC. Op deze plaatsen delict zetten we onze meegebrachte expertises in om forensisch bewijsmateriaal te verzamelen. Dit alles is helaas niet zonder dreiging waardoor er een uitgebreid planproces voorafgaand aan het bezoeken van een plaats delict wordt doorlopen. Om onze opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren krijgen we richtlijnen mee vanuit het ICC, aangezien zij leider zijn van het onderzoek naar deze oorlogsmisdaden. Om deze reden investeren we ook in lokale instituten om mogelijkheden tot kennisuitwisseling te bewerkstelligen en het netwerk uit te bouwen voor de toekomst.

Een fotocollega waarop beschadigde gebouwen in Oekraine staan.
Ons team heeft al veel plaatsen delict mogen en kunnen onderzoeken, waaronder een ziekenhuis, een flatgebouw, een dorp en een winkel.

Het is een bijzondere missie om mee te mogen maken. De samenstelling van het team is uniek; collega’s leren veel van elkaars expertise en moeten in een korte tijd elkaar leren kennen en een nieuwe samenwerking ontdekken. Naast het mooie en dankbare werk dat we hier mogen leveren is het tevens een uitdagende missie door de vele luchtalarmen die ons teisteren. We moeten helaas vaak verplaatsen naar de schuilkelder in verband met de recente incidenten en het alarm dat meermaals per dag en ook ‘s nachts afgaat. Hierin hebben we snel geschakeld en de bunker ingericht als tweede werk- en slaapplek. Zo proberen we het afbreukrisico van slaaptekort en het onderbreken van het planningsproces zo klein mogelijk te maken en tegelijkertijd onze veiligheid te waarborgen. Gelukkig is het moraal in de groep erg hoog en de sfeer goed dus we slaan ons er met gemak doorheen. Uiteraard is er dan ook ruimte voor ontspanning door met elkaar een potje beachvolleybal te spelen, een film te kijken of met elkaar te sporten. Daarnaast helpt het dat we al een aantal interessante plaatsen delict hebben mogen onderzoeken en er de komende weken nog een aantal waardevolle zaken op de planning staan.”

Groeten,

Forensisch- en Opsporingsteam, rotatie 3

Trident Justice III