08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

KMarKort

Marechaussee herdenkt nationaal en internationaal

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdacht de Marechaussee in het land, in het Caribisch gebied en in de uitzendgebieden alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Zo vond er de jaarlijkse 4 mei-herdenking plaats bij het Englandspiel op de Hogeweg in Den Haag. Onder andere waarnemend commandant Koninklijke Marechaussee, generaal-majoor Roger Costongs, was hierbij aanwezig. Bij het monument ‘De val van Icarus’ werden 54 Nederlandse agenten (waaronder 10 toenmalig 'marechaussees') en allen die sneuvelden tijdens het inlichtingenwerk, herdacht door middel van verschillende kransleggingen. Naast de kransleggingen werd er taptoe geblazen en het Wilhelmus gezongen. 

Waarnemend commandant Marechaussee legt een krans op de Dam.

Herdenkingen in het land

Behalve in Den Haag herdacht de Marechaussee op nog veel meer plekken. Zo was waarnemend CKMar aanwezig bij de Nationale Herdenking in Amsterdam. Samen met Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim legde Costongs een krans bij het oorlogsmonument op de Dam en werd 2 minuten stilte gehouden voor alle oorlogsslachtoffers.

Ook brigadegeneraals Menno Kersbergen (Nationale Militaire Herdenking, Grebbeberg), Jos Pieters (Nationale Ereveld, Loenen) en Sandra Keijer (Homomonument Westermarkt, Amsterdam) herdachten namens de Marechaussee de oorlogsslachtoffers.

Naast aanwezigheid bij herdenkingen, herdachten collega's op alle brigades in Nederland, het Caribisch gebied en in de diverse uitzendgebieden de oorlogsslachtoffers. Luchthaven Schiphol was één van deze locaties. Net als vorige jaren legden de (werkende) collega's op Schiphol hun werk even neer en stonden zij om exact 20.00 uur stil bij de oorlogsslachtoffers.

Marechaussees staan bij het Englandspiel.
Afbeelding van het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis aan H.L. Lempens

De nabestaanden van Hendrik Louis Lempens, die toen hij leefde opperwachtmeester der Marechaussee was, hebben het voor hem bedoelde Mobilisatie-Oorlogskruis in ontvangst genomen. Brigadegeneraal Menno Kersbergen, directeur Personeel & Bedrijfsvoering, overhandigde de onderscheiding aan de kleindochter van Lempens op de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord in Venlo.

Lempens was in dienst bij de Koninklijke Marechaussee tussen 1925 en 1945 en heeft in zijn actieve carrière een gewaardeerde bijdrage geleverd aan Politie Buitendienst in Londen. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren. Of voor hen die na 9 mei 1940 en voor 19 mei 1940 in dienst waren buiten vijandelijk of door de vijand bezet gebied. Het Mobilisatie-Oorlogskruis wordt tot op heden nog steeds aan inmiddels hoogbejaarde veteranen maar ook postuum toegekend.

Minister van Defensie bezoekt KMar in Caribisch gebied

Minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft een werkbezoek gebracht aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het doel van haar bezoek was een kennismaking met onder andere de marechausseecollega’s die in het Caribisch gebied werken.

De minister ging langs op Sint Maarten en Saba. Daar sprak ze onder meer met militairen die meededen aan de noodhulpoefening HUREX ter voorbereiding op het orkaanseizoen. Aan deze tweejaarlijkse oefening deden ook KMar-collega’s mee.

Op de Benedenwindse Eilanden sloot Ollongren op marinekazerne Suffisant aan bij een themadag voor adjudanten. Hier werd onder andere ingegaan op de wijze van informatiegestuurd optreden van de KMar in het Caribisch gebied. Na een bezoek aan de afdeling Support, volgde nog een gesprek met de commandant van de brigade Caribisch gebied, luitenant-kolonel Roland Scheltes.

De minister sloot haar reis af met een bezoek aan Aruba. Op de luchthaven Reina Beatrix doorliep zij samen met de Marechaussee en ketenpartners het gehele proces van grensbewaking. Ook ging zij langs bij de falsificatendesk. 

Minister van Defensie samen met 2 KMar-collega's in het Caribisch gebied.

Oefening in Kenia met KMar-tintje

Het grote winkel-, recreatie- en entertainmentcomplex ‘The Village Market’ in de Keniaanse hoofdstad Nairobi vormde medio mei het decor voor een grote oefening vanuit het EU-programma ‘Counterterrorism in Public Spaces’. Keniaanse politie-eenheden kregen door middel van diverse scenario’s de gelegenheid om hun procedures te testen. Dit gebeurde onder toezicht van een Spaanse expertteam van de Guardia Civil. Bijzonder was dat daarbij ook KMar-collega eerste luitenant Tiemen was aangesloten.

Tiemen werkt in het domein Bewaken & Beveiligen en is specialist in command and control. Samen met het Spaanse expertteam stond hij de dagen voorafgaand aan de oefening de Keniaanse Planning Committee bij tijdens het plannen en organiseren van de oefening en deelde hij zijn expertise. De doelstellingen van de oefening waren het verhogen van de bewustwording omtrent de interoperabiliteit tussen de verschillende Keniaanse politie-eenheden, het uitdelen van informatie (het creëren van een shared image), het blootleggen van kwetsbaarheden in hun capabilities en het opstellen van joint protocols om antwoord te kunnen geven op een complexe aanval.

Een tiental eenheden werden in verschillende scenario’s geconfronteerd met uiteenlopende casuïstiek, zoals het aantreffen van een verdacht pakketje, een opstootje bij de poort als afleidingsmanoeuvre en een verdachte situatie met een voertuig bij een checkpoint. Uiteindelijk zorgde een aanval door 2 ‘terroristen’ ervoor dat het speciale Keniaanse Anti Terrorism Police Unit (ATPU) moest worden ingezet om de aanwezige bezoekers te bevrijden en de aanslagplegers uit te schakelen.

Tiemen kijkt terug op een leerzame operatie en een geslaagde oefening: “Door mijn deelname kreeg ik een uniek kijkje in de keuken van het Keniaanse politieapparaat. Enerzijds hoe zij voorbereidingen treffen voor een grote oefening en anderzijds hoe de verschillende eenheden opereren, hoe zij worden aangestuurd en wat zij ervan hebben geleerd. Ook voor het netwerk liaison officers heeft deze oefening interessante contacten opgeleverd en nieuwe inzichten verschaft over dergelijke samenwerking in Europees en internationaal verband.”

2 bewapende miliairen die deelnamen aan de oefening.

Bewindslieden krijgen inkijkje in MTV-controle

Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yesilgöz en staatssecretaris Eric van den Burg hebben een werkbezoek gebracht aan de brigade Scheldestromen. Ze kregen een inkijkje in een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV).

Doel van het bezoek was om te ervaren hoe een MTV-controle wordt uitgevoerd en welke procedures hierbij worden gevolgd. Onder ander het zogeheten professioneel controleren kwam hierbij aan bod. Daarnaast werd uitgebreid stil gestaan bij hoe de brigade informatiegestuurd optreden in de praktijk toepast om zo de medewerkers effectief in te zetten.

Ter hoogte van Woensdrecht aan de A4 werden de bewindslieden opgevangen door de commandant van de brigade Scheldestromen majoor Sicco Zoer en zijn plaatsvervanger kapitein Rob Monden. Zij schetsten een beeld van de huidige uitdagingen in de operationele werkzaamheden. Vervolgens werden de minister en de staatssecretaris gebriefd over het doel van de MTV-controle, waarbij het binnenkomende verkeer vanuit België werd gecontroleerd.

De bewindslieden toonden zich onder de indruk van de wijze waarop de Marechaussee deze controles uitvoert en zo optreedt tegen illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Zij kregen ook uitgebreid uitleg over het handelingskader professioneel controleren. Uitgangspunten hiervan zijn; Selecteren op rechtvaardige en objectieve gronden; Goed uitleggen waarom iemand wordt gecontroleerd; Respectvol naar degene die wordt gecontroleerd; Evalueren hoe een controle is verlopen.

Minister van Justitie en Veiligheid krijgt uitleg over MTV-controles.
Eerste luitenant Robert Hommen toont zijn gouden medaille.

Goud voor eerste luitenant Hommen bij NMK Golf

Eerste luitenant Robert Hommen, werkzaam op het hoofdkwartier van het Joint Force Command in Brunssum, heeft op 17 mei 2023 een gouden medaille veroverd tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap Golf. Op het Rijk van Nijmegen deed Robert mee in de klasse Hcp 3, dit is de klasse voor golfers met een handicap tussen 24 en 36. Met zijn net nieuw aangemeten golfset versloeg hij ruim 80 andere deelnemers. Uiteindelijk behaalde Robert een Stableford score van 45 punten.

Gedurende de wedstrijd merkte Robert dat zijn spel ten opzichte van zijn flight-genoten heerlijk liep. Naar eigen zeggen belandde elke slag vanaf de tee met zijn driver op de fairway waarna hij met zijn fairway wood 5 of andere club verder kon spelen. In 2020 won Robert ook al goud, toen in de klasse Hcp 4.