06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

Een dagje KMarren met…

Opperwachtmeester Kevin, cursusleider Explosieven, Sector Vaktechnische Opleiding (SVO)

“Wat is nu je vervolgstap?” En: “Goed dat je daarop let!” Opperwachtmeester Kevin kijkt of de cursisten de juiste stappen nemen tijdens een oefening CBRN-E&V (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair - Explosieven & Veiligheid) in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Kevin is opleider en tevens cursusleider Explosieven/Predictive Profiling bij het team Bewaken & Beveiligen van de Sector Vaktechnische Opleidingen (SVO) op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn.

De oefening, die de betreffende dag wordt gehouden, maakt onderdeel uit van de 3-weekse opleiding Teamleider CBRN E&V, die in de volksmond TEV wordt genoemd (Teamleider Explosieven & Veiligheid). In het scenario moeten de cursisten in opdracht van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) een preventief veiligheidsonderzoek doen in het voetbalstadion, zodat een geplande risicowedstrijd ongestoord kan doorgaan.

Kevin heeft als cursusleider Explosieven het scenario geschreven voor de oefening. En tijdens de preventieve zoeking coacht en begeleidt hij de TEV’ers in opleiding. “Ik kijk vooral naar de manier waarop de TEV’er zijn rol pakt en hoe hij de verkenners coacht die de zoeking uitvoeren. Bij het aantreffen van een verdacht object kijk ik of de TEV’er weet wat zijn taak is, weet welke expertises hij kan inzetten, en hoe hij daarmee in contact treedt.”

Na de opleiding moeten de cursisten in staat zijn om CBRN-E&V-incidenten, die binnen het Protocol Verdachte Objecten vallen, af te handelen op luchthavens en militaire terreinen, zoals bommeldingen, poederbrieven en conventionele munitie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij incidenten en worden dus in dergelijke gevallen opgeroepen vanuit de meldkamer. Ter plaatse maken zij een analyse: wel of geen dreiging?

Volgens de opperwachtmeester is het voor de TEV’ers en ook de verkenners nuttig om te ervaren hoe het proces in de praktijk verloopt met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Kevin blikt na afloop dan ook tevreden terug op het oefenmoment. “Ik denk dat de dag succesvol is verlopen. Zeker als je kijkt naar de samenwerking en de communicatie, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. De TEV’ers hebben het Protocol Verdachte Objecten doorlopen en de verkenners hebben hun oefenmoment gehad. Het verdachte object is succesvol geruimd, dus missie geslaagd.”

Deze oefeningen zijn belangrijk als je kijkt naar de huidige dreiging in Nederland, aldus Kevin. “We hebben te maken met zaken als plofkraken, (vuurwerk)bommen in het criminele circuit en conventionele munitie in militaire oefenterreinen. Het is aannemelijk dat wij als TEV’er worden opgeroepen om daar een rol in te hebben.”

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: kapitein Henny de Boer | Video: sergeant-majoor Robbert Harteveld | Montage: Karel Polack