Erbil, Irak

"Een verre, en voorlopig laatste KMar-groet uit het Iraakse Erbil. In deze Koerdische autonome regio vormen opperwachtmeester Henry en ik het laatste marechausseedetachement.

We zijn gelegerd op Kamp Stephan nabij de internationale luchthaven van Erbil.

We maken onderdeel uit van de missie CBMI XII. Het trainingsteam van de missie CBMI is verantwoordelijk voor het trainen van Peshmerga. De Koerden leren militaire vaardigheden en worden zo geholpen in hun strijd tegen ISIS. Hoewel ISIS militair veel terrein heeft verloren, is het belangrijk dat de Peshmerga het gebied ook kunnen blijven controleren en beveiligen. Er wordt veel geïnvesteerd in leiderschap en creëren van eigen instructeurs.

Ik (Laurens) ben normaliter coördinator Bewaken & Beveiligen en werkzaam bij de sectie Bewaken & Beveiligen van het Landelijk Tactisch Commando van de KMar. Henry is in Nederland groepscommandant binnen een MTV-team.

Wij vormen als Marechaussee het ‘wijk’-bureau en ondersteunen de missie waar nodig. Qua politietaak hebben we een goede en rustige missie, met slechts enkele kleinere zaken. Denk hierbij aan vermissing van spullen of een verkeersongeval met materiële schade. Daarnaast geven we zowel op missie-inhoudelijk gebied als op persoonlijk vlak (juridisch) advies aan commandanten en de collega’s. We onderhouden contact met de veiligheidsdienst van de luchthaven en de lokale politie. Daardoor zijn we regelmatig op de weg te vinden en moeten we goed rekening houden met de ‘dynamische’ Koerdische rijstijl. 

Door verschillende contacten die wij onderhouden, zijn we regelmatig op de weg te vinden.

We houden ons verder bezig met allerlei neventaken. Zo organiseren we (sport)activiteiten voor de gehele missie, helpen we mee met oefeningen van de eenheid, ondersteunen we de Hoofd Schietbaaninstructeur in lessen pistoolschieten en helpen we waar nodig het trainingsteam van de missie. We zijn regelmatig oefenvijand en hebben ook lessen in ‘Law of Armed Conflict’, het humanitair oorlogsrecht gegeven. Daarin proberen we Peshmerga op een zo’n toegankelijk mogelijke manier de regels van oorlog aan te leren. We leggen uit wanneer ze een doel mogen aanvallen en hoe ze bijvoorbeeld moeten omgaan met burgers in een conflictgebied of krijgsgevangenen. De Peshmerga hebben veel ervaring in hun strijd tegen ISIS, dus ze komen ook met veel praktische voorbeelden en casuïstiek die ze graag willen bespreken.  

Links: We hebben onder meer les gegeven in Law of Armed Conflict, ofwel: humanitair oorlogsrecht. Rechts: Uitzicht op de citadel van Erbil.

De Koerden zijn ontzettend aardig en een trots volk. Ze zijn oprecht blij dat zij van Nederland en de andere bondgenoten hulp en training ontvangen. Henry en ik vormen het laatste KMar-detachement. Inmiddels is de missie CBMI zodanig gereduceerd dat aanwezigheid van KMar eigenlijk niet meer nodig is. Mocht de KMar in de toekomst vanwege een incident nodig zijn, dan worden er collega’s vanuit Nederland ingevlogen. We kijken terug op een goede missie met mooie ervaringen waarin we een bijdrage hebben kunnen leveren aan een veiliger Irak."

Kapitein Laurens en opperwachtmeester Henry