04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De 12 mooiste foto's van…

...een MTV-controle

De Mobiel Toezicht Veiligheid-controles (MTV) van de Brigade Oostgrens-Midden worden bijna weer op volle sterkte uitgevoerd. De afgelopen 2 jaar werden veel collega’s tijdelijk tewerkgesteld op Schiphol, Eindhoven en Venlo. Sinds eind vorig jaar zit de brigade weer breder in z’n capaciteit. Op een winterse donderdagavond controleren ze langs de A12, vlakbij de Duitse grens. “Ik ben blij dat er weer een aardige ploeg op de controlelocaties staat.”

Brigade Oostgrens-Midden heeft de afgelopen 2 jaar de MTV-controle’s uitgevoerd met minder collega’s. Dat was niet ideaal, vertelt kapitein Anton Kroes, waarnemend brigadecommandant. “De preventieve werking en onze zichtbaarheid verdwenen. Met een klein team is het lastiger om samen te werken met ketenpartners zoals de politie.”

Kapitein Kroes is blij dat er nu weer een grotere ploeg op de controlelocaties staat. “Het aantal zaken neemt direct toe, dat is een goed teken.” De collega’s die tijdelijk elders tewerkgesteld waren, konden terug naar hun brigade omdat het LTC maatregelen nam voor de tekorten op Schiphol en Eindhoven. “Die maatregelen lijken structureel en ook te werken op de lange termijn. Zoals de extra instroom van nieuwe collega’s en het project ‘Adaptief aan de Grens’, waardoor extra grensbewakers op de luchthaven zijn. Dat geeft ons veel lucht.”

Tijdens de briefing worden collega’s onder andere alert gemaakt op de actualiteit, zoals recente incidenten. De MTV-controles richten zich op illegale immigratie, mensensmokkel en fraude met reis- en identiteitsdocumenten. “We kijken met de bril van de Vreemdelingenwet, maar komen ook andere misdaad tegen, zoals witwaszaken, drugs- en mensenhandel”, aldus kapitein Kroes.

De motorrijders beslissen, op basis van informatie, wie ze achterna rijden om te laten controleren.

Onder meer op basis van de informatie van het Amigo-Boras-systeem pikken motorrijders voertuigen eruit. Camera’s boven de snelweg zijn geladen met profielen. De hits worden bekeken door een regisseur die de KMar-collega’s een seintje geeft.

Terwijl de eerste natte sneeuw van deze winter valt, blijven de collega’s mensen en voertuigen controleren. “Soms doe je tientallen controles achter elkaar zonder iets bijzonders tegen te komen”, vertelt adjudant Magendans. “Maar áls er dan een incident plaatsvindt, is het ook direct heel interessant. Het leukste aan dit werk vind ik dat we betrokken blijven bij het onderzoek tot aan de rechtbank, we hoeven de zaak niet direct uit handen te geven.”

Een paar uur later stappen 4 marechaussees in uniform een trein in. De ene treincoupé wordt gecontroleerd, de andere niet. Wachtmeester Michael: “Als het mogelijk is, controleren we treinen in burgerkleding, omdat we daarmee voorkomen dat mensen vluchten als ze ons zien aankomen. In burger zijn we wel kwetsbaarder, het heeft zo z’n voor- en nadelen.”

‘We horen bij de Schengenlanden, daar zijn toch geen grenscontroles?’ Een terechte vraag van een reiziger, één die de Marechaussee vaker krijgt. “We houden toezicht aan de binnengrenzen en voeren controles uit omdat men ook in Schengenlanden een geldig reisdocument nodig heeft”, legt een KMar-collega uit. Het vraagstuk is wel de reden dat er een maximaal aantal uur aan de MTV-controles is verbonden.

In het mobiele kantoor wordt bijgehouden hoeveel auto’s staande zijn gehouden en waar die vandaan kwamen. Het lijkt misschien achterhaald omdat kentekens, identiteitsdocumenten en persoonssleutels tegenwoordig eenvoudig te checken zijn op smartphones, maar dat is (nog) niet helemaal waar. Wachtmeester Mart: “Op de schermen in het kantoor kunnen we inzoomen op afbeeldingen en makkelijker zoeken in grotere documenten.”

Nog een voordeel van het mobiele kantoor is dat het personeel rustig kan praten met staande gehouden personen. Vandaag bevragen ze een Algerijnse man zonder identiteitsdocumenten met telefonische hulp van een tolk. “De telefoon zetten we op speaker zodat de Arabisch sprekende tolk ons kan helpen.” Na afloop wordt de man overgedragen aan de politie in Duitsland, waar hij vandaan kwam.

“Geen dag is hier hetzelfde, je weet nooit wat je aantreft”, vertelt wachtmeester Michael. “Laatst trof ik een kofferbak vol papegaaien in kooien aan. Ik heb even gecheckt of deze soort legaal is in Nederland en of de vogels op deze manier vervoerd mogen worden. Alles bleek in orde."

“We hebben vaak geen concrete informatie wanneer een vreemdeling of mensensmokkelaar precies over de grens komt”, zegt wachtmeester Michael. “Daarom staan we er in weer en wind, op allerlei tijden en op allerlei plaatsen. Zo proberen we hen te slim af te zijn.”

Tekst: ritmeester Djenna Perreijn | Foto's: sergeant-majoor Gerben van Es