07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMarKort

Van Trompetterkorps naar Orkest Koninklijke Marechaussee

De leden van het Trompetterkorps bespelen al jaren meer instrumenten dan de trompet alleen. Daarom kreeg het korps een nieuwe naam: Orkest Koninklijke Marechaussee. Luitenant-generaal Harry van den Brink introduceerde de naam tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari, waar het orkest zorgde voor de muzikale omlijsting. CKMar sprak ook zijn waardering uit voor het orkest. 

Het Orkest Koninklijke Marechaussee is een professioneel fanfare-orkest, maar kan ook in allerlei andere samenstelling optreden. De orkestmusici zijn allen werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee, waarbij het grootste aantal musici een deeltijdcontract heeft of het muzikantschap als nevenfunctie uitvoert.

3 focuspunten voor 2019

Een nieuw jaar, een mooi moment om vooruit te kijken. Dat deed CKMar luitenant-generaal Harry van den Brink dan ook tijdens de nieuwjaarsreceptie. 3 belangrijke onderwerpen verdienen dit jaar extra de aandacht: heldere operationele keuzes, randvoorwaarden en veiligheid. 

Over eerstgenoemde zei hij het volgende: “We zijn aan het herstellen op materieel, personeels- en opleidingsgebied. En we groeien. Herstel en groei vragen om heldere operationele keuzes, zoals het prioriteren van onze inzet.” Verder gaf CKMar aan dat de inzet en de flexibiliteit van de collega’s tot uiting moet komen in goede randvoorwaarden. “Wij staan er als het erop aankomt. Daar horen goede randvoorwaarden bij. Ik zet me in 2019 in voor passende arbeidsvoorwaarden, opleidingen en loopbaanontwikkeling.”

Het 3e aandachtsgebied gaat over veiligheid. “Veiligheid is van ons allemaal. Iedere collega moet kunnen beschikken over kennis en middelen om zijn of haar werk te kunnen doen. Ook moet je je veilig voelen in je eigen team. Dat betekent dat je moet kunnen zijn wie je bent en dat we de verschillen tussen mensen zien als kracht.” 

Defensie inventariseert legering

Defensie laat deze en volgende maand 3 zogenoemde expertteams de staat van alle 330 legeringsgebouwen in kaart brengen. Daardoor ontstaat er goed inzicht in wat er de komende jaren kan worden verbeterd. Daarnaast wordt dit jaar 25 miljoen euro extra geïnvesteerd in de verbetering van werkplekken en locaties. Het gaat in eerste instantie om het wegwerken van onderhoudsachterstanden die in de periode van bezuiniging zijn ontstaan.

De expertteams bestaan uit medewerkers van het Defensie Ondersteuningscommando, per locatie aangevuld met lokale verantwoordelijken. Bij de bezoeken sluit ook het interventieteam van de Commandant der Strijdkrachten aan. Alle locaties die in eigendom zijn van Nederland worden bezocht. Daaronder vallen ook legeringsgebouwen in het Caribisch Gebied en Münster.

In elk pand bekijken de teams een aantal kamers, het sanitair en andere voorzieningen zoals huiskamers, pantry’s en wasmachines. Zij letten aan de hand van checklists op: normering vastgoed, brandveiligheid, bouwveiligheid, hygiëne, comfort, wifi en gezondheid en het gebruik van de legeringsfaciliteiten. Alle gegevens worden in een database ingevoerd. Die geeft in een totaaloverzicht het eindoordeel en maakt de prio-locaties zichtbaar. Het eindrapport van de inventarisatie wordt uiterlijk 1 maart aangeboden aan de staatssecretaris. 

Nieuw legitimatiebewijs

Brigadegeneraal Laurent Hendrickx nam deze week het eerste nieuwe legitimatiebewijs KMar in ontvangst. De pas, die sinds 2004 in gebruik is, was toe aan een update. Er zijn een aantal elementen gewijzigd. Zo is de sticker met hologram veranderd en is er een onzichtbare tekst, die oplicht in blacklight, toegevoegd. Het legitimatiebewijs KMar dient als bewijs van legitimatie voor elk lid van de KMar die belast is met de uitoefening van een politietaak. Zodra een pas verloopt, ontvangt een medewerker het nieuwe legitimatiebewijs.