New Delhi, India

"Sinds maart 2016 werk ik op de Nederlandse ambassade in New Delhi als liaison officier (LO). Ik ben daarmee één van de 40 liaison officieren die vanuit de KMar en de Nationale Politie in de wereld is gestationeerd. De functie in India wordt gefinancierd door vanuit het ISF (Internal Security Fund; een EU-subsidie). Ik heb de eer gehad de post te mogen starten en voor de komende jaren verder vorm te geven.

Links: De Gateway of India in Mumbai. Rechts: Alledaags straatbeeld.

India is een prachtig en kleurrijk land met 1,3 miljard inwoners. Het bestaat uit 29 deelstaten en is zo groot als Europa. India verwacht in 2030 qua inwoners het grootste land ter wereld te zijn. Het land maakt een sterke economische groei door en de vliegbewegingen naar en van Nederland nemen enorm toe. Sinds 2015 groeit de afgifte van Nederlandse Schengenvisa voor Indiërs jaarlijks gestaag met 20% naar meer dan 75.000 in 2017. In deze context voer ik mijn taken als LO uit.

Links: Het aanzicht van de imposante Taj Mahal verveelt nooit. Rechts: Wekelijks MT-overleg.

De preventie, opsporing en vervolging van grensoverschrijdende- en georganiseerde (migratie)criminaliteit vraagt om een adequate uitwisseling van informatie tussen samenwerkende justitiële autoriteiten en politiediensten. De samenwerking tussen landen en politiediensten is georganiseerd en gestructureerd door middel van verdragen, wetgeving, systemen en platforms. Daarbinnen vervul ik als LO vanuit het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) een belangrijke rol. Naast dat ik onderdeel ben van het internationale netwerk van LO's, maak ik ook deel uit van het managementteam van de Nederlandse ambassade. Binnen de ambassade proberen wij zoveel mogelijk te werken vanuit de 'One Team-gedachte', samen met de collega's van de andere ministeries.

Links: Voor de ingang van de Nederlandse ambassade. Rechts: Mijn werkplek, de Nederlandse ambassade in Delhi.

Vanuit de ambassade wordt er natuurlijk aandacht besteed aan de feestdagen in december. Zo was Sinterklaas voor alle Nederlandse kinderen in Delhi op de residentie van de Nederlandse ambassadeur en zal er voor al het ambassadepersoneel een kerstlunch georganiseerd worden. In India vindt in de periode oktober-november het 'Diwali-festival' plaats. Tijdens dit meerdaagse lichtjesfeest worden vele huizen, tempels en andere gebouwen in het straatbeeld verlicht, hetgeen al vroeg een kerstgevoel geeft.

Links: Alledaags straatbeeld. Rechts: Aankomst van de Sint in 2016.

Ik probeer het land en de cultuur in alle opzichten te voelen en te ruiken, er kennis op te doen en te begrijpen. Dat is voor mij persoonlijk een vereiste om het beste uit het werk te halen. Dat dit niet altijd makkelijk en ook nooit klaar is, bevestigt het gezegde 'The more you know about India, the more you realize the little you know'."

Kapitein Leo
Police liaison officer India