@lgvandenbrink: Gisteravond in Amsterdam Chanieka-viering mogen bijwonen. Bijeenkomst stond in het teken van de dankbetuiging van de Joodse gemeenschap aan politie en Marechaussee voor het uitvoeren van de beveiligingstaken bij scholen en synagogen.

Afgelopen zondag 17 december was ik uitgenodigd op de Chanoeka-viering in Amsterdam. Chanoeka wordt ook wel het ‘feest van de lichtjes’ genoemd. Ik kreeg daar een dankbetuiging van de Joodse gemeenschap bedoeld voor alle collega’s in de operatie die beveiligingstaken bij Joodse instellingen hebben uitgevoerd.

Of iemands geloofsuiting nu Joods, Christelijk, Islamitisch of anders is: vrijheid van godsdienst is een elementair onderdeel van onze democratische rechtsstaat. De KMar levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van die rechtsstaat. Om die bijdrage te kunnen leveren, is onze integriteit en veiligheid een basisvoorwaarde. Ofwel: de veiligheid die we als KMar brengen in de maatschappij moeten we ook aan elkaar bieden, aan al onze collega’s. Ongeacht geaardheid, geloof, cultuur of andere verschillen.

Met elkaar zijn we één Marechaussee, één familie waar iedereen zich thuis hoort en zich thuis moet voelen. We zijn daar veel over in gesprek met elkaar, binnen de teams, tijdens werkbezoeken en ook tijdens de gesprekken die ik heb met de klankbordgroep CKMar. Die voortdurende aandacht is nodig, we zijn als organisatie nooit klaar met een onderwerp als integriteit en veiligheid. Zo kijken we naar hoe we deze onderwerpen nog beter in de opleidingen kunnen inbedden en ons leiderschap er nog meer op kunnen inrichten. Afgelopen jaar had dit onderwerp onze aandacht en dat blijft zo. Want we staan er als het erop aankomt, voor de rechtsstaat, de maatschappij én voor elkaar!

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee