07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

Nieuwe commandant Landelijk Tactisch Commando

Brigadegeneraal Pieter Simpelaar heeft vandaag, 21 december, tijdens een officiële commando-overdracht het commando van het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee overgenomen van brigadegeneraal Egon Hoppe die de Marechaussee verlaat. Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is verantwoordelijk voor de tactische aansturing van het operationele werk van de totale Koninklijke Marechaussee.

Simpelaar gaat verder met de ontwikkeling van het LTC en heeft de opdracht om invulling te geven aan fase 3 van het LTC. Hij zegt: "Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om commandant LTC te worden. Een fase waarin veel van de operatie en dus van de mensen wordt gevraagd en een fase waarin het informatiegestuurd optreden verder moet worden doorontwikkeld. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan."
 

Staatssecretaris op bezoek bij brigade Noord-Holland

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft een werkbezoek gebracht aan de brigade Noord-Holland in IJmuiden. Het werkbezoek startte met een korte presentatie over de werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee. Daarna sprak Visser met collega's van de brigade, die een toelichting gaven op het grensbewakingsproces en de militaire politietaak.

De staatssecretaris ging ook in gesprek met de klankbordgroep CKMar. Deze klankbordgroep is in 2016 opgericht en komt een aantal keer per jaar bij elkaar om (P)CKMar bij te praten over wat er leeft onder medewerkers. De klankbordgroep, bestaande uit medewerkers in vrijwel alle rangen en vanuit alle taakvelden binnen de organisatie, was door wapenadjudant Bert van Holst uitgenodigd om met de staatssecretaris in gesprek te gaan. 

Stelvio for Life 2018

De Stichting Stelvio for Life organiseert op zaterdag 1 september 2018 voor de zevende keer de beklimming van de Stelvio. Deelnemers aan dit evenement worden uitgedaagd om de Stelvio (een geasfalteerde bergpas in Italië) hardlopend, lopend of fietsend te bedwingen. Het doel is om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Iedere deelnemer dient 1.533 euro in te zamelen. Elke euro gaat naar het goede doel.

In de laatste editie van Stelvio for Life hebben twintig KMar-collega's als team deelgenomen. Zij zamelden ruim 39.000 euro in voor het goede doel. Vanwege dit succes heeft de leiding van de KMar besloten om zich ook volgend jaar te verbinden aan dit goede doel. 

Aanmelden

Spreekt bovenstaande uitdaging je aan en wil je graag een bijdrage leveren aan een goed doel? Dat kan! Dit doe je door jezelf op te geven. Het opgeven kan door een e-mail te sturen. Op het intranet van de Marechaussee kunt u in het nieuwsberichtenarchief de e-mailadressen vinden. Toestemming van je commandant is vereist. Bij meer aanmeldingen dan plekken (maximaal 20) zal er een selectie plaatsvinden. Zie voor meer informatie: www.stelvioforlife.nl

Herdenking Keienmonument

Naast de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn heeft op 1 december de jaarlijkse herdenking bij het Keienmonument plaatsgevonden. Bij deze herdenking worden de gebeurtenissen rond 28 november 1944 herdacht. Drie verzetstrijders, J. 'Frank' van Bijnen, S. 'Paul' Esmeijer en H. Verschoor voerden toen een verkenning uit ter voorbereiding op de bevrijding van een aantal verzetstrijders die gevangen zaten op de kazerne.

De verkenning leidde tot een vuurgevecht met Duitse soldaten waarbij Esmeijer om het leven kwam. Van Bijnen overleed 2 dagen later aan zijn verwondingen, Verschoor overleed in 1945 in een Duits concentratiekamp. Om te voorkomen dat het bevrijdingsplan alsnog uitgevoerd zou worden, vermoordden de Duitsers 12 gevangen verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot.

Ter nagedachtenis aan hen is het Keienmonument opgericht waarop alle namen vermeld staan. Sinds begin jaren '80 worden de gebeurtenissen jaarlijks op deze plek herdacht. De namen van Esmeijer en van Bijnen leven voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer corridor (Nederlandse Politie Academie) en de Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne. 

Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie geopend

Het meldpunt van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie is op 15 december geopend. (Oud-)defensiemedewerkers kunnen hier terecht met hun ervaringen over (meldingen van) ongewenst gedrag. Op www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl vind je hoe je een melding kan doen per telefoon (070-3245069), e-mail, via de website of per brief.

Het meldpunt is tot 1 juli 2018 geopend. De commissie beoordeelt de meldingen inhoudelijk en bepaalt eventueel naar welke instantie de melding, na overleg met de melder, kan worden doorverwezen.

Aanleiding

Naar aanleiding van meerdere incidenten heeft staatssecretaris Barbara Visser een externe en onafhankelijke commissie ingesteld die de sociale werkomgeving bij Defensie gaat onderzoeken. De commissie richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De commissie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn.

Bestaande meldmogelijkheden

De reeds aanwezige mogelijkheden voor het defensiepersoneel om ontoelaatbaar gedrag te melden blijven bestaan. Defensiepersoneel kan terecht bij het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie of een melding doen bij de commandant. Van strafbare feiten kan ook altijd aangifte worden gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.