Foto korporaal-1 Hille Hillenga, Valerie Kuypers en Herman Zonderland

Oprichting eerste 2 HRB-pelotons al in 2015

Kolonel Clement van Zalm is projectleider van de extra pelotons voor Bewaken & Beveiligen.

Vanwege de gebeurtenissen in Parijs, Verviers en Kopenhagen heeft het kabinet extra maatregelen genomen om de veiligheidsketen in Nederland te versterken. Voor de KMar betekent dit onder andere dat er 6 extra pelotons voor Bewaken & Beveiligen worden opgericht. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Projectleider kolonel Clement van Zalm geeft het antwoord op 5 vragen over de nieuwe pelotons. 

spacer2

Waarvoor zijn de nieuwe pelotons?

"De KMar beveiligt sinds kort mensen op een aantal plaatsen met een hoog risicoprofiel, zoals een aantal ministeries, de Tweede Kamer en bepaalde maatschappelijke instellingen. De lijst met plaatsen is onlangs flink uitgebreid en de verwachting is dat die de komende tijd alleen maar groter wordt. Wij zijn dáár waar een verhoogde dreiging is, een hoger geweldsspectrum gevraagd wordt, met een robuuste uitstraling en we kunnen heel snel op- en afschalen."

6 pelotons erbij voor Bewaken en Beveiligen…de KMar heeft straks dus 10 pelotons Bijstandseenheid?

"Nee, de Bijstandseenheid is, naast het bewaken en beveiligen, vooral bedoeld voor het herstellen van de openbare orde en veiligheid bij bijvoorbeeld ernstige rellen. Momenteel worden pelotons van de Bijstandseenheid ingezet voor het Bewaken & Beveiligen van objecten met een hoog risicoprofiel in de grote steden. Dat kunnen ze ook, maar als we dat lang vol moeten houden, gaat het ten koste van de reguliere taken en de inzetbaarheid bij ordehandhaving. De pelotons die er straks bij komen gaan het Bewaken & Beveiligen overnemen van de Bijstandseenheid, zodat die weer beschikbaar komt. De nieuwe pelotons krijgen Bewaken & Beveiligen als hoofdtaak. Daarom hebben ze nu de werknaam HRB-pelotons (HRB = Hoog Risico Beveiliging)."

De inzet van de BE is nu al flink merkbaar op de brigades. Wordt dat probleem straks niet groter?

"Nee, want de HRB-pelotons zijn fulltime beschikbaar voor hun taak. Ze doen het dus niet als neventaak, zoals de huidige BE-pelotons dat wel doen. De KMar krijgt door de maatregelen van het kabinet geld om extra personeel aan te nemen. Daarnaast worden de HRB-pelotons specifiek toegerust op hun taak, met eigen middelen zoals voertuigen en aangepaste bewapening. In 2015 richten we 2 pelotons op en volgend jaar nog eens 4. De leden van de BE kunnen straks dus geleidelijk terug naar hun eigen werkplek."

Krijgen de mensen bij de HRB-pelotons straks leuk werk?

"Volgens mij wel. Het wordt een mooie aanvulling op wat de KMar nu al doet in Bewaken & Beveiligen. Het wordt heel dynamisch en staat middenin de maatschappij. We gaan mensen afwisselend inzetten in kleine en grote groepen, met variabele beveiligingsconcepten en een variëteit aan geweldsmiddelen. Zichtbaar en onzichtbaar, robuust, creatief en zo onvoorspelbaar mogelijk. Dat doen we in nauwe afstemming met de politie en de beveiliging van de instanties en instellingen die we onder onze hoede nemen. Die hebben zelf vaak al heel veel geregeld."

Hoe komen de pelotons eruit te zien?

"De ambitie is om de pelotons zoveel mogelijk op te bouwen met mensen die nu al bij de KMar werken en de functies die daardoor vrij komen te vullen met nieuw te werven personeel. De HRB-pelotons bestaan dus vooral uit ervaren marechausseebeveiligers die toe zijn aan een volgende stap, maar er zijn ook kaderfuncties voor onderofficieren. Er is wat dat betreft straks een grote overeenkomst met de Groep Gewapende Beveiliging, zoals we die nu kennen bij het district Schiphol. De werving gaat binnenkort al van start."