Tekst Martin Zijlstra
Foto U.S. Navy

Amerikaans onderzoek UFO's levert geen antwoorden op

Ufo’s! Ze schijnen regelmatig te worden gezien. Waarnemingen waarvan niemand weet wat het is. Zijn het natuurverschijnselen? Of misschien toch marsmannetjes? In Amerika zien militaire vliegers ook regelmatig onverklaarbare zaken in de lucht. Een onderzoek van het Congres moest duidelijkheid verschaffen, maar dat is niet écht gelukt. Het recent gepresenteerde rapport roept alleen maar meer vragen op. 

Geen verklaring, wél vragen

Squadroncommandant commander Dave Fravor zag samen met drie andere vliegers in november 2004 een vreemd object voor de kust van Californië.

14 november 2004; twee straaljagers van het vliegkampschip Nimitz maken een oefenvlucht voor de kust van Californië. Dan ziet een van de schepen van het eskader een onverklaarbare 'stip' op zijn radar. De jachtvliegtuigen worden eropaf gestuurd en de vliegers zien dat het water op de aangegeven locatie schuimt. Ook zien ze een object vliegen in de vorm van een Tic-Tac snoepje. Een vlieger gaat poolshoogte nemen en ontdekt dat de Tic Tac ongeveer net zo groot is als z’n straaljager. Het object lijkt de manoeuvres van de Amerikaanse vlieger na te doen. Plotseling verdwijnt de Tic Tac met een ongelofelijke snelheid. Na een paar tellen meldt een van de schepen van het eskader dat het object weer op de radar is opgedoken. Bijna honderd kilometer verderop…

Doofpot

Bovenstaand beschreven ‘voorval’ bij vliegkampschip Nimitz is intussen wereldberoemd, omdat de videobeelden al enkele jaren geleden zijn vrijgegeven. Dat geldt ook voor video’s van vergelijkbare ‘encounters’ van vliegers boven zee. Vaak werd er niets gedaan met hun meldingen. Omdat niemand het geloofde, niemand er tijd voor had of al helemaal niemand er een verklaring voor kon geven.

Een van de video's die de Amerikanen de afgelopen tijd hebben vrijgegeven. In het midden is duidelijk een vreemd object te zien. Luister ook naar de verbazing bij de vliegers. 

Onderzoek

Koren op de molen van de vroegere senator Harry Reid. Hij houdt zich al jaren bezig met Ufo’s. Zo zorgde hij er in 2007 voor dat er 22 miljoen dollar beschikbaar kwam voor het geheime Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) van het Pentagon. Bedoeld om onderzoek te doen naar meldingen over Ufo’s door militairen. AATIP zorgde er onder meer voor dat de rapporten van ontmoetingen zoals die van Fravor, alsnog werden onderzocht.

Vaak werd niets met meldingen gedaan, omdat niemand het geloofde

Onderzoek voortgezet

Inmiddels is Reid met pensioen en het AATIP-programma gestopt. Maar de Amerikaanse overheid is wél doorgegaan met het onderzoeken van Ufomeldingen. Daarvoor is vorig jaar zelfs een nieuwe organisatie opgericht onder de naam Unidentified Aerial Phenomenon Task Force.

Vooral vliegers van de marine hebben in de afgelopen jaren veel waarnemingen gedaan. Hierdoor heeft de U.S. Navy ook het meeste aandacht voor de ‘Unidentified Aerial Phenomena’.

Twintig instanties

Het Congres maakt zich zorgen over de veiligheid door dit soort onverklaarbare waarnemingen. Tijdens de behandeling van de inlichtingenbegroting voor 2021 werd er daarom geëist dat de Director of National Intelligence, zeg maar de overkoepelende Amerikaanse inlichtingenbaas, binnen 180 dagen een uitgebreid en openbaar rapport opstelt over dit soort waarnemingen. De deadline verstreek eind vorige maand en inmiddels liggen de voorlopige uitkomsten op tafel. 

Voor het onderzoek werd informatie gebruikt van zo'n twintig overheidsinstanties. Waaronder het Federal Bureau of Investigation, de National Security Agency en natuurlijk de Amerikaanse krijgsmacht. Er is vooral gekeken naar de periode 2004-2021, omdat de waarnemingen uit dat tijdvak ook vaak waren opgenomen. Bijvoorbeeld met video, radar en infrarood. Er wordt dus niet alleen vertrouwd op mark one eyeball, oftewel het menselijke oog. Dat is immers niet altijd honderd procent betrouwbaar.

Onlangs 'lekte' onderzoeksjournalist Jeremy Corbell beelden die gemaakt waren door de bemanning van het marineschip USS Omaha. Corbell meldde dat ze stammen uit juli 2019 toen negen marineschepen soms tot veertien UAP's tegelijkertijd zagen. De U.S. Navy heeft het verhaal van Corbell inmiddels bevestigd.

Leeglopende ballon

Wie echter verwacht dat in het rapport spectaculaire onthullingen worden gedaan heeft het mis. Het rapport telt zegge en schrijve negen pagina's. Al op pagina drie staat vetgedrukt de belangrijkste conclusie: de kwaliteit van de verzamelde data is in geen enkel geval zodanig goed dat er 'harde' conclusies getrokken kunnen worden.

Er is letterlijk maar één geval waarvoor met honderd procent zekerheid een verklaring kan worden gegeven. Dat bleek een grote, leeglopende ballon te zijn. In alle andere gevallen is die zekerheid er niet. Wél wordt in het rapport geconstateerd dat de Unidentified Aerial Phenomena (UAP), zoals de Amerikanen Ufo’s tegenwoordig noemen, de vliegveiligheid in gevaar brengen. En mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. En dan wordt vooral de dreiging van landen als China en Rusland bedoeld of van groeperingen met kwade bedoelingen.

Dat betekent echter niet dat er helemaal niets gevonden is. Bewijzen voor buitenaardse wezens zijn er wel niet, maar de onderzoekers kunnen ook niets uitsluiten. Zo is ook vastgesteld dat de meeste waarnemingen gedaan zijn door meerdere verschillende sensoren. Op grond daarvan constateren de onderzoekers dat het waarschijnlijk wel om fysieke zaken gaat, dus om 'dingen'.

De onderzoekers delen de waarnemingen in vijf groepen in:

  1. Objecten in de lucht: zoals ballonnen, particuliere onbemande vliegtuigjes, afval, maar ook vogels.
  2. Natuurverschijnselen: zoals ijskristallen, vochtigheid en thermische verschillen.
  3. Geheime ontwikkelprogramma's van de overheid of industrie. 
  4. Andere landen of groeperingen: zoals bijvoorbeeld China of Rusland.
  5. Andere oorzaken: dit is de meest spannende, omdat hierin alles terechtkomt wat niet in een van de bovenstaande groepen past. 
BN De Stem meldde op 16 april van dit jaar dat er een verklaring was voor de vreemde lichtjes boven Tilburg. In dit geval ging het om para's van Defensie die voor de veiligheid lampjes op hun kleding hadden bevestigd. Veel waarnemingen zijn echter niet verklaarbaar.

Veel incidenten vonden plaats rond Amerikaanse militaire testcentra en trainingslocaties

Feiten en cijfers

Wat verder in het rapport staat? Er zijn 144 waarnemingen onderzocht van de Amerikaanse overheid of krijgsmacht. Bij liefst tachtig hiervan zijn gegevens van meerdere sensoren beschikbaar. Veel incidenten vonden plaats rond Amerikaanse militaire testcentra en trainingslocaties.

Ook valt op dat een aantal waarnemingen op elkaar lijkt omdat de vorm, grootte en aandrijving van het object identiek leek. Bij een deel was er sprake van ogenschijnlijk geavanceerde technologie, omdat objecten stil hingen, geen last leken te hebben van de wind, enorm wendbaar waren of zich verplaatsten met een grote snelheid zonder dat er een aandrijving te zien was.

Waarnemingen in Nederland

Ook in Nederland worden waarnemingen gedaan. Sterker nog, het aantal meldingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, zo meldt het UFO Meldpunt Nederland. Maar ook hier blijft de vraag wat er dan te zien was in veel gevallen onbeantwoord. Wanneer daar aanleiding voor is nemen de mensen van het meldpunt contact op met Defensie.

Zoals begin dit jaar toen er uit de omgeving van Tilburg meldingen kwamen van bewegende lichtjes in de lucht. Overleg met Defensie bracht de uitkomst: het waren militaire parachutisten die in het donker sprongen en op hun kleding een lampje droegen om botsingen in de lucht te voorkomen. Soms is de verklaring van het onbekende simpel.