02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 26

Infrastructuur onder vuur

Tekst kapitein Saminna van den Bulk
Foto sergeant-majoor Maartje Roos en sergeant-1 Cristian Schrik | Video: sergeant-majoor Malcolm Duregger en adjudant Richard Frigge | Montage: United

Mariniers leggen eindoefening POTOM af

De Marnewaard, IJmuiden, Dordrecht: overal duikt de vijand op. Aan de officieren der mariniers in spe de taak Nederland te beschermen tegen de oprukkende tegenstanders tijdens de eindoefening van de Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM). 

Alleen de sterksten, die over de benodigde tactische vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en natuurlijk bruut fysiek uithoudingsvermogen beschikken behalen deze eindstreep. “Informatie ontvangen en destilleren. Orders ontvangen en geven. Gevechtspatrouilles opzetten, plannen maken. Maar ook inspelen op het onverwachte. Het komt samen tijdens deze final exercise”, vertelt kapitein der mariniers Martijn Sluis, toegevoegd mentor van de POTOM.

2 ‘troops’

Aan deze oefening van de afgelopen week namen twee troepen deel, in totaal 64 mannen. Twintig van hen maakten deel uit van de POTOM. De opleiding staat bekend als een van de zwaarste binnen de krijgsmacht. Dat blijkt ook als we kijken naar het aantal afvallers. In de lichting uit 2019 startten veertig mariniers; van hen zitten er nog 12 in de opleiding. Van de lichting uit 2020 zijn er van de 35 aan de start nog 8 over. 

Slaapdeprivatie, omgaan met teleurstellingen, plannen die volledig om moeten worden gegooid: alles komt voorbij tijdens de POTOM.

Door het hele land

Het scenario van deze opleidingsapotheose: een ‘oostelijke’ vijand valt Nederland aan en heeft het voorzien op onze essentiële infrastructuur. Een klus bij uitstek voor het korps, dat altijd gereed staat om waar dan ook ter wereld op te treden in complexe en vooral amfibische operaties. 

Mariniers op een landingsvaartuig van de SATG, een van de ondersteunende eenheden tijdens deze oefening.

De opleiding tot officier der mariniers

De opleiding tot officier der mariniers duurt elf maanden en bestaat uit vier onderdelen. In de eerste fase ligt de focus op de basisvaardigheden, in de daaropvolgende sectiefase maken ze gevechtsacties met veertien man (een sectie). In fase drie wordt toegewerkt naar troopniveau: optreden met 32 personen. Nu verkeren de mannen in de laatste verdiepingsfase, waarin ze samenwerken met ondersteunende eenheden. Denk aan de Surface Assault and Training Group (SATG), 23 Raiding Squadron en amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam. 

Het is vechten om IJmuiden veilig te stellen.

Vijand blokkeren

De oefening startte op 29 juni met het planningsproces op de Van Ghentkazerne te Rotterdam, waarna de mannen de eerste aanval van de vijand blokkeren in Marnehuizen. Na een dagenlange strijd stappen de mariniers 5 juli aan boord van Zr.Ms. Rotterdam op de Noordzee. Daar plannen ze hun vervolgactie in IJmuiden, waar de opponent de pijlen op de sluizen richt, vertelt Sluis: “Een essentiële verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Verlies je deze key infrastructure, dan kan de vijand Schiphol onder water laten staan.” 

Nieuwsgierig hoe de POTOM er de afgelopen week aan toe ging? Enkele highlights zie je in de onderstaande video:

Dordrecht, het sluitstuk van het gevecht.

Laatste loodjes

Dordrecht geldt als laatste stronghold waar de strijders zich groeperen en strijden tot de dood. Voor de mariniers een laatste gevecht voor het slopende eindonderdeel van de oefening: een mars van 35 kilometer naar de Van Ghentkazerne, waar de officieren der mariniers worden ontvangen door familie en vrienden. De felbegeerde baret mag op!

Het einde van het praktische deel van de opleiding, maar niet van de gehele opleiding: daarvoor moeten de mannen eerst nog een aantal theoretische vakken volgen op het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder.