07

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 25

Achter de wacht

Tekst ritmeester Arthur van Beveren
Foto sergeant-majoor Hille Hillinga, archief NIMH

Koningin Wilhelminakazerne

Legerplaats Ossendrecht heet sinds 1983 de Koningin Wilhelminakazerne

Nederland telt 50 actieve kazernes. Vroeger waren dat er nog veel meer. Achter elke kazernenaam schuilt een verhaal. Van bijzondere architectuur, een historische gebeurtenis tot een heldhaftig militair. In deze nieuwe rubriek ‘Achter de wacht’ gaat de Defensiekrant op zoek naar die verhalen. Deze editie: de Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht.

De natuur neemt langzaam bezit van de plek waar jarenlang duizenden Nederlandse jongens hun dienstplicht vervulden. Legerplaats Ossendrecht is de laatste van 5 moderne kazernes die in de jaren 1951-1953 in een razend tempo uit de grond zijn gestampt. Opvallend genoeg begint en eindigt de geschiedenis van de Legerplaats Ossendrecht met vluchtelingen. Eerst die uit eigen land en later van buiten onze grenzen.

Sinds de sluiting van het asielzoekerscentrum op het terrein van de kazerne in 2004 staan de gebouwen leeg en raakt het terrein langzaam overwoekerd.

Een groter leger

Met de Dienstplichtwet in 1948 en de Nederlandse toetreding tot de NAVO in 1949 stoomt de krijgsmacht een nieuw tijdperk in. Om een debacle als mei 1940 te voorkomen moet er een beter getraind en groter paraat leger komen. Dienstplichtigen zullen voortaan 20 maanden onder de wapenen komen en per jaar zijn er meerdere lichtingen. Voor die duizenden militairen is snel onderdak nodig.

3d-projectie en plattegrond van de Legerplaats Ossendrecht zoals die begin 1953 werd opgeleverd.

Onmogelijke opgave

Op 15 juni 1951 komt bij kolonel Stumphius, hoofd van het Centraal Bouwbureau der Genie, een telefoontje binnen: het is het ministerie van Oorlog. Voor februari 1952 moet legeringsruimte gereed zijn voor 12.000 man. Voor augustus van het nieuwe jaar voor nog eens 3.000 man. Het lijkt een onmogelijke klus maar Stumphius gaat aan de slag. Waar normaal een bouwtijd van 4 jaar voor staat, moet dat nu in 6 maanden gebeuren.

De bioscoopzaal in aanbouw en net opgeleverd. De inmiddels gesloopte zaal beschikte over 2 filmprojectoren en faciliteiten voor een toneelgezelschap. Omdat de nieuwe kazernes ver buiten de stad lagen, moest er op de locatie zelf voor ontspanning worden gezorgd.

Beton, staal en heel veel glas

Amerikaanse manier

Een combinatie van aannemers verenigt zich in de ‘Midden Nederland N.V.’ zodat er voldoende personeel en materieel beschikbaar is om de klus te klaren. In het ontwerp voor de kazernes zijn bevelvoering, materieel, ontspanning en wonen ondergebracht in aparte gebouwen. Met beton, staal en heel veel glas. 

Kranten spreken over een ‘Amerikaanse manier van werken’. Er worden zoveel mogelijk onderdelen in fabrieken gemaakt en als prefab-onderdelen naar de bouwplaats vervoerd. Achteraf worden er trouwens honderden boetes uitgedeeld voor overtredingen van de Werktijdenwet. Zo is er een arbeider die volgens de boeken op een dag 24 uur heeft gewerkt.

Op de linker foto's is een logiesgebouw te zien, zoals weergegeven in het herinneringsboek ‘Midden Nederland N.V. 1951-1953’. De rechter foto toont legeringsgebouwen van buiten nog in originele staat. Jarenlang vandalisme heeft echter zijn tol geëist.

Licht en ruimte

Manschappen slapen er met 16 man op een centraal verwarmde zaal. Eten kan in het kantinegebouw waar militairen, volgens een nieuw ontwikkeld cafetariasysteem, hun maaltijd ophalen bij een uitgifteloket en het servies weer inleveren bij een geautomatiseerde spoelkeuken. De film- en toneelzaal heeft 910 zitplaatsen. Officieren hebben hun eigen ‘hotel’ met bar, eetzaal en sportgelegenheid.

De manschappenkantine in de jaren 50 en de eetzaal die tegenwoordig leeg staat.

Vluchtelingen op de kazerne

Ten tijde van de watersnoodramp van 1953 is Legerplaats Ossendrecht net opgeleverd. Het blijkt het perfecte evacuatiecentrum; verwarming, met een ziekenboeg, grote keuken, goede wasgelegenheid en kamers voor gezinnen. De vele slachtoffers kunnen hier op adem komen.

Vluchtelingen van de Zeeuwse eilanden en West-Brabant worden na de watersnoodramp in 1953 in Ossendrecht opgevangen. Ze blijven er slechts een week om plaats te maken voor militairen. Foto: Ed van Wijk | Nederlands Fotomuseum
Dienstplichtigen arriveren op het station van Bergen op Zoom.

Door opschorting van de dienstplicht sluit de Koningin Wilhelminakazerne in 1996

De kazerne doet na de ramp 30 jaar dienst als thuisbasis voor dienstplichtigen die bij de artillerie en luchtdoelartillerie zijn ingedeeld. Ook een deel van de dienstplichtige verbindingstroepen en sportinstructeurs krijgt hier de basisopleiding. 

De kazerne verliest deels zijn functie, als in de jaren 80 minder dienstplichtigen nodig zijn om moderne wapensystemen te bemannen. Het Centrum voor Vredesoperaties (CVV) gaat op de Koningin Wilhelminakazerne, zoals de legerplaats vanaf 1983 heet, militairen voorbereiden op de inzet in VN-vredesmissies. In 1996 sluiten de poorten, vanwege de opschorting van de dienstplicht.

Nieuwe toekomst voor Ossendrecht

Na het vertrek van de militairen nemen asielzoekers hun intrek in de gebouwen. Door de dalende instroom wordt het AZC Ossendrecht in 2004 uiteindelijk gesloten. Sindsdien gebruikt het Korps Commandotroepen (KCT) een enkel gebouw voor ‘oefeningen in verstedelijkt gebied’. In juni 2018 kondigt het KCT aan op het complex een nieuwe schietbaan te realiseren. Het is onduidelijk of Defensie bij de herontwikkeling van het complex, rekening houdt met het ‘Koude Oorlog erfgoed’ waaraan voor veel mensen herinneringen kleven.

Bekijk hieronder meer bijzondere foto's van de inmiddels vervallen Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht.

Kazernenaam bij de hoofdingang. De Legerplaats Ossendrecht werd in 1983 door prinses Juliana omgedoopt in Koningin Wilhelminakazerne, om de verbinding tussen het Nederlandse leger en de koningin in de Tweede Wereldoorlog te benadrukken.

Naast het wachtgebouw staat nog altijd de plattegrond van de kazerne.

Troepen van het Depot Luchtdoelartillerie treden aan voor een beëdigingsplechtigheid met muziekkorps. Op de voorgrond staat een Vickers 3,7 inch luchtdoelkanon van de zware luchtdoelartillerie.

Een open trappenhuis van beton en een glazen pui in een van de legeringsgebouwen. 14 jaar leegstand laat zijn sporen na.

Door de glazen gevel van de legeringsgebouwen kwam veel zonlicht binnen.

Een groep dienstplichtigen van de luchtdoelartillerie krijgt les bij een Bofors 40mm L/60 luchtdoelkanon.

Ingang tot het lesgebouw op de oostelijke kop van het exercitieterrein.