Tolk capitulatie overleden

Zelf sprak hij er vrijwel nooit over, maar in brede kring was zijn rol bij de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland bekend. Onlangs overleed in zijn woonplaats Edmonton de Canadese tolk captain George Molnar (95, op de foto zittend met baret).

Hij was de laatste overlevende van de historische gebeurtenis op 5 mei 1945 in Hotel de Wereld in Wageningen. “George Molnar stond hier, zeker bij de Nederlandse expats, in hoog aanzien. Alle kranten en tv-stations besteedden aandacht aan zijn overlijden”, vertelt emigrant Ton DeGroot (85) vanuit Victoria, Canada.

George Eugene Molnar, van 30 juli 1922, was van Hongaarse komaf. Zijn moeder, een lerares vreemde talen, leerde hem Frans, Duits en Engels te spreken. Dat kwam goed van pas toen hij op 16-jarige leeftijd naar Canada vertrok, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

De inlichtingendienst rekruteerde Molnar vanwege zijn talenkennis - vooral Duits - en hij werd daarmee de jongste kapitein in het Canadese leger. Toen Molnar op 5 mei 1945 naar Wageningen werd gestuurd, had hij geen idee wat hem te wachten stond. Opeens zat de toen 22-jarige kapitein aan tafel met onze Prins Bernhard, de Canadese luitenant-generaal Charles Foulkes en generaal-majoor Huntley Ketchen. Tegenover hem kolonel-generaal Johannes Blaskowitz, de commandant van de Duitse troepen in ons land en zijn chef-staf luitenant-generaal Paul Reichelt. Allen toonden een groot respect voor de jonge kapitein.

Na de Tweede Wereldoorlog studeerde Molnar medicijnen. Tot zijn pensionering was hij vooral betrokken bij onderzoek, onder meer aan de Universiteit van Alberta. Hij laat zijn vrouw Gwen, met wie hij meer dan 70 jaar was getrouwd, zoon Charles en dochter Gwendoline achter.

Bron: Defensie

OM stopt onderzoek mogelijk geweld Marco Kroon

Het Openbaar Ministerie stopt met het onderzoek naar de uitlatingen van Marco Kroon over een incident in Afghanistan waarbij de majoor iemand zou hebben gedood.

“Het onderzoek biedt weliswaar geen definitief uitsluitsel, maar er zijn geen aanknopingspunten gevonden die de gebeurtenissen uit de melding bevestigen”, aldus het OM.

Kroon verklaarde dat hij in 2007 in Afghanistan bij een geheime operatie is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. Begin dit jaar heeft Defensie de melding voorgelegd aan het OM.

Bron: ANP

Premier bezoekt graf onbekende soldaat

Minister-president Mark Rutte legde tijdens zijn bezoek aan president Trump van de Verenigde Staten een krans op het graf van de onbekende soldaat, op de Amerikaanse nationale begraafplaats Arlington onder de rook van Washington DC.

Deze militaire begraafplaats telt ongeveer 400.000 graven van militairen. Naast militairen ook bekende Amerikanen, zoals oud-president John F. Kennedy en zijn vrouw.

Het verhaal van het graf van de onbekende soldaat is bijzonder. In 1921 werden 4 kisten van onbekende Amerikaanse militairen die in de Eerste Wereldoorlog hun leven hadden verloren naar het stadhuis van Chalons-sur-Marne in Frankrijk gebracht. Op een van de kisten werd de Amerikaanse vlag gelegd. Een veteraan legde er ook een boeket witte rozen op.

Deze kist werd later dat jaar naar Arlington gebracht en geplaatst in een witte sarcofaag. Op deze sarcofaag staat de inmiddels beroemde tekst: ‘hier rust in verdiende glorie, een Amerikaanse soldaat, wiens naam alleen God kent’.

Rutte werd bij zijn bezoek begeleid door de militaire commandant van het district Washington, generaal-majoor Michael Howard. (foto: Elizabeth Fraser, U.S. Army)

Bron: Defensie

Defensie koopt munitie met andere landen

Nederland gaat munitie voor de marine en de landmacht samen met andere landen aanschaffen. Dat moet niet alleen de prijs drukken, maar er ook voor zorgen dat er genoeg op de plank ligt in geval van een crisis.

Tijdens de NAVO-top in Brussel ondertekende Nederland een intentieverklaring met België, Frankrijk, Italië, Polen, Portugal en Spanje voor de gezamenlijke aankoop en mogelijke opslag van raketten, torpedo’s en andere munitie voor de marine.

Voor de landmacht gaan 16 NAVO-lidstaten en Macedonië munitie aanschaffen. Oostenrijk en Finland haken later aan. Het gaat om een breed scala aan munitie, die ook gezamenlijk wordt opgeslagen. De eerste aankopen kunnen nu worden voorbereid.

“Niet alleen met meer geld, maar ook door slimmer samenwerken en gezamenlijk inkopen zorgen we voor een sterkere NAVO en hogere slagkracht'', aldus defensieminister Ank Bijleveld.

Bron: ANP

Defensie blijft op Marine Etablissement Amsterdam

Defensie blijft op het marineterrein in Amsterdam. Dat hebben de gemeente en het Rijk afgesproken.

Aanvankelijk had de marine op 1 juli weg moeten zijn van het terrein in hartje Amsterdam, maar op 19 juni kreeg de gemeente te horen dat het Rijk een groot deel toch voor gebruik door Defensie wilde houden. De belangrijkste redenen zijn de veranderde internationale veiligheidssituatie en de zichtbare aanwezigheid van militairen in Amsterdam. Het terrein is ideaal, omdat het afgesloten kan worden en goed bereikbaar is.

Bron: ANP

Brede steun voor ophoging defensie-uitgaven

De meeste mensen (62%) vinden dat Nederland zich aan de NAVO-norm voor defensieuitgaven moet houden, ondanks de extra miljarden die dat gaat kosten. Een kwart (26%) van de ondervraagden is het daarmee oneens. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

In 2014 beloofde Nederland, samen met andere NAVO-landen, om in 2024 2% van hun Bruto Binnenlands Product aan Defensie uit te gaan geven. Met de huidige investeringen van het kabinet in deze post, 1,5 miljard per jaar, zou er vanaf 2020 ongeveer 7 miljard per jaar nodig zijn om die belofte te halen. Nederland loopt, net als vele andere NAVO-landen, dus achter op de afgesproken doelstelling. Dit tot ergernis van de Amerikaanse president Trump.

Bron: EenVandaag

Defensie wist van bodemvervuiling Vlissingen

De vervuiling van het terrein van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is altijd bekend geweest bij Defensie. Al bij de plannen in 2012 werd daarmee rekening gehouden.

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de vervuiling, die met de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland gedeeld zijn.

Uit onderzoek naar de bodemkwaliteit bleken destijds delen van het terrein verontreinigd met zware metalen, PAK’s, minerale olie, pcb’s en asbest. Er waren echter geen belemmeringen om een kazerne te bouwen.

Van het 70 hectare grote terrein wordt 3 hectare schoongemaakt. Dat gebeurt op een paar verschillende plekken, waarbij een deel van de grond wordt vervangen. Verder wordt op sommige stukken ter bescherming een afdeklaag aangebracht. Defensie voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Pas na sanering draag het Rijksvastgoedbedrijf het terrein over aan het consortium dat zorgdraagt voor de bouw.

Defensie deelde deze informatie met belanghebbenden.

Bron: Defensie

Na ruim 100 jaar begrafenis voor militair

Een Britse militair, die omkwam in de Eerste Wereldoorlog, heeft afgelopen woensdag ruim 100 jaar na zijn dood een militaire begrafenis in Frankrijk gekregen.

De resten van James Robertson, die in april 1917 op 27-jarige leeftijd sneuvelde, werden in 2016 gevonden. Onder meer door DNA-onderzoek werd vastgesteld van wie de resten waren.

Robertsen was als lid van een marine-eenheid toegevoegd aan de landstrijdkrachten en kwam om in de felle strijd om het Franse dorp Gavrelle. Zijn resten worden begraven op de Britse militaire begraafplaats in het Franse Arleux-en-Gohelle.

Bron: ANP