Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk
Foto Louis Meulstee

Een kras op je ziel

Het knaagt aan je geweten. Nachtenlang lig je er wakker van. Niet zomaar een paar dagen, maar weken, máánden. Schuldgevoel en schaamte overheersen. Had je het niet beter anders kunnen aanpakken?

Militairen op missie komen soms voor morele dilemma’s te staan. Ze doen of laten soms dingen die sterk indruisen tegen hun diepgewortelde opvattingen over goed en kwaad en over wat rechtvaardig is en wat niet.

Militaire medische hulpmiddelen zijn tijdens sommige missies officieel alleen voor de eigen troepen bedoeld. Moreel is dat soms moeilijk te rijmen. Foto’s: Jan-Kees de Meester

‘Die 2 beloftes zijn niet te rijmen’

Klein jongetje

Zo hielp verpleegkundige Niels tijdens zijn missie in Afghanistan een klein jongetje met ontstoken brandwonden. Hij geeft hem een zuurstofmasker en legt een infuus aan. De medische spullen zijn eigenlijk niet voor locals. Daar mag hij officieel alleen de eigen troepen mee helpen. Terwijl Niels met zijn commandant een plan maakt om het kind naar een ziekenhuis te vliegen, krijgt hij een andere militaire opdracht én de mededeling dat er te weinig helikopters beschikbaar zijn om ook het jongetje te vervoeren. Hij moet het kind loskoppelen van het zuurstof en infuus en vertrekken.

Samen met diverse andere deskundigen op het gebied van filosofie en geestelijke verzorging schreef hoofdkrijgsmachtraadsman kapitein ter zee Erwin Kamp het in april verschenen boek ‘Moral Injury; Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld’.

Als mens gefaald

In zijn boek ‘Oorlog in mijn kop’ zegt Niels daar later over: “Als verpleegkundige is dat niet te rijmen. Ik had een eed afgelegd als militair, maar ook als verpleegkundige. En dan moet je kiezen.”

Eenmaal thuis worstelt Niels met zichzelf. Hoe en waarom konden zaken als deze gebeuren? Wat had hij anders kunnen doen? Wat had hij anders móeten doen? Op militair gebied heeft hij tijdens zijn missie goed werk geleverd, maar als mens heeft hij gefaald. Vindt hij. Niels voelt zich schuldig en schaamt zich. Die gevoelens laten hem niet meer los.

Samen met onderzoeker Michaela Schok schreef Kamp eerder al het boek ‘Na de missie; tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront’.

Geschonden vertrouwen

“Situaties als deze kunnen je morele kompas in de war brengen”, zegt hoofdkrijgsmachtraadsman kapitein ter zee Erwin Kamp. “Je kunt last krijgen van Moral Injury.”

Als humanist deed Kamp onderzoek naar dit fenomeen dat hij per toeval op internet tegenkwam. “Het heeft raakvlakken met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar is wel degelijk iets anders”, weet hij inmiddels. “PTSS gaat vooral over gevoelens van angst. Angst die optreedt bij herbeleving van levensbedreigende situaties. Het gaat dan om een geschokt veiligheidsgevoel. Bij Moral Injury gaat het om een geschokt gevoel van vertrouwen. In jezelf, in de ander of in ‘het systeem’ dat politiek of samenleving heet."

‘Moral Injury is niet iets dat alleen bij militairen kan ontstaan. Het kan iedereen overkomen.’

Erwin Kamp schoolde zichzelf in het begrip ‘Moral Injury’. Hij volgde onder meer een symposium in Amerika en sprak met de Amerikaanse professor Jonathan Shay die zich al meer dan 20 jaar met dit fenomeen bezighoudt.

Vergeving

Die kras op je ziel gaat volgens humanist Kamp nooit meer weg. “Je kunt het niet genezen. Niet met therapie en niet met medicatie. Je moet het een plek geven en ermee leren omgaan.” Dat komt hard aan: geen manier om ervan af te komen. “Met jezelf in het reine komen is de enige manier. Jezelf, maar ook de ander vergeven.”

Dat je dat niet kan van de één op de andere dag, snapt Kamp ook wel. Het is een proces. “Mensen, wie dan ook, die onbevooroordeeld naar je luisteren helpen enorm”, weet hij inmiddels van diverse veteranen. “Het is fijn als je erkenning krijgt voor wat je is overkomen en gewaardeerd wordt om de mens die je bent. Steun van je omgeving en leren om de regie over je eigen leven terug te krijgen, zijn cruciaal. Vergeving is daarbij de sleutel.”

Voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen (hoewel van genezen bij Moral Injury niet echt sprake is). Ook de hoofdkrijgsmachtraadsman Kamp is zich daarvan bewust. Hij heeft 3 tips:

1. Bewustwording.
Ben jezelf bewust dat Moral Injury bestaat. Wat is het, hoe kan het ontstaan en hoe herken je het? Die wetenschap vooraf kan het wellicht voorkomen.

2. Stressmanagement.
Leer stress te voorkomen of in ieder geval onder controle te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door 1-op-1-gesprekken met een geestelijk verzorger of yoga.

3. Eerlijk- en duidelijkheid.
Dit is meer een oproep aan de defensietop en de politiek. Wees eerlijk en duidelijk over de missie en wat je van militairen verlangt. Een opdracht moet realistisch uitvoerbaar zijn. Bied daarvoor ook de juiste zorg en materieel.

Geen erkend ziektebeeld

Moral Injury is binnen Defensie nog geen erkend ‘ziektebeeld’ zoals PTSS. Een term waar Kamp ook liever ver van blijft, want hij vindt het meer een zaak van het geweten van onze morele overtuigingen. “Ik constateer alleen dát het er is en ik denk te weten hoe je ermee kunt omgaan, maar ik ga niet over de ‘officiële’ zorg of eventuele financiële compensatie. Dat is echt iets voor de politiek en de defensietop om over na te denken.”

Wat biedt Defensie?

Ondanks dat het begrip Moral Injury binnen Defensie nog weinig bekendheid heeft, biedt de organisatie toch al diverse zaken om het te voorkomen of ermee te leren omgaan:

  • Bedrijfsmaatschappelijk werkers.
  • Geestelijk verzorgers: 1-op-1-gesprekken, maar ook vormingsbijeenkomsten in opwerktrajecten naar uitzendingen en rituelen.
  • Yoga-lessen voor iedere defensiemedewerker.
  • Een toolkit ‘Hoe & wat Moral Injury’ voor leidinggevenden is in de maak.