01

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Onmacht tijdens overstromingen van 1953

Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk
Foto sergeant-majoor Eva Klijn, sergeant Ruud Mol, NIMH

Watersnoodramp door de ogen van een oud-militair

Hoge golven, ijskoude wind, chaos... Koos de Vos is één van de weinigen die de watersnoodramp van precies 65 jaar geleden nog kan navertellen. De destijds kersverse genist herinnert het zich nog goed: “De onmacht die ik voelde tegen dat natuurgeweld.”

Als 19-jarige cadet werd Vos destijds met vele kameraden van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) ingezet in de volgelopen polders. Mensen redden zoveel je kunt. Daarna bemanden ze wekenlang een evacuatiecentrum, dat aan ruim 700 mensen onderdak bood.

De Vos was op 1 februari als enige van zijn lichting aanwezig bij de nationale herdenking bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Hij begaf zich tussen overlevenden, nabestaanden, schoolkinderen en vertegenwoordigers van onder meer het Rode Kruis, het ministerie van Defensie, de Unie van Waterschappen en diverse gemeenten van het destijds getroffen gebied. Hij herkent niemand uit die tijd. “De meesten zijn al overleden”, verklaart hij.

Ga met Koos de Vos 65 jaar terug in de tijd en luister naar zijn persoonlijke belevenissen. 

Samen sterk tegen water anno 2018

De hulpverlening 65 jaar geleden verliep de eerste dagen chaotisch. Een geoliede samenwerking tussen de verschillende partijen ontbrak. Dat moet anders, vond men. Sindsdien zijn er diverse initiatieven op dat vlak. De laatste is de oprichting van een Water risk Training Expertise centre (WTEc). Hierin wisselen Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Defensie kennis, mensen en materieel met elkaar uit op het gebied van waterveiligheid. Nationaal en internationaal. Om een vlotte samenwerking te hebben bij risico’s, dreigingen en op piekmomenten tijdens calamiteiten, oefenen de organisaties samen met het Kenniscentrum Genie met enige regelmaat samen. Nederland is hierdoor beter opgewassen tegen watercrises.

Genist Koos de Vos was één van de eerste militairen ter plaatse om hulp te verlenen. Hij ging als generaal-majoor de dienst uit.

De herdenking vond plaats bij het monument van de watersnoodramp dat naast het gelijknamige museum in Ouwerkerk staat.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers legden diverse vertegenwoordigers van organisaties een krans bij het monument.

Namens het koningshuis en als erevoorzitter van het Rode Kruis was ook Prinses Margriet aanwezig.