Tekst Kapitein Hilde Haazen
Foto Toon van den Eijnden

5 VRAGEN AAN…Guardian angel korporaal-1 Ferdy in Afghanistan

Veel hoor je er niet meer over, maar er zijn nog altijd Nederlandse militairen in Afghanistan. Zo draagt Nederland met 100 ‘personen’ een flinke steen bij aan de missie Resolute Support. Samen met coalitiepartners trainen, adviseren en assisteren zij het Afghaanse veiligheidsapparaat. Vijf vragen aan guardian angel korporaal 1 Ferdy.

Wat voor werk doet een guardian angel?

Als guardian angel ben ik verantwoordelijk voor de beveiliging van de adviseurs van TAAC-N. We opereren hierbij vanuit Camp Marmal in Mazar-e-Sharif of vanuit een van de ‘safe havens’. Mijn taak is het begeleiden van de adviseur naar zijn of haar counterpart zodat deze veilig in gesprek kan gaan. De focus ligt hierbij op insider threath, insurgents en het voorkomen van green on blue incidenten (incidenten waarbij iemand vanuit het Afghaanse veiligheidsapparaat een militair van de Resolute Support missie aanvalt, red.).” 

Hoe ziet jouw dag eruit?

“De ochtend begint voor mij altijd met het gereedmaken van de voertuigen (de Nederlandse FP maakt gebruik van de Duitse Enoks en de Dingo’s, red.) voor vertrek. Nadat de adviseurs hun briefing hebben gekregen van de PC en plaats hebben genomen in de voertuigen gaan we voorwaarts. Meestal ben ik boordschutter. Zodra we op locatie zijn aangekomen, begeleid ik de advisor naar zijn counterpart. Soms wacht ik binnen op hem en soms buiten. Het is mijn taak om er voor te zorgen dat de advisor veilig zijn werk kan doen, zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over zijn veiligheid. Als guardian angel zorgen wij voor de beveiliging van het gebouw en de omgeving. Zodra de advisor klaar is met zijn werk, rijden we weer terug naar Camp Marmal.” 

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

“Doordat de Afghanen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid is de bewegingsvrijheid die ik gewend was uit de ISAF-tijd afgenomen. Dit is eigenlijk ook wel logisch want ons mandaat is nu ook heel anders dan in die tijd. Tactisch is het werk ook een stuk minder uitdagend. Het werk is relatief eentonig. We begeleiden immers elke dag advisors van en naar hun werk. Ik vind het jammer dat ik in de periode van vier maanden geen veranderingen zie, hoewel ik wel weet dat deze er zijn. Als militair ben ik een ervaring rijker. Samen met mijn peloton hebben we er een mooie tijd van gemaakt. We zijn een hechte club en we staan sterk in de missie. We willen deze periode als groep tot een zo goed mogelijk einde brengen.”

Dus Afghanistan is veilig gebied?

“Het feit dat de Afghanen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid wil niet zeggen dat het hier veilig is. Sterker nog, het lijkt misschien zelfs veiliger dan dat het is, en daar schuilt ook het gevaar in. Een voorbeeld hiervan is de aanslag op het Duitse consulaat in Mazar-e-Sharif tijdens de hoto (overdracht aan opvolgende eenheid, red.) met onze voorgangers. Hier werden we met de neus op de feiten gedrukt; het is hier nog steeds oorlog. Je moet je constant bewust zijn van het feit dat we in gevaarlijk gebied opereren.  Oren en ogen openhouden dus. Doordat wij verkenners zijn, zijn wij van huis uit getraind op het waarnemen van afwijkende zaken. Dit heeft al meerdere malen extra informatie opgeleverd. Het hele noordelijke commando heeft hier baat bij.”    

Wat zijn jouw ervaringen met het Afghaanse veiligheidsapparaat?

“In de afgelopen maanden heb ik al veel verschillende eenheden gezien, zowel van de ANA als van de ANP. De kerels van de Special Forces hebben het meeste indruk op mij gemaakt. Zij zijn echt de trots van Afghanistan en zij zijn ook trots op hun land. Stuk voor stuk zijn ze bereid om tot de laatste druppel bloed voor hun land te vechten. Ik heb ook vaak samen met hen guardian angel-taken uitgevoerd. De Afghaanse generaals nemen hen namelijk ook mee als zij op pad gaan, omdat zij ook bang zijn voor de insider threat. Ik ben minder onder de indruk van de oude commandanten. Zij zitten naar mijn idee nog vast aan het oude Afghanistan. Ik heb gehoord dat er ook veel corruptie is onder deze commandanten. Dit zorgt er voor dat het lang duurt voordat je doelen bereikt. Ik denk dat Afghanistan er wel komt wanneer men er de tijd voor neemt om de zaken op orde te krijgen. Dit is een missie van de lange adem.”