08

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 07

Conferentie met een missie

Tekst Kap Wouter Helders
Foto Sgt Hille Hillinga

Vroeger was het leger deel van het dagelijks leven. Er was altijd wel een neef, broer of zoon die in dienst moest. Sinds de dienstplicht is opgeschort, is dat anders. Defensie is een abstract begrip geworden. Iets uit de grondwet waarin staat dat de krijgsmacht het land moet verdedigen en de internationale rechtsorde moet handhaven. Dat is een probleem. Want als niemand zich meer in het leger herkent, verdwijnt het draagvlak.

Draagvlak is cruciaal, zo legt Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp uit in zijn introductiepraatje tijdens TEDx Defensie (x staat voor ‘onafhankelijk georganiseerd’). In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hangen 680 toeschouwers aan zijn lippen. Middendorp: “Voor de militairen die ver weg hun leven wagen en voor de burger die moet beseffen dat veiligheid ons niet komt aanwaaien. Defensie is echter vaak een ver-van-mijn-bed-show voor veel mensen. Verhalen zijn pas ingrijpend als ze persoonlijk worden. Daarom moeten we onze mensen hun verhaal laten vertellen.”

Storytelling

Het is ‘storytelling’ wat de klok slaat. De opdracht tijdens deze 3e editie van Defensie TEDx is dan ook duidelijk: met persoonlijke verhalen mensen inspireren en verbinden. De uitdaging voor de sprekers, een bonte verzameling van (ex)-militairen, kunstenaars en wetenschappers, is om in 12 minuten een briljante presentatie neer te zetten. Conform het motto ‘Ideas Worth Spreading’ moeten zij hun toehoorders inspireren en aanzetten tot nadenken. 

Sergeant-majoor Marcel is uit nieuwsgierigheid naar de conferentie gekomen. Hij is enthousiast: “De sprekers zijn niet allemaal militair, maar hebben heel verschillende achtergronden. Die verbreding en het scala aan onderwerpen vind ik erg interessant.” Ook Elza, als tekstschrijver en coach bij andere ‘TED-events’ betrokken geweest, is positief: “Wat opvalt bij deze editie is dat alle sprekers goed zijn voorbereid en hun verhaal gestructureerd brengen. Ook in de zaal wordt bijna gedisciplineerd geluisterd. Misschien dat het aan de militaire setting ligt, maar dat heb ik wel eens anders meegemaakt.”   

Ben jij ook benieuwd naar de sprekers en hun boodschap? Bekijk een selectie in de fotocarrousel.

Stephanie Verhoef

Stephanie raakte in 2009 door een raketaanval gewond tijdens haar uitzending. Ze moest haar militaire carrière beëindigen en andere keuzes maken. Nu is ze re-integratiebegeleider bij Defensie en begeleidt collega’s in het verlies van wat hun zo dierbaar is: militair zijn. Ook heeft ze in sport een nieuwe uitdaging gevonden. Tijdens de Invictus Games in Londen in 2014 won ze drie medailles met zwemmen en fietsen. Haar boodschap: “Ik ben gewond maar niet verslagen.”

Generaal Jan Swillens

Wat gaat er door je heen als commandant in een uitzendgebied, wetende dat de opdracht die je gaat geven grote risico’s met zich meebrengt? Swillens vertelt over zijn bevel in 2009 om de gevaarlijke Baluchi Vallei in te trekken, ondanks dat 2 dagen eerder 1 van zijn mannen sneuvelde. Swillens: “Tussen leidinggeven in het bedrijfsleven en als militair zijn veel paralellen.

Beide vereisen visie, voorbereiding, uitwerken van scenario’s en inspireren van mensen. Maar het werken onder gevaarlijke omstandigheden en de ingrijpende consequenties van militaire besluiten (leven of dood, red.), geven militair leiderschap een extra dimensie.”

Dieuwertje Kuijpers

Dieuwertje Kuijpers onderzoekt hoe Westerse regeringen besluiten nemen in risicovolle situaties en hoe zij omgaan met (militaire) verliezen. Geen enkele politicus wil geconfronteerd worden met negatieve consequenties van beleid. Dat kan immers stemmen kosten. Maar klopt dat wel? Volgens Kuijpers niet.

Haar boodschap aan de politiek: “Laat beleid niet bepalen door onzekerheid. Kiezers kunnen tegen een stootje en accepteren verlies als er maar ‘gewonnen’ wordt. Militairen moeten op hun beurt oppassen niet teveel te ‘MacGyveren’. Door altijd maar zaken met kunst en vliegwerk op te lossen, denken veel politici dat Defensie alle benodigde middelen heeft. Terwijl dat misschien niet zo is.”

Luitenant-kolonel Ted Meeuwsen

Luitenant-kolonel Ted Meeuwsen constateert dat vroeger, meer dan nu, technologie vaak in dienst stond van het menselijk presteren. Tegenwoordig wordt dat menselijk functioneren helaas niet altijd meegenomen in het bedenken van nieuwe technologische oplossingen. Zijn pleidooi: “Laten we de mens als uitgangspunt nemen voor technologische ontwikkeling. Defensie kan hier een leidende rol in spelen.”

Patrick Vermeren

Door een dramatische familiegebeurtenis realiseert Patrick Vermeren zich hoe gevaarlijk pseudowetenschap is. Sindsdien wil hij andere mensen hier tegen beschermen. Ook vertelt hij over nut en noodzaak van science-based HR en leiderschapsontwikkeling. Zijn punt: “Talloze gangbare modellen waarmee we onze persoonlijkheden, intelligentie en functioneren beoordelen, zijn totaal niet wetenschappelijk onderbouwt. We moeten ons meer laten leiden door wetenschap en ratio.”

Luitenant-kolonel Mostafa Hilali

“Ik vroeg mijn vader om een originele geboorteakte uit Marokko. Vol verwondering zei hij: “waarom?” Mijn antwoord was: “Omdat ik mijn Nederlandse nationaliteit wil aanvragen.” Mijn vader vroeg bezorgd: “Maar dan moet je toch het leger in? Dienstplicht doen? Dat wil je toch niet?” Waarop ik antwoordde: “ik wil Nederlander worden, omdat ik in het leger wil.”