03

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 04

Oude bekende: Karel Doorman

De Ruyter, Tromp, Van Speijk: roemrijke namen uit ons maritieme verleden. Met de doop van het nieuwe logistieke ondersteuningsschip van de marine op zaterdag 8 maart in Vlissingen keert een oude bekende terug: Karel Doorman. Maar wie was hij ook alweer?

1889

Karel Willem Frederik Marie Doorman geboren in Utrecht.

1906

Karel Doorman en zijn broer Lou beginnen aan hun opleiding tot adelborst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine.

1910

Benoemd tot officier. Eerste uitzending: naar Nederlands-Indië.

1915

Plaatsing bij de Luchtvaartafdeeling in Soesterberg. Doorman is een van de eerste marineofficieren die een vliegbrevet haalt. Later leidt hij als vlieginstructeur ook andere vliegers op.

1919

Wordt commandant van marinevliegkamp De Kooy in Den Helder. Dat blijft hij tot in 1921.

1932

Eerste bevel over een schip: mijnenlegger Hr.Ms. Prins van Oranje.

1938

Krijgt het commando over de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië.

1940

Benoemd tot schout-bij-nacht. Krijgt het bevel over het eskader bij Nederlands-Indië.

1942

27 februari: Slag in de Javazee. Doorman heeft de leiding over een vloot Amerikaanse, Australische, Britse en Nederlandse schepen. Met 2 zware kruisers, 3 lichte kruisers en 9 jagers moet hij de Japanse invasie van Java voorkomen. Moeizame onderlinge communicatie zorgt ervoor dat Doormans ‘lappendekenvloot’ uiteindelijk het onderspit delft. Hr.Ms. Kortenaer, Hr.Ms. Java, het vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter en de Britse HMS Electra en HMS Jupiter zinken. Ruim 1.000 mannen komen aan geallieerde zijde om. Onder hen 900 Nederlanders, onder wie Doorman. Aan Japanse zijde sneuvelen zo’n 10 man. Doorman wordt na zijn dood de Militaire Willems-Orde 3de klasse verleend.

Follow me

Zo luidde het befaamde laatste bevel van schout-bij-nacht Karel Doorman. In de chaos van de strijd ontstaat binnen het geallieerde eskader verwarring over de te varen koers. Doorman laat daarom vanaf zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter ‘All ships - follow me’ seinen. Later is dit gedramatiseerd tot ‘Ik val aan, volg mij’. De realiteit was tragisch: 5 geallieerde schepen zinken die dag.