03

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 01

Nieuwe Chef d’Equipage richt pijlen op behoud personeel

Tekst André Twigt
Foto SM Mike de Graaf

Hijman wordt Heeringa

Ze kennen elkaar al jaren. Begonnen hun loopbaan bij de mariniers. En hadden hun eerste plaatsing aan boord van de stoombevoorrader Hr.Ms. Poolster. Onlangs passte de een de hoogste onderofficierspost binnen de Koninklijke Marine door naar de ander. In Den Helder gaf Chef d’Equipage CZSK adjudant ODOPS Hans Hijman in Den Helder zijn functie over aan adjudant ODND René Heeringa.

Op de foto schudden beide adjudanten elkaar de hand
Oud-Chef d’Equipage CZSK AOOODOPS adjudant Hans Hijman (links) en opvolger AOOODND René Heeringa bekrachtigen de functieoverdracht op 25 januari.

Adjudant Heeringa is niet alleen een goede bekende van Hijman. Hij is ook ‘geloofsgenoot’ als het om voorname thema’s binnen de marine gaat. Zo zal Heeringa zijn pijlen ook vooral richten op behoud van personeel, zowel jong als oud. Daarnaast vindt hij diversiteit eveneens heel belangrijk.

Op de foto staat adjudant Heeringa op het punt zijn vrouw een kus te geven.
Met zijn benoeming ontvangt AOOODND René Heeringa ook felicitaties van zijn echtgenote.

‘Het komt voor dat herintreders als bedreiging worden gezien’

Aan de slag

Wat diversiteit betreft, kan de marine niet om adjudant Hijman heen. De voormalig hoogste onderofficier heeft zich er 2,5 jaar lang sterk voor gemaakt dat iedereen bij het varende krijgsbedrijf zich welkom en veilig voelt. Geslacht, geaardheid, geloof of afkomst mogen daarop absoluut geen negatieve invloed hebben. Heeringa denkt er net zo over en zal deze boodschap blijven uitdragen. Net als hij in zijn vorige functie als Chef d’Equipage Opleidingen KM deed.

Admiraal Tas en zijn adjudant halen het nestel van het uniform van adjudant Hijman af.
AOOODOPS Hans Hijman levert zijn nestel in. Deze gaat namelijk over naar de nieuwe Chef d’Equipage.

Meer begeleiding

Als Chef d’Equipage CZSK wil Heeringa zich de komende termijn sterk maken om de personele uitstroom tegen te gaan. Kernvraag hierbij is hoe de organisatie aan deze beperking kan afwenden. “Voor een groot deel weten we wat mensen beweegt om bij de marine weg te gaan. Meer begeleiding zou kunnen bijdragen aan behoud. Gaat het bijvoorbeeld om sociale onveiligheid, dan zijn er al de nodige maatregelen genomen. Het gaat er nu vooral om dat we hier met z’n allen ook mee aan de slag gaan. Personeel blijft vandaag de dag schaars. En morgen en overmorgen ook.”

Een rij militairen staat in de houding.
AOOODND René Heeringa vindt diversiteit belangrijk, maar wil vooral zijn pijlen richten op behoud van personeel.

Kleding en uitrusting

Als Chef d’Equipage CZSK houdt Heeringa veel bordjes in de lucht. Thema’s als de genoemde sociale veiligheid, maar ook opleidingen en het verbeteren van welzijn van personeel vereisen geregeld zijn mening, advies of beschouwing. Net als de hoge uitstroom van jonge matrozen en ervaren collega’s en de noodzakelijke aanschaf van kleding en uitrusting.

Zo vergde als voorbeeld het nieuwe blauwgetinte vlekkenpak voor vlootpersoneel hier en daar wat gewenning. Met name bij het oudere personeel. Inmiddels is dit topic nauwelijks nog onderwerp van gesprek. Heeringa: “De pasvorm is oké, het ziet er stoer uit en het draagcomfort is voor de meeste mensen goed. Over een half jaartje loopt iedereen er in. Punt. Soortgelijke patronen zie je overigens wereldwijd bij steeds meer marines opduiken.”

Beide adjudanten naast elkaar. Adjudant Hijman speecht.
Hijman en Heeringa kennen elkaar al jaren. Opmerkelijk is dat beider loopbaan bij het Korps Mariniers begon.

‘We moeten blij zijn met iedereen die de marine binnenkomt’

Persoonbeveiliging

Adjudant Hijman kan terugkijken op, naar zijn zeggen leerzame, ‘fijne, intensieve jaren’. Zijn contact met een doorsnede van het personeelsbestand op de werkvloer, op de scholen en bij de marinierseenheden ervoer hij als zeer prettig. Leerzaam was ook de variëteit aan casussen waarin zijn adviserende rol tot uiting kwam. Daarnaast maakten zijn werkbezoeken indruk op hem.

Eentje die hem vooral is bijgebleven, was die aan een marinierseenheid in Erbil. In de hoofdstad van Iraaks Koerdistan verzorgden de mannen onder meer persoonsbeveiliging. “De professionaliteit en toewijding die deze voornamelijk mariniers-1 aan de dag legden, zal ik niet snel vergeten. Het maakte me trots ze zo serieus bezig te zien.”

Op de foto kijkt admiraal Tas al speechend over zijn bril naar de genodigden.
C-ZSK VADM René Tas aan het woord tijdens de fuctieoverdracht in Den Helder.

Langdurig tekort

“Als Chef d’Equipage CZSK heb je de mogelijkheid om voor mensen iets te betekenen”, stelt Hijman. “Zoals voor de sergeant die een functie niet kan krijgen omdat hij niet de juiste opleiding heeft, terwijl hij de bereidheid heeft getoond om die betreffende opleiding te volgen. Dergelijke controversiële situaties vragen om de aandacht van de hoogste onderofficier. Zo ook de positie van herintreders, die na een periode in de burgerij niet altijd in een warm bad belanden."

Het komt voor dat deze mensen als een bedreiging worden gezien, doordat zij met hun opgedane kennis en ervaring boven de massa uitsteken. “Zo’n man of vrouw zou zomaar je baas of chef kunnen worden en daar vindt men weleens wat van. Op zo’n moment is het als Chef d’ Equipage goed om in gesprekken het grotere plaatje te schetsen.” Herintreders en horizontale instromers vormen namelijk deels de oplossing van een nijpend probleem. “In met name de technische hoek hebben we een groot personeelstekort. Deze situatie zou weleens langdurig kunnen aanhouden.

Adjudant Heeringa speecht en richt zich tot zijn voorganger.