Column Commandant Zeestrijdkrachten

Voor u ziet u de laatste digitale Alle Hens van 2022. Nu denkt u mogelijk: ‘Is er dan geen Alle Hens in december?’. Zeker wel, maar die zal in gedrukte vorm bij u thuis op de deurmat vallen. Vaker dan voorheen zult u een gedrukt exemplaar ontvangen, voor thuis en bij de eenheden.

Het aflopende jaar is om veel redenen een bijzonder jaar. Vooral door de Russische inval in Oekraïne; de impact daarvan is wereldwijd voelbaar. De oorlog heeft laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend en gratis is en dat ‘beschermen wat ons dierbaar is’ geen loze woorden zijn. Gelukkig is 2022 ook het jaar van de Defensienota, waarin we als Defensie de stap naar de NAVO-norm van (minimaal) 2 procent hebben gemaakt.

Na de zomer noemde ik in mijn column mijn prioriteiten: het verbeteren van de operationele gereedheid; het behoud van personeel; het uitvoeren van de maatregelen uit de Defensienota en het realiseren van alle vernieuwingsprojecten. Op al deze gebieden hebben we door uw harde werken voortgang gemaakt. Daarnaast zie ik dat we meer out of the box durven acteren en dat effectiviteit, snelheid, durf en flexibiliteit toenemen. Het mag van mij nog een beetje sneller gaan, maar ik realiseer me ook dat er grenzen zijn aan het tempo en dat ook zonder alle veranderingen al veel van u en uw thuisfront wordt gevraagd.

'Alleen als TEAM kunnen we stappen vooruit maken'

En 2022 was een jaar met een hoog operationeel tempo. Het deployment van de Marine Spearhead Task Unit, de inzet van staf en een aanzienlijk aantal schepen voor de Standing NATO Maritime Group 1, de inzet van onze mijnenjagers op de Noordzee, de Oostzee en binnen de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 op de Middellandse zee, de hydrografie op de Noordzee, 2 fregatten die deelnamen aan het eerste deployment van het nieuwe Amerikaanse vliegkampschip USS Gerard R. Ford, de recordvangsten van de Ocean Going Patrol Vessels aan verdovende middelen in het Caribisch gebied, de inzet van onze special forces; en zo kan ik nog lang doorgaan. En ook lof voor alle ondersteuning van onze walinstellingen in Nederland en de West, op onze ambassades en door onze collega's bij de andere defensieonderdelen. 

Ook 2023 zal zich weer kenmerken door veranderingen. Continu en wereldwijd beschermen wat ons dierbaar is en veranderingen zijn de grote constanten in wat wij als Koninklijke Marine doen; ook al proberen we als marineleiding zoveel mogelijk zekerheid te geven. Ik weet dat de veranderingen soms als onaangename verassingen binnenkomen, voor u en uw thuisfront, en dat wij (ook ik) er niet altijd even handig over communiceren. Ik weet ook dat we er samen mee kunnen omgaan. En ik zeg hier met nadruk 'samen', want alleen als TEAM kunnen we stappen vooruit maken. 

Hoe we deze vooruitgang op korte en middellange termijn verder vorm gaan geven, daar kom ik begin volgend jaar bij u op terug. Begin 2023 volgt een update van het SAILPLAN, waarin we alle punten uit de Defensienota en andere documenten bundelen. Daarin zult u vooral het 'wat te doen' vinden. Daarnaast moeten we met z'n allen blijven zoeken naar methoden om 'hoe we het gaan doen' eenvoudiger te maken, want we besteden nog teveel energie en tijd aan processen die traag zijn, aan onnodige regels en aan inflexibiliteit. Nogmaals: dat lukt ons alleen als TEAM.

Vice-admiraal René Tas

Commandant Zeestrijdkrachten