x

18 | 11

HCSS-rapport: ‘Behandel de Noordzee als land’  

Steeds meer vitale processen – zoals energieopwekking en internetinfrastructuur – vinden plaats op de Noordzee. Uit een nieuwe rapport van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) blijkt dat deze ontwikkeling gepaard gaat met veel nieuwe kwetsbaarheden en (nationale) veiligheidsrisico’s. De nieuwe infrastructuur op zee is kwetsbaar voor cyberaanvallen en (onderzeese) sabotage door criminele organisaties en staten die investeren in seabed warfare capabilities.

Tegen sabotage en cyberaanvallen optreden is lastig op zee aangezien de KM en de Kustwacht slechts beperkte capaciteit hebben en buiten de 12-mijlszone vrijwel niet (preventief) mogen handhaven. In het rapport The High Value of The North Sea identificeren de onderzoekers van HCSS trends in de groei van op zee gebaseerde activiteiten. Het rapport concludeert dat Nederland in zijn veiligheidsbeleid de zee als land dient te behandelen. Hierin ligt een centrale rol voor de Nederlandse Kustwacht en de Koninklijke Marine voor de hand.

Download het rapport hier: rapport The High Value of The North Sea

x
x

09 | 11

Podcast: ‘Strategische waarde van de Noordzee’

Aanhakend op het vorige bericht:

Hoeveel strategische waarde heeft de Noordzee voor ons? Hoe ziet de Noordzee er in de toekomst uit? En hoe beschermen we die als we er steeds afhankelijker van worden? In de podcast van BNR (‘De Strateeg’) komt een drietal mensen aan het woord: Joris Teer, analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies; KOLMARNS Ivo Moerman en KTZ Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht. Link: https://www.bnr.nl/player/audio/10207330/10458046 (Bron: BNR)

x

24 | 12

Verzoek om voordrachten Kooy Prijs 2022

Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool. Tot en met 24 december is het mogelijk een student met een relevant verslag aan te melden. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 13 april 2022 tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium. Ook dit keer in het auditorium van de legerplaats te Stroe. Indien u vragen heeft over de prijs of een voordracht, dan kunt u contact opnemen met Marjolein de Wit, via: mw@kividv.nl. Meer informatie: www.kivi.nl/dv onder ‘Prof. Kooy afstudeerprijs’.

x