02

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 9

Moddergevecht op Martinique

Tekst ELNT Dion Bremmer
Foto SGT-1 Mike de Graaf en video: SMJRBDAV Christian Snijders

Franse jungletraining voor mariniers en luchtmobiel

Mariniers van Marine Squadron Carib trainden onlangs samen met landmachtmilitairen van de Compagnie in de West in de mangroves en jungle op Martinique. Onder leiding van het 33e Régiment d'Infanterie de Marine namen zij deel aan een 3 weken-durende Franse jungletraining. Deze vond plaats onder zeer uitdagende omstandigheden, vanwege hoge temperaturen en extreme luchtvochtigheid, maar zorgde wel voor belangrijke ‘unit cohesion’.

Defensie in het Caribisch gebied

Zowel het Korps Mariniers als 11 Luchtmobiele Brigade leverde een troop/peloton voor de Franse training. Het Marine Squadron Carib is permanent gestationeerd op Marinierskazerne Savaneta, op Aruba, en de Compagnie in de West (KL) op Marinebasis Parera, te Curaçao. Beide eenheden vallen onder het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB). Bij gebeurtenissen die de stabiliteit en veiligheid verstoren, zoals rampen en orkanen, werken de Nederlandse militairen in het Caribisch gebied vaak samen met die van andere landen. Zij bieden noodhulp en waken over orde en veiligheid. Het is daarom goed om elkaars modus operandi te kennen.

Als er iemand gewond raakt, welke materialen kun je dan gebruiken om diegene te verplaatsen?

Skills for life

De mariniers en landmacht-collega’s leerden op Martinique hoe zij het beste kunnen manoeuvreren in bergachtig junglegebied. Dat kan zijn over land, door het water of door ‘het beste van beide werelden’: de zuigende modder. Infanterie-optreden is voor beide groepen militairen geen onbekend terrein. Maar hoe navigeer je nu in een jungle waarbij je soms niet verder dan 50 meter kunt kijken? En als er iemand gewond raakt, welke materialen kun je dan gebruiken om diegene te verplaatsen? Naast praktische tips zijn er door de Franse instructeurs ook zogenoemde skills for life aangeleerd. Voor het toepassen van een rivieroversteek leerden de cursisten bijvoorbeeld verschillende knooptechnieken om een tokkelbaan te creëren, waarmee zij zich snel en effectief konden verplaatsen naar de overkant. Uiteraard vonden op gezette tijden ook doorwadingen plaats.

Stekelig en bijtgraag

Slapen op de standaard ‘matras, zelfopblaasbaar’ zat er in een gebied als dit niet in. Vanwege de flora en vooral de stekelige en bijtgrage fauna was het raadzaam om van de grond te zijn tijdens de beperkte nachtrust. Slapen in een hangmat met klamboe, 1 meter boven de grond, ontnam de slangen de mogelijkheid om een dreiging te vormen voor de deelnemers. “Wanneer je een slang ziet, ga er dan maar van uit dat deze gevaarlijk is; zorg dat je er weg van blijft!”, benadrukt de Franse senior-instructeur die verantwoordelijk was voor alle praktijklessen.

‘Heel hard werken in een hele vochtige omgeving.’

Helemaal kapot

De Franse training zorgde ervoor dat de Nederlandse militairen het zowel fysiek als mentaal flink voor de kiezen kregen. Veelvuldig speedmarsen en anderszins moeizaam verplaatsen door het terrein eisten hun tol. (Het woord ‘moddergevecht’ dringt zich op.) Verder zorgde de beperkte beschikbaarheid van voeding voor een uitdaging. Vooral deze optelsom van vermoeidheid, hitte en beperkt eten was fnuikend. Of zoals een marinier het nog tijdens de beproevingen omschreef: “Het is heel hard werken in een hele vochtige omgeving. We doen opdrachten zowel met de groep als individueel. We gaan helemaal kapot, maar het is wel heel gaaf!”

“... opdrachten zowel met de groep als individueel.”

Indirecte effecten

De officier belast met de leiding (OBL) en leider van het logistieke ondersteuningsteam van het Nederlandse contingent was kapitein der mariniers Thomas. Hij toonde zich na afloop zeer tevreden. “Door een training als deze leer je jouw team goed kennen en dat creëert unit cohesion, groepsbinding. Ook zorgden de verzwaarde omstandigheden ervoor dat de echte leiders opstaan.”

Het gezamenlijk optrekken met de Compagnie in de West en Franse militairen ziet hij eveneens als winst. “Als wij van elkaar weten hoe wij opereren, dan kunnen wij bij daadwerkelijke inzet, zoals bijvoorbeeld tijdens orkaannoodhulp, beter samenwerken.”

“... omstandigheden zorgen ervoor dat de echte leiders opstaan.”

Je ne sais pas?

Naast genoemde uitdagende omstandigheden, was ook de Frans-Nederlandse taalbarrière een serieus obstakel voor de militairen. 2 Franssprekende mariniers uit de pool ‘Militair met nevenfunctie tolk’ boden uitkomst. Zij waren standaard aanwezig om de opdrachtverstrekking te verduidelijken en om te zorgen voor een goede leeromgeving.

De Frans-Nederlandse training is onderdeel van een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen beide landen. De trainingsmogelijkheid zoals deze keer op Martinique is ieder oneven jaar mogelijk. In de even jaren verzorgen de mariniers op Aruba een uitdagende training voor de Fransen.