05

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 9

‘Veilig werken doe je samen’

Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto Paul Tolenaar

Week van de Veiligheid bij DMI draait om bewustwording

Het lijkt zo voor de hand liggend: hameren op veilig werken. Zeker binnen een grote organisatie als de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van CZSK. Bij onderhoud en aanpassingen aan schepen en installaties komen de meest uiteenlopende en belastende werkzaamheden kijken en is veiligheid dagelijks van het grootste belang. Toch focust DMI graag 1 week per jaar nog eens extra op dit thema. Onlangs gebeurde dat onder de zinspreuk ‘Veilig werken doe je samen’, met – opvallend genoeg –  vooral oog voor sociale veiligheid.

“Veiligheid staat niet op zich, maar is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering.”

Sabina de Haan is sinds 1 juli Safety Manager bij DMI. Zij houdt zich bezig met zaken rond veiligheid in de breedste zin van het woord. “Dus met veiligheid als in beveiliging, goede arbeidsomstandigheden, sociale veiligheid en zorg voor het milieu, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving die hierbij komen kijken.”

Safety Manager bij DMI Sabina de Haan. (Foto: John van Helvert)

Het idee van de Week van de Veiligheid is officieel dat werknemers voorlichting krijgen over veiligheid en milieu, in samenhang met de bijbehorende doel- en taakstellingen van DMI. De Haan: “Dit veiligheidsinitiatief kennen we vanuit de chemische industrie. Hier houden ze bijvoorbeeld een live stand down-dag; dan wordt alles tegelijk stilgelegd voor onderhoud en is dat hét moment om meer bewustzijn te kweken rond het belang van veiligheid.”

Veiligheid staat niet op zich

“Met het thema ‘Veilig werken doe je samen’ willen we duidelijk maken dat iedereen een belangrijk radertje is binnen het grote geheel. Wil je een schip laten varen, dan is elk onderdeel ervan belangrijk. En ook dat werkzaamheden optimaal worden uitgevoerd op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Als er iets fout gaat heeft dat invloed op het hele proces. Veiligheid staat niet op zich, maar is een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het moet eigenlijk niet als een verplichting voelen, maar echt in je denken en doen gaan zitten. Dat wordt weleens als lastig ervaren. Zo van: ‘Er is al zoveel te doen en dan ook daar nog rekening mee houden?’.”

“Iedereen is een radertje binnen het grote geheel.”

Spreek je iemand aan?

Juist ook vanwege een onbewuste (natuurlijke) weerstand tegen dingen die ‘moeten’, is de Week van de Veiligheid misschien wel een heel goed instrument. De Haan: “Vaak gaat alles ‘snel, snel’ en dan zorgt die periode er juist voor dat we even stilstaan en tot nieuwe inzichten en bewustwording komen. Hoe voer je zelf je werk uit? En zeg je er wat van als iets opvalt aan de manier van werken van een ander? Spreek je iemand er dan op aan? En, heel belangrijk, let je goed op of iemand begrijpt wat je bedoelt als je een tip geeft?”

Volgens de Safety Manager is het ‘hoe’ eveneens cruciaal om tot een verbetering te komen. “Spreek je mensen op een goede manier aan? Dus met respect, ervan uitgaand dat iemand het goed probeert te doen, en niet vanuit de houding: ‘Hoe kan iemand nou zoiets stoms doen?’. Dat maakt de kans ook kleiner dat iemand reageert met: ‘Waar bemoei jij je mee?’.”

Sabina de Haan: “Heel belangrijk: let je goed op of iemand begrijpt wat je bedoelt als je een tip geeft?”. (Foto: John van Helvert)

Niets doen met een melding

Het is een klassieker: van fouten kun je leren. Volgens De Haan moet er ook ruimte zijn om fouten te mogen maken, zodat je er inderdaad van kan leren. Zij onderstreept dit als belangrijke voorwaarde voor een gevoel van sociale veiligheid op de werkvloer. Die veiligheid komt volgens De Haan in het geding als collega’s aanwijzingen en tips terzijde schuiven of, sterker nog, wanneer leidinggevenden niets doen met een melding rond onveilig werken. “Dat demotiveert en daardoor laten mensen het wel uit hun hoofd om er een volgende keer nog over te beginnen. Dat is funest voor de veiligheid.”

“Belangrijk om te kijken of veiligheidseisen de juiste aandacht krijgen van de juiste mensen.”

Praten over veiligheid

In het kader van de Week van de Veiligheid konden afdelingen van DMI hun verhaal inschieten, waarin ze vertelden op welke manier zij oog hebben voor veilig werken. Dat leidde tot veel verschillende en belangrijke ideeën en inzichten. Er kwam volgens De Haan ook uit naar voren dat de ene afdeling verder is dan de andere, qua oog voor optimale veiligheid. “De vraag is vervolgens of wij binnen DMI wel goed genoeg communiceren over veiligheid. Belangrijk dus om te kijken of de veiligheidseisen de juiste aandacht krijgen van de juiste mensen. Hier ligt een taak voor leidinggevenden. Om te beginnen door het onderwerp veiligheid als een vast agendapunt bij overleg op te nemen.”

De ene afdeling is verder dan de andere, qua oog voor optimale veiligheid. (Foto: SGTBDAV Sjoerd Hilckmann)

Bespreekbaar maken

Op zich heeft De Haan hier alweer een startpunt te pakken voor verdere verbetering van de veiligheid. Iets wat binnen CZSK natuurlijk niet alleen voor DMI belangrijk is. “Ook andere directies kunnen er hun voordeel mee doen. Binnen het Deskundigenoverleg Veiligheid van CZSK heb ik verteld over onze focusweek. Daar bespreken we verschillende actuele veiligheidsonderwerpen en kunnen we wat van elkaar opsteken. Zo kunnen wij weer leren van de aanpak van collega’s. Het belangrijkste is dat we dingen met elkaar bespreekbaar maken. Zoals gezegd: veiligheid werken doe je samen.”