x

11 | 02 Wij zijn de marine!

De Koninklijke Marine zit vol prachtige, persoonlijke en soms aangrijpende verhalen. Verhalen van medewerkers die beschermen wat ons dierbaar is. Hun verhalen delen we graag. Ze laten niet alleen zien wat we doen en waarom, maar geven ook aan wie we zijn. Wij zijn de marine! Diverse marinecollega’s zijn ook beschikbaar als spreker voor een presentatie of lezing. Mogelijke onderwerpen zijn leiderschap, crisisbeheersing, kameraadschap en omgaan met tegenslagen. Maar ook missies en werken onder extreme omstandigheden. Een marinespreker aanvragen kan door een mail te sturen naar: marineverhalen@mindef.nl. Werk je bij de marine en wil je ook jouw verhaal delen? Neem dan contact op via het hierboven genoemde mailadres. In bijgaande video het indrukwekkende verhaal van Maarten over het belang van de anti-piraterij missies van de KM van de voorbije jaren.
 

x

17 | 04 20 jaar Identiteitsgroep Steenrode Baretten 

De Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), onderdeel van de landelijke Bond van Wapenbroeders, is de vereniging voor zowel actief-dienende als oud-militairen van alle krijgsmachtdelen die bij de Multinational Force & Observers op het Egyptische Sinaï-schiereiland of Israël hebben gediend. Deze vereniging is in 2000 opgericht en viert haar vierde lustrum, met een reünie en buitengewone vlaggenparade. Deze vinden op 17 april 2020 plaats op de Oranjekazerne, te Schaarsbergen. Aanmelding (vóór 4 april) via: secretariaat.isb@gmail.com. Meer info via https://steenrode-baretten.nl.

x

17 | 04 Contactdag oud-onderofficieren Valkenburg

De jaarlijkse contactdag voor Oud-Onderofficieren van Marinevliegkamp Valkenburg vindt plaats op woensdag 15 april 2020.
Plaats van handeling: de kantine van FC Rijnvogels, 1e Mientlaan (bij ingang vliegkamp) 2223 LC, Katwijk. Ontvangst vanaf 10.00 uur.
Ook partners zijn van harte welkom, evenals de leden van de 320-Vereniging. Kosten voor deelname bedragen € 28,- per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie, cake, enkele consumpties, snacks en een rijstmaaltijd.

Inschrijving graag vóór 10 april, door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening NL 23 RABO 0331708892, t.n.v. S. Rooyakkers, te Katwijk, onder vermelding van uw naam en adres.

Heeft u vragen, belt of mailt u dan met een van de contactpersonen, te weten:
Sjef Rooyakkers (071-4015722, tine.sjef@casema.nl);
Henk van Beek (071-4022245, corriehenk@ziggo.nl);
en Hans Dijkers (071-8883590, h.dijkers@casema.nl).
 

x